Spring navigation over

Snyd ikke dig selv for en mindre spildevandsregning

Erhvervsmæssig fritagelse: Hvis du fremstiller et produkt, hvor der medgår vand - eller hvis du af andre årsager ikke leder hele dit vandforbrug til kloaksystemet – så kan du søge om at reduceret din spildevandsregning (vandafledningsbidrag). 

 

Typisk vil der være tale om virksomheder som f.eks. bagerier, bryggerier, gartnerier eller landbrug med dyrehold, hvor vand indgår som ét element i produktionen.

 

Du kan ikke få fritagelse for det vand, der bruges til f.eks. vask af biler, landbrugsmaskiner, rengøring, bad, toilet, køkken, håndvaske, havevanding og lignende.

 

Betingelser for delvis fritagelse

  • Din virksomhed har et CVR-nummer.
  • Bornholms Energi & Forsyning skal godkende installationen, og du skal efterkomme eventuelle krav fra os om ændringer i installationen.
  • Du kan alene søge om fradrag for vandforbrug, der indgår i den primære produktion og dermed ikke belaster afløbssystemet.
  • Det er et krav, at der er monteret en fjernaflæst vandmåler. Vandmåleren skal være installeret med korrekt tilbagestrømssikring af en autoriseret vvs-installatør. Download prisblad og se prisen for den årlige målerafgift.  
  • Fritagelsen gælder, så længe produktionen fortsætter, eller til du flytter. Du er forpligtet til at give Bornholms Energi & Forsyning besked, hvis dine forhold ændrer sig. Fritagelsen gives ikke med tilbagevirkende kraft.
  • Måleren tilhører Bornholms Energi & Forsyning, som fremover sørger for aflæsning, vedligehold og udskiftning.

 

Sådan søger du

Opfylder du betingelserne, skal du søge om fritagelse.

Sammen med ansøgningen skal du vedhæfte en eller flere tegninger, som viser:

  • Placering af bygninger på grunden
  • Ledningsføring af vandledninger herunder aftapningssteder
  • Placering af hovedmåler og bimåler(e)
  • Ledningsføring for kloak og afløb

 

 

Har du spørgsmål til delvis fritagelse for spildevandsregning, så tag venligst kontakt til teknisk afdeling, Bornholms Energi & Forsyning, telefon 56 90 00 00.