Spring navigation over

Spildevand er mere end spildt vand

Vi sørger for spildevand, kloakker, septiktanke og klimatilpasning på Bornholm. Vi har renseanlæg i Rønne, Tejn, Melsted, Svaneke, Nexø, Boderne og Vestermarie.

Rensningsanlæg og blå himmel

Priser & vilkår

Priser

I prisoversigten kan du få et overblik over aktuelle takster og gebyrer for spildevand på Bornholm

Spildevandspriser 2022

Betalingsvedtægt

I betalingsvedtægterne kan du læse om de specifikke regler og vilkår for spildevandspriserne

Betalingsvedtægt

Spildevand i tal

6,9 mio. m3

spildevand renses årligt på vores renseanlæg.

 

17.000

ejendomme er tilsluttet kloaksystemet

23.500

ejendomme håndterer vi spildevand fra.

Man tømmer septiktank

Tømningsordning

Ca. 5.300 ejendomme på Bornholm har privat rensning. Her renses spildevandet på forskellige måder. Ejeren af ejendommen er selv ansvarlig for rensning og bortledning af spildevandet. Bornholms Energi & Forsyning sørger for tømning af septiktanke.

Læs mere om tømningsordningen

Ofte stillede spørgsmål

Bornholms Energi & Forsyning ejer den del af kloakstikledningen, der ligger fra skellet til hovedledningen ude i vejen. Derfor skal vi vedligeholde den del af kloakstikledningen, der ligger udenfor privat grund.

 

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også for vedligeholdelse af kloakstikledningen fra dit hus og ud til skellet og for rensebrønden. Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloaksystemet, skal du udbedre problemet for egen regning.

 

Har du en brønd der står højst to meter fra skellet (en såkaldt skelbrønd), er det dog ved denne brønd ansvaret skifter. Så er kloakstikledningen fra dit hus og frem til og med skelbrønden dit ansvar, mens vi har ansvaret fra brønden og ud i hovedkloakledningen.

 

Enkelte grundejere bor i et område, hvor kloakken og kloakstikledningen udenfor grænsen af grunden er et såkaldt fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakken og kloakstikledningen. Grænsen mellem den offentlige og den private del går da ved grundejerforeningens grundgrænse.

 

Er du i tvivl om, hvor og hvor langt din egen stikledning går, er du velkommen til at kontakte os på 56 900 000.

Før det regner
- Tøm eller rens husets tagrender.
- Oprens eller tøm sandfangene i forlængelse af nedløbsrørene.
- Fjern blade og grenaffald fra grøfter og vandløb, så vandets frie løb kan sikres.
- Opstil regnvandstønder på nedløbsrørene- så har du vand til blomsterne og mindsker belastningen på kloaknettet i regnvejr.
- Overvej om dit hus er udsat- ligger det lavt, eller er der evt. en historie på stedet. Find ud af, hvilke trusler dit hus særlig er udsat for og tag dine forholdsregler. Det kunne være en højvandsspærre på gulvafløbet i kælderen var en god ide, eller at have sandsække klar, hvis store mængder overfladevand før er trængt ind i huset. Spørg evt. en kloakmester om, hvordan din ejendom kan sikres.

 

Hvis der er varslet kraftigt regnvejr
- Fjern blade og grene ved afløbsriste på terrassen, i indkørslen og på vejbrøndene.
- Fej gerne faste belægninger - blade, sand og små sten skylles med vand til kloaknettet, der let kan tilstoppes.
- Tøm alle regnvandstønder inden det regner.

 

Hvis skaden er sket
- En tilstoppet vejrist? Ring til Bornholms Regionskommune.
- Vand i kælderen? Ring til eget forsikringsselskab.

Du skal først afklare, hvor forstoppelsen er opstået. Se derfor først efter om der står vand i din skelbrønd. Skelbrønden er normalt foran dit hus, cirka 1-2 meter inde på din grund. Står der vand i brønden, er forstoppelsen sandsynligvis i de stik, som tilhører Bornholms Energi & Forsyning. I den situation skal du kontakte en slamsuger. De vil herefter sende en spulevogn hurtigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig. Slamsugerfirmaet sørger selv for at advisere os om at de har besøgt dig.

 

Er brønden næsten tør, så prøv at skylle ud i toilettet. Er brønden stadig næsten tør, er forstoppelsen formentlig i din egen del af kloakken, som du selv har ansvar for at vedligeholde. Du kan kontakte et slamsugerfirma, der kan spule dine afløb.

 

Det er en god ide at tjekke, om din nabo har samme problem som dig. Det giver en indikation af, om problemet er i din eller vores del af spildevandssystemet. 

Opdager du rotter på din grund, har du pligt til at melde det til kommunen. Rotter er skadedyr, der ødelægger kloakkerne og spreder sygdomme. Du kontakter hurtigst muligt Bornholms Regionskommune. Klik her, så kommer du direkte til en anmeldelsesformular - eller ring mandag eller onsdag mellem kl. 7.30-8.30 på 56 92 20 80. 

 

Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at bekæmpe rotterne. Bornholms Energi & Forsyning og kom­munen yder en stor indsats, men vi har også brug for, at du hjælper til. Du kan hjælpe ved at holde øje med spor fra rotter og ved at give kommunen besked så hurtigt som muligt, hvis du får den mindste mistanke om, at der er rotter på din grund. 


Se især efter tegn på rotter følgende steder:

• Hønsehuse, volièrer, skure og garager: Se efter huller med opskrabet jord, gnavede huller i vægge, ekskrementer, fodspor og halespor i støv og sand.

• Brændestakke: Se efter slidmærker og fordybninger, hvor rotterne løber.

• Kompostbunker: Se efter huller og jordudskrab i bunden af kompostbunken og huller og gange oppe i kompostbunken.

• Jorden over kloaksystemet: Hold øje med huller uden jordopskrab ved kloakrør og brønde.

• Foderbrætter: Hold øje med fuglefoderbrættet, hvor rotterne kan finde på at hente deres føde.

• På loftet: Både mus og mår kan lave kraftig støj på loftet. Hører du høje pibelyde, er det formentlig rotter.

• Under gulvet: Hør efter gnavelyde og høje pibelyde.

• Strø eventuelt et tyndt lag mel ud på steder, hvor du har mistanke om, at der er rotter. Så kan du se om der kommer fodspor eller halespor i melet.

 

Læs mere om rottebekæmpelse her

Du har selv ansvaret for at have tegninger af dit eget kloaksystem. Hvis du ikke har tegninger, kan du kontakte byggesagsarkivet i Bornholms Regionskommune, som måske har tegninger i din byggesag. 

 

Bornholms Byggesagsarkiv

Hvis du vil vide mere...