Spring navigation over

Solceller?

På denne side finder du information omkring salg af overskydende el samt tarifering af solcelleanlæg 

Flexafregning for solcellekunder

Energistyrelsen har den 19. juni 2018 vedtaget at  flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmølleejere. Læs bekendtgørelsen her 

Det er et godt spørgsmål, da det helt hænger af dine forbrugstal, men nedenfor er opstillet et regne-eksempel på en anlægsejer med årsnettobaseret afregning, der bor i egen villa og årligt forbruger 4.500 kWh fra nettet. Anlægget producerer i samme periode 4000 kWh, hvoraf 3.500 kWh sendes ud på nettet.

 

Før flexafregning: Der betales abonnement til det lokale netselskab. Herudover betales nettarif for købet fra nettet på 4500 kWh.

 

Nettoforbruget er på 1000 kWh. For dette forbrug betales Energinets nettarif, systemtarif og PSO-tarif.

 

Desuden skal der betales markeds-el og abonnement til Bornholms Energi, og elafgift af de 1000 kwh. Der skal svares moms af den samlede regning.

 

Efter flexafregning: Den løbende produktion på 3500 kWh skal nu løbende sælges. Produktionen bliver solgt gennem aftagepligten, som varetages af Energinet. Anlægsejeren modtager løbende afregning for den strøm, vedkommende leverer til nettet fra sit anlæg. Anlægsejeren bliver afregnet til den enhver tid gældende pris for el.

 

Via Bornholms Energi skal anlægsejeren samtidig købe hele sit forbrug på 4500 kWh på elmarkedet. Bornholms Energi sikrer, at prisen til en hver tid er konkurrencedygtig, og er behjælpelig med at finde den for anlægsejeren bedste aftale.

 

Betalingen til det lokale netselskab ændres ikke.

 

Anlægsejeren skal fortsat kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug på 1000 kWh. Baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug, vil anlægsejeren blive opkrævet en conto for denne udgift.

 

Baseret på netselskabets aflæsningstermin vil anlægsejeren modtage en opgørelse over sit faktiske årsnettoforbrug.

 

På den måde vil anlægsejeren, som det har været hele tiden, alene betale elafgift og PSO-tariffer mv. til Energinet af årsnettoforbruget.

Energistyrelsen har samlet de oftest stillede spørgsmål på deres hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/spoergsmaal-og-svar