Spring navigation over

Hjælp til el

På denne side kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om el, skift af leverandør, priser, produkter, levering, regning, forbrug og mere.

Aftaler & priser

Det er meget let at blive kunde hos Bornholms Energi & Forsyning:

 1. Du vælger og bestiller din aftale her. Herefter får du en bekræftelse fra os. Og så behøver du ikke gøre mere. 
 2. Din aftale hos dit nuværende energiselskab bliver opsagt, og du vil efterfølgende modtage din slutopgørelse.
 3. Du modtager el fra den dato, vi har aftalt.

Elmarkedet påvirkes ligesom børsmarkedet af eksterne faktorer, og det er derfor umuligt at give en garanti for, hvad der vil være det billigste valg for dig, da ingen kender prisudviklingen i fremtiden.

Når du vælger el-produkt, skal du derfor se på, om du ønsker at satse på en lav markeds-elpris, der følger det nordiske el-marked tæt og derved varierer månedligt, eller om du vil have en fastsat kvartalspris med en større sikkerhed.


Er du i tvivl om, hvilken elaftale du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 56 900 000.

Regninger & betaling

Du kan finde dine regninger ved at logge ind på minforsyning.beof.dk. Når du er logget ind, kan du se, om dine regninger er betalt, du kan betale straks med kort, og se hvornår de skal betales.

 

Er du tilmeldt Betalingsservice, kan du på din betalingsserviceoversigt i din Netbank også se din seneste regning, og hvornår den er betalt eller skal betales.


Er du i tvivl, om du skylder os penge, eller om du har penge til gode, kan du se det på din regning.

Er du i en situation, hvor du ikke har mulighed for at betale din regning, kan du ringe til os på 56 900 000 eller sende en mail til kundeservice@beof.dk. Så vil vi undersøge, om vi kan dele regningen op i flere bidder, så du undgår konsekvenserne ved ikke at betale. Du har også mulighed for at oprette betalingsaftale på minforsyning.beof.dk

 

Bemærk at det koster et gebyr at få oprettet en afdragsordning.

Vi udbetaler som udgangspunkt ikke dit tilgodehavende, men modregner det i stedet på din næste regning. Slutopgørelser udbetales altid.

 

I tilfælde af at du stopper med at være kunde hos os, udbetaler vi dog et eventuelt tilgodehavende. Har vi dit cpr-nummer udbetales beløbet automatisk til din NemKonto. Hvis vi ikke har dit cpr-nummer, kontakter vi dig for at få dine kontooplysninger, så vi kan udbetale pengene.

På indbetalingskortet der er fremsendt med din regning, finder du dit Betalingsservice nr., Debitor gruppe nr. og Betalingsservice kundenummer. Disse oplysninger skal bruges til at tilmelde Betalingsservice via netbank.

Du kan også tilmelde til betalingsservice via Min Forsyning

Du kan modtage vores regninger på fire måder.

Hvis du ikke foretager dig noget, vil du modtage regninger med posten, som et girokort.

Har du tilmeldt dine regninger til Betalingsservice, vil regningen være at finde på din PBS-oversigt.

Har du tilmeldt Bornholms Energi & Forsyning som afsender i e-boks, vil du modtage din regning via e-boks.

Har du på MinForsyning tilmeldt notifikationer via mail, vil du modtage en mail med et link, hvor du kan hente din regning på minforsyning.beof.dk.

 

Vær opmærksom på at du godt kan modtage din regning på mail eller e-boks selvom den er tilmeldt Betalingsservice.

Noget galt?

Kontakt os på tel. 56 900 000 hvis du er i tvivl om, hvorvidt din elmåler fungerer korrekt, eller hvis der er fejl på måleren. Vi kontakter netselskabet, som tager hånd om et eventuelt problem med din elmåler.

Hvis du oplever fejl på gadebelysningen skal du henvende dig til Bornholms Regionskommune. 

Hvis du har fået lukket for strømmen, er din elaftale også blevet lukket. Du skal derfor tilmelde dig som kunde igen for at kunne få leveret strøm. Men inden du kan blive tilmeldt som kunde hos os, skal du have betalt, hvad du skylder os samt stillet sikkerhed.

 

Vær opmærksom på, at det koster et gebyr at få genåbnet for strømmen.

Hvis du i lang tid ikke har betalt, hvad du skylder os, eller et depositum for dit fremtidige elforbrug, er vi nødt til at ophæve din elaftale, hvilket kan medføre, at der bliver lukket for strømmen.

