Driftsstatus

Her kan du se driftsforstyrrelser på Bornholm for de enkelte forsyningsarter. 

El

Ingen problemer

Tidligere driftsforstyrrelser

Varme

Ingen problemer

Spildevand

Ingen problemer