Spring navigation over

Alle elkunder kan benytte sig af den nye indefrysningsordning

 

Den 1. november træder indefrysningsordningen i kraft. Det betyder, at du kan betale din regning, som du plejer, eller du kan indefryse den del af din elpris, som overstiger den pris, du betalte i 4. kvartal 2021. Ordningen er frivillig og gælder i 12 måneder.

Sådan fungerer indefrysningsordningen

Den politiske aftale om indefrysning af en del af udgifterne til el, gas og fjernvarme skal hjælpe de mange familier og virksomheder samt kultur- og foreningsliv, der i øjeblikket er ramt af de stigende energipriser.

 • Ordningen er frivillig og kræver tilmelding
 • Du kan indefryse den del af din elpris, der overstiger prisen per 4. kvartal 2021
 • Det betyder, at du den 1. november 2022 indefryser den del af den rå elpris før tariffer, afgifter og moms, der overstiger 0,8 kr./kWh (excl. moms)
 • Efter 12 måneder stopper ordningen
 • Du har derefter et års afdragsfrihed
 • Den 1. november 2024 skal du begynde din tilbagebetaling
 • Du har til enhver tid har ret til at indfri den samlede indefrysning.

Om rentetilskrivningen og gebyr:

 • Private husholdninger pålægges en årlig rente på 2 pct.
 • For virksomheder pålægges en årlig rente på 4,4 pct. 
 • Klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år.
 • Renterne tilskrives bagudrettet i indefrysningsperioden samt de efterfølgende 12 afdragsfrie måneder. 
 • I den 4-årige afdragsperiode tilskrives renterne bagudrettet, hver gang husstanden foretager et afdrag. Renten tilskrives på baggrund af husstandens resterende gæld ved seneste afdrag.
 • Der betales et engangsgebyr på 490 kr. samt et årligt gebyr på 100 kr. i fem år. Samlet gebyr, i alt 990 kr. Engangsgebyret indefryses og betales den 1. november 2024. Det årlige gebyr betales det år, det pålægges.
  Gebyret dækker BEOFs omkostninger til administration af ordningen samt systemmæssige tilpasninger.

 

Sådan benytter du dig af indefrysningsordningen

Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for at indefryse en del af din elpris, er det vigtigt, at du følger disse trin:

 1. Du skal vente med at betale den elregning, du har modtaget fra BEOF ultimo oktober 2022
 2. Betaler du via PBS, skal du afvise betalingen, eventuelt via din netbank
 3. Den 1. november kan du på MinForsyning.beof.dk tilmelde dig til indefrysningsordningen – du logger blot på og udfylder formularen, så sørger BEOF for resten.
 4. Når BEOF har registeret din tilmelding, modtager du en ny elregning med det nye og lavere beløb, som skal betales den 1. december 2022

 

Vigtige datoer og overblik

 

 

 

Hvad skal jeg betale – og hvad indefryses?

 

 

Bemærk, at det kun er den rå elpris ud over 0,80 kr./kWh eks moms der er omfattet af indefrysningen. Elafgift, nettarif, samt betaling til energinet skal betales som normalt.

Hvis du eller din virksomhed misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag på det indefrosne beløb, og Bornholms Energi & Forsyning har gennemført sin almindelige rykkerprocedure og sendt mindst to rykkere, vil Erhvervsstyrelsen overtage gælden fra Energivirksomheden med henblik på statslig inddrivelse.

 • En husstand eller kunde kan løbende afmelde sig indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de energiregninger, der udstedes efter afmelding.

 

 • En husstand eller virksomhed skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks.

 

 • En husstand eller virksomhed, der har afmeldt sig indefrysningsordningen kan inden for indefrysningsperioden på ny anmode energivirksomheden om indefrysning, på linje med øvrige kunder.

 • En virksomhed skal straks afmelde indefrysningsordningen, hvis virksomheden overskrider beløbsgrænsen for hvor stort et beløb, der må indefryses. Beløbsgrænsen beregnes på koncernniveau.

 

 • Virksomheden skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling.

 

 • Energivirksomheden skal på førstkommende energiregning til virksomheden opkræve det samlede beløb over beløbsgrænsen, der skal betales tilbage.

 

 • En virksomhed, der har fået ydet indefrysning fra flere energivirksomheder, beslutter, om tilbagebetalingen skal ske til en eller flere energivirksomheder.

 • Ved fraflytning vil husstanden eller virksomheden modtage en opgørelse over deres samlede indefrysning af Bornholms Energi & Forsyning.

 

 • Ved fraflytning skal en husstand eller virksomhed på ny anmode om indefrysning efter, hvis husstanden eller virksomheden vil benytte sig af indefrysningsordningen på den nye adresse.

 

 • Ved fraflytning kan en husstand eller virksomhed dog indgå aftale med Bornholms Energi & Forsyning  om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse.

 

 • Ved fraflytning skal en husstand eller virksomhed i forbindelse med fraflytning beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.

 

 • Ved fraflytning skal Bornholms Energi & Forsyning fortsat sikre, at husstanden eller virksomheden i hele indefrysningsperiodens løbetid kan tilgå oplysninger om indefrysningen hos energivirksomheden. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af energi.

 • Ved leverandørskifte vil husstanden eller virksomheden af Bornholms Energi & Forsyning modtage en opgørelse over deres samlede indefrysning.

 

 • Ved leverandørskifte skal en husstand eller virksomhed på ny anmode om indefrysning efter, hvis husstanden eller virksomheden vil benytte sig af indefrysningsordningen.

 

 • Ved leverandørskifte skal en husstand eller virksomhed i forbindelse med leverandørskiftet beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.

 

 • Ved leverandørskifte skal Bornholms Energi & Forsyning fortsat sikre, at husstanden eller virksomheden i hele indefrysningsperiodens løbetid kan tilgå oplysninger om indefrysningen hos energivirksomheden. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af energi.

Tilmelding til indefrysningsordningen

Du kan tilmelde dig ordningen pr. 1. november 2022 direkte på minForsyning.beof.dk

Indefrysningsordningen for husstande

På borger.dk finder du flere information om indefrysningsordningen.

Klik her

Indefrysningsordningen for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har lavet et univers med nyttige informationer for virksomheder.

Læs mere

Indefrysningsordningen for energiinternsive virksomheder

Der er etableret særlige regler og muligheder for virksomheder, der bruger meget energi.

Læs mere