 

I en fremsendt skrivelse fortæller vi, hvornår der kan blive lukket for strømmen, og at du kan undgå, at strømmen afbrydes, hvis du betaler et depositum eller det, du skylder os. Du kan også se, hvad du mangler at betale, og hvad du skal gøre, hvis du ønsker at betale det skyldige beløb.

Hvis du beskadiger et elkabel, bør du gøre følgende:

 

 • Advar andre
 • Gør andre opmærksomme på elektrisk fare
 • Rør ikke blottede kabler eller nedfaldne ledninger
 • Sørg for at alle holder sig 10 m fra nedrevne luftledninger eller kabler
 • Kontakt straks dit netselskab.

 

Hvis du bor på Bornholm, skal du kontakte El-Net Øst på tlf. 56 930 950.

Solceller

Hvis dine solceller producerer mere strøm, end du kan nå at bruge, kan du sælge din overskydende el. Efter ny lovgivning skal nye solcelleejere efter den 3. maj 2016 ansøge om at sælge overskudsproduktion på markedsvilkår. Markedsprisen er den pris, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool.

 

For at kunne gøre det skal du som solcelleejer indgå en aftale med en godkendt balanceansvarlig aktør, som køber og sælger strøm på vegne af anlægsejere. Du skal selv sikre tilsagn fra en balanceansvarlig, før du påbegynder projektet. Du finder en liste over balanceansvarlige på Energinet.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Bornholms Energi & Forsyning ikke kan tilbyde at være balanceansvarlig for nye mindre solcelleanlæg eller produktionsenheder på Bornholm. Der er for få solcelleanlæg på øen og derved er volumen for lille til at afdække risiko for ubalancer mellem forventet og reel produktion i driftsdøgnet.

Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg. Alt afhængigt hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på.


Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne, og hvordan du skifter gruppe på Energistyrelsens hjemmeside

Siden 1. april 2016 er du blevet opkrævet et abonnement, der dækker 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

Udover rådighedsbetalingsabonnement betaler du også det sædvanlige abonnement til dit netselskab.

Vi viderefakturerer de to abonnementer fra dit lokale netselskab.

For at du kan få reduceret elafgift ved solceller, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Dit solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
 • Din bolig skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en helårsbolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal du være registret som elvarmekunde hos dit lokale netselskab. 

 

Du kan se en detaljeret beskrivelse på SKATs hjemmeside.

Værd at vide

Vi får dagligt henvendelser fra elkunder, der er kommet i 'kløerne' på telefonsælgere fra en række forskellige selskaber, og de er frustrerede over at være blevet fanget i fælden. 

 

Når vores kunder bliver kontaktet af en telefonsælger, sker det med forskellige indgangsvinkler til samtalen. Vi hører tit vores kunder fortælle, at sælgeren introducerer med at sige, at ”De har undersøgt priserne på elmarkedet på Bornholm, og at man betaler for meget”. En anden kendt tilgang er, at sælgeren siger, at "De har et samarbejde med os."

 

Vi har ikke samarbejde med telefonsælgere – så det er usandt, når vores kunder præsenteres for den påstand.

 

Derudover skal du være opmærksom på, at de priser som sælgeren ofte vil oplyse, er under dække af at være billigere (og grønnere), men priserne er ofte svære at gennemskue. Det betyder, at der kan være skjulte gebyrer, høje abonnementspriser, og at den billigere pris ofte kun er i en kortvarig periode.

 

Vi har samlet nogle af de ting, du skal være særligt opmærksom på, når du taler med en telefonsælger.

 • Oplys kun dit navn, e-mail og CPR-nr. hvis du vitterligt ønsker at skifte til det pågældende selskab
 • Vær varsom med at svare på tilsendte mails, hvis du ikke ønsker at skifte eller er i tvivl
 • Du har 14 dages fortrydelsesret, hvis du ikke ønsker at skifte alligevel, så reager hurtigt, hvis du fortryder
 • Nogle sælgere optager samtaler – så pas på med sige ”ja” eller ”bekræfte” i telefonen

 

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal reagere på en henvendelse fra en telefonsælger eller hvis du bekymret for, om du er kommet til at skifte selskab uden dit tydelige samtykke.

Kontakt den pågældende ellevandør, og meddel at du har fortrudt eller at der er sket fejlagtigt skift.


Ankenævnet på Energiområdet har desuden udarbejdet en vejledning til, hvordan du skal forholde dig.

 

Se ankenævnets vejledning

Du kan læse mere om dine kunderettigheder på elmarkedet på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/kunderettigheder

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.