Spring navigation over

Strømpeforing af kloakkerne i Nexø

Bornholms Energi & Forsyning vil gerne have lov at forstyrre.  Lidt. Nogle af kloakkerne i Nexø trænger til lidt kærlighed. Vi samarbejder med Aarsleff A/S om opgaven.

Denne gang er det kloakkerne i Nattergalevænget, Jydegænge, Sdr. Landevej, Torvet, Munkegade, Drosselvænget, Kong Gustafsvej og Købmagergade som står for skud i dagene fra mandag den 8. maj til lørdag den 13. maj.

 

Aarsleff gør alt, hvad de kan for at mindske eventuelle gener. Men lastbilerne kan fylde en del på små veje. Det kan være nødvendigt at begrænse parkering, og der kan være opsat lyssignaler.

 

Kloakkerne bliver strømpeforet. Det foregår uden næsten uden opgravning.  Før strømpeforingen spuler vi kloakkerne.  Det kan give gener. Under arbejdet med strømpeforingen kan der opstå lugtgener.

 

De bornholmere, der er direkte berørt har modtaget en orienteringsskrivelse.

Det bør I gøre, hvis I oplever lugtgener
Der kan i sjældne tilfælde forekomme lugtgener, imens den nye ledning hærder nede i den gamle ledning. Lugten kan være meget stærk og stammer fra polyesteren, som vores produkt er lavet af. Luft ud og fyld jeres vandlåse. Hvis lugten ikke forsvinder, kontakt da entrepriselederen eller vores medarbejdere på stedet. Årsagen kan være utætheder i kloaksystemet.

 

Det bør I gøre, når vi spuler
Inden vi kan gå i gang med at strømpefore kloakkerne skal du spules. Det kan give nogle gener, derfor..

  • Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned. men vores lastbiler kan fylde en del.
  • Dæk afløb med våde klude eller aviser.
  • Læg noget tungt oven på både toiletsæde og klude eller aviser.
  • Vi har brug for at gå ind på jeres private grunde, fx når vi skal tjekke vandstanden i brøndene.
  • Har I en kloakbrønd mellem vejen og huset, kan generne minimeres ved at lette dækslet på brønden, så trykket fra højtryksspulingen udlignes.
  • Spuling kan tømme vandlåsen for vand og give lugtgener. Sker dette, skal I blot lade vandet løbe et par minutter, så vandlåsen igen fyldes.

Mandag d. 8-5
Nattegalevænget, Nexø
Jydegænge, Nexø
Sdr Landevej, Nexø
Torvet, Nexø


Tirsdag d. 9-5
Sdr Landevej, Nexø
Munkegade, Nexø
Købmagergade, Nexø
Torvet, Nexø
Jydegænge, Nexø


Onsdag d. 10-5
Kong Gustafsvej, Nexø
Jydegænge, Nexø


Fredag d. 12-5
Drosselvænget, Nexø

 

Lørdag d. 13-5
Drosselvænget, Nexø

 

Mandag d. 22-5
Stenhuggerstræde, Nexø – lidt rep
Hjortestræde, Nexø – lidt rep
Smedegade, Nexø – opsamling efter hattene

 

Hvis I har spørgsmål, så henvend jer venligst til vores medarbejdere på stedet eller projektleder Mette Friis Andersen, Per Aarsleff A/S, telefon 36 79 33 33.

 

Kontakt evt.
Kasper Juel-Berg, projektleder Bornholms Energi & Forsyning, 60 26 42 12.
Alexander Kaplan, projektleder Bornholms Energi & Forsyning, 21 17 44 31.