Spring navigation over

Certificeret grøn strøm

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal gøre det lettere at gennemskue hvilke elprodukter, der er grønne. 

Solceller  og drivende blå skyer.

Der er kun én el-ledning, der fører el frem til dit hus. Sådan er det med alle huse i Danmark. Det betyder, at del el, der rammer dine stikkontakter kan komme fra kul, olie, atomkraft, vandkraft, biokraft, vindkraft, solceller, gas, flis med mere.

 

Den el, vi sælger til de Bornholmske hustande, er 100% certificeret. 

 

Den el, vi sælger til dig, køber vi på den nordiske elbørs. De producenter, der leverer vedvarende energi, får tildelt et oprindelsescertifikat. Dette certifikat sælger de videre. F.eks. til Bornholms Energi & Forsyning. Når vi kan sige, at den el, vi sælger, er produceret af vedvarende kilder som f.eks. sol og vind, skyldes det, at vi køber det antal oprindelsesgarantier, som svarer til vores privatkunders samlede elforbrug*.

 

Det er Energinet - under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - der udsteder certifikaterne.

 

Forbrugerombudsmanden har udviklet en mærkningsordning, som gør det enkelt for elhandlerne at markedsføre sig på ordentlig måde. 

 

 

1 blad / Strømmen kommer strømmen 100 % fra vedvarende energikilder: biomasse, vind-, vand- og solenergi. 

 

 

2 blade / Udover kravet om 100 % vedvarende energi, skal elhandleren gennemføre andre klimatiltag, der minimerer udledningen af drivhusgasser yderligere. Det kan være, at plante skov eller støtte klimaprojekter i u-lande med videre - svarende til den energi, du forbruger.

 

Download pdf med Forbrugerombudsmandens Bladmærkeordning. 

 

*For vores erhvervskunder er certificeret strøm et tilkøb - læs mere her