Spring navigation over

Strømpeforing Rønne, Østermarie, Østerlars, Nexø & Tejn

Bornholms Spildevand A/S går nu i gang med renovering af hoved- og stikledninger i byerne Rønne, Østermarie, Østerlars, Nexø & Tejn. Tidsplan og oversigter over de berørte områder kan ses i den vedhæftede fil. Arbejdet udføres af entreprenør Aarsleff A/S. Når arbejdet er tilendebragt, vil kloakledningernes funktion være sikret de kommende 75 – 100 år. Nedenfor er en oversigt over, hvad kloakrenoveringen indebærer.

Tidsplan og berørte områder kan ses HER

 

Forarbejder, opmåling og spuling

I løbet af efteråret 2021 begynder vi forarbejder, opmåling og spuling af kloakstikledningerne. Spulingen kan medføre opstigende vand i kloaksystemet. Vi anbefaler derfor, at du tildækker gulvafløb og toiletsæder. Du vil modtage en seddel i postkassen på ejendommen 1-2 dage, før spulingen udføres.  En del af brøndene ligger i jeres haver. Vi vil derfor skulle færdes på jeres grund i løbet af ovennævnte periode.

 

Foring af kloakstikledninger

Efter forarbejderne påbegynder vi arbejdet med at forny kloakstikledningerne ved hjælp af de mest moderne teknikker indenfor opgravningsfri kloakfornyelse, hvor der føres en form for foring ind i de eksisterende kloakledninger. Det er hoved- og stikledninger der bliver foret, hvor af stikledningerne kun fores frem til skel. Bemærk her at vi også her skal færdes på privat grund.

Foringsarbejdet vil hovedsageligt blive udført i hverdagene dog med undtagelse af uge 40-41 i Østermarie og 47-48 i Østerlars, hvor arbejdet vil strække sig over weekenden. Du vil modtage nærmere besked fra Aarsleff A/S om tidspunkt for udførelse på din vej. Bemærk at når kloakledningerne bliver tætnet kan det give forhøjet grundvandstand i området og evt. gener med indtrængende fugt i kælder og lignende.

 

Kontrol og retablering

Som en del af kvalitetssikringen afsluttes renoveringen med at vi spuler og udfører en sidste TV-inspektion for at sikre, at alt er, som det skal være.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektansvarlig Alexander Kaplan på
tlf. 2117 4431 eller mail aka@beof.dk. Eller Aarsleff A/S Mette Friis-Andersen tlf. 2026 3426