Spring navigation over

Samfundsansvar

 

Som en af Bornholms store og vigtige virksomheder har vi en oprigtig interesse i verden omkring os - og i det aftryk vi sætter på samfundet. 

 

Vi stræber efter at drive vores virksomhed på en måde, der mindsker de negative påvirkninger og skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi- og for Bornholm. Vi går altid efter at skabe de mest bæredygtige løsninger i samspil med og til gavn for vores kunder, vores medarbejdere og det bornholmske samfund.

FN's verdensmål

Vi sætter ambitioner og forventninger til os selv højt, og derfor arbejder vi med udgangspunkt i fire af FN’s Verdensmål. 

 

Det drejer sig om verdensmålene, der dækker over rent vand og sanitet, bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund samt klimaindsats.

 

         

Hvis du vil vide mere...