Spring navigation over

Solceller?

På denne side finder du information omkring salg af overskydende el samt tarifering af solcelleanlæg 

Flexafregning for solcellekunder

Energistyrelsen har den 19. juni 2018 vedtaget at  flexafregning af årsafregnede solcelle- og vindmølleejere. Læs bekendtgørelsen her 

Det er et godt spørgsmål, da det helt hænger af dine forbrugstal, men nedenfor er opstillet et regne-eksempel på en anlægsejer med årsnettobaseret afregning, der bor i egen villa og årligt forbruger 4.500 kWh fra nettet. Anlægget producerer i samme periode 4000 kWh, hvoraf 3.500 kWh sendes ud på nettet.

 

Før flexafregning: Der betales abonnement til det lokale netselskab. Herudover betales nettarif for købet fra nettet på 4500 kWh.

 

Nettoforbruget er på 1000 kWh. For dette forbrug betales Energinets nettarif, systemtarif og PSO-tarif.

 

Desuden skal der betales markeds-el og abonnement til Bornholms Energi, og elafgift af de 1000 kwh. Der skal svares moms af den samlede regning.

 

Efter flexafregning: Den løbende produktion på 3500 kWh skal nu løbende sælges. Produktionen bliver solgt gennem aftagepligten, som varetages af Energinet. Anlægsejeren modtager løbende afregning for den strøm, vedkommende leverer til nettet fra sit anlæg. Anlægsejeren bliver afregnet til den enhver tid gældende pris for el.

 

Via Bornholms Energi skal anlægsejeren samtidig købe hele sit forbrug på 4500 kWh på elmarkedet. Bornholms Energi sikrer, at prisen til en hver tid er konkurrencedygtig, og er behjælpelig med at finde den for anlægsejeren bedste aftale.

 

Betalingen til det lokale netselskab ændres ikke.

 

Anlægsejeren skal fortsat kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug på 1000 kWh. Baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug, vil anlægsejeren blive opkrævet en conto for denne udgift.

 

Baseret på netselskabets aflæsningstermin vil anlægsejeren modtage en opgørelse over sit faktiske årsnettoforbrug.

 

På den måde vil anlægsejeren, som det har været hele tiden, alene betale elafgift og PSO-tariffer mv. til Energinet af årsnettoforbruget.

Energistyrelsen har samlet de oftest stillede spørgsmål på deres hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/spoergsmaal-og-svar 

Generelt om solceller

Et solcelleanlæg kan for manges vedkomne ofte være en rigtig god investering. Der dog nogle ting, du som ejer af et solcelleanlæg skal være opmærksom på, for at få mest mulig gavn af den strøm, som du selv producerer. Her er 3 gode råd:

  • Sørg for at bruge så meget som muligt af din egen solcellestrøm. De fleste solcelleanlæg har en inverter med en form for bruger-interface eller App, der viser hvornår og hvor meget energi dine solceller producerer. Sørg for at sætte vaskemaskinen over, lave lasagnen, oplade elbilen og eventuelle husstandsbatterier mens solen skinner såfremt det er muligt. 
  • Summationsmåling af strømmen. For at være sikker på, at dine solceller ikke sender strøm ud på el-nettet på én fase, samtidig med at dit forbrug købes ind på en anden fase, bør du få udskiftet din el-måler til en såkaldt summationsmåler, som måler over alle 3 faser. Udskiftningen skal foretages af dit Netselskab, og koster typisk et gebyr. Din elinstallatør kan vejlede dig omkring hvorvidt det er nødvendigt for at kunne bruge din egen strøm fra solcelleanlægget.
  • Sælg dyrt og køb billigt. Når det ikke blæser, men solen skinner, kan man være heldig at strømpriserne er høje midt på dagen, hvor solcelleproduktionen er højest. I sådanne tilfælde kan den energi dine solceller sender ud på nettet indbringe et godt tilskud til husholdningen. Senere på dagen, i det man kalder kogespidsen, er priserne ofte endnu højere, og har man lagret solenergi på et batteri, er det fornuftigt at slippe den energi ud på nettet i det tidsrum. Link til elspotpriserne findes her https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Hourly/?view=table 

 

Se i øvrigt disse nyttige links:

Hvis dine solceller producerer mere strøm, end du kan nå at bruge, kan du sælge din overskydende el. Efter ny lovgivning skal nye solcelleejere efter den 3. maj 2016 ansøge om at sælge overskudsproduktion på markedsvilkår. Markedsprisen er den pris, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool.

 

For at kunne gøre det skal du som solcelleejer indgå en aftale med en godkendt balanceansvarlig aktør, som køber og sælger strøm på vegne af anlægsejere. Du skal selv sikre tilsagn fra en balanceansvarlig, før du påbegynder projektet. Du finder en liste over balanceansvarlige på Energinet.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Bornholms Energi & Forsyning ikke kan tilbyde at være balanceansvarlig for nye mindre solcelleanlæg eller produktionsenheder på Bornholm. Der er for få solcelleanlæg på øen og derved er volumen for lille til at afdække risiko for ubalancer mellem forventet og reel produktion i driftsdøgnet.

Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg. Alt afhængigt hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på.


Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne, og hvordan du skifter gruppe på Energistyrelsens hjemmeside

Siden 1. april 2016 er du blevet opkrævet et abonnement, der dækker 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

Udover rådighedsbetalingsabonnement betaler du også det sædvanlige abonnement til dit netselskab.

Vi viderefakturerer de to abonnementer fra dit lokale netselskab.

For at du kan få reduceret elafgift ved solceller, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Dit solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Din bolig skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en helårsbolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal du være registret som elvarmekunde hos dit lokale netselskab. 

 

Du kan se en detaljeret beskrivelse på SKATs hjemmeside.