Spring navigation over

Strømpeforing af kloakkerne i Svaneke

Bornholms Energi & Forsyning vil gerne have lov at forstyrre.  Lidt. Nogle af kloakkerne i Svaneke trænger til lidt kærlighed. Vi samarbejder med Aarsleff A/S om opgaven.

Denne gang er det kloakkerne i Hans Thygesensvej, Skovvejen, Albret Wolfensgade, Møllebakken, Hellig Kilde, Byledsbakken og Storegade som står for skud i dagene fra mandag den 11. maj til onsdag den 23. maj.

 

Aarsleff gør alt, hvad de kan for at mindske eventuelle gener. Men lastbilerne kan fylde en del på små veje. Det kan være nødvendigt at begrænse parkering, og der kan være opsat lyssignaler.

 

Kloakkerne bliver strømpeforet. Det foregår uden næsten uden opgravning.  Før strømpeforingen spuler vi kloakkerne.  Det kan give gener. Under arbejdet med strømpeforingen kan der opstå lugtgener.

 

Sus ind på vores hjemmeside og læs, hvordan du skal forholde dig. Her kan du også se Aarsleffs foreløbige plan for arbejdet.

 

De bornholmere, der er direkte berørt har modtaget en orienteringsskrivelse.

Det bør I gøre, hvis I oplever lugtgener
Der kan i sjældne tilfælde forekomme lugtgener, imens den nye ledning hærder nede i den gamle ledning. Lugten kan være meget stærk og stammer fra polyesteren, som vores produkt er lavet af. Luft ud og fyld jeres vandlåse. Hvis lugten ikke forsvinder, kontakt da entrepriselederen eller vores medarbejdere på stedet. Årsagen kan være utætheder i kloaksystemet.

 

Det bør I gøre, når vi spuler
Inden vi kan gå i gang med at strømpefore kloakkerne skal du spules. Det kan give nogle gener, derfor..

  • Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned. men vores lastbiler kan fylde en del.
  • Dæk afløb med våde klude eller aviser.
  • Læg noget tungt oven på både toiletsæde og klude eller aviser.
  • Vi har brug for at gå ind på jeres private grunde, fx når vi skal tjekke vandstanden i brøndene.
  • Har I en kloakbrønd mellem vejen og huset, kan generne minimeres ved at lette dækslet på brønden, så trykket fra højtryksspulingen udlignes.
  • Spuling kan tømme vandlåsen for vand og give lugtgener. Sker dette, skal I blot lade vandet løbe et par minutter, så vandlåsen igen fyldes.

Torsdag d. 11-5
Hans Thygesensvej, Svaneke – den med overpumpningen
Skovvejen, Svaneke

Lørdag d. 13-5
Albret Wolfensgade, Svaneke

Søndag d. 14-5
Møllebakken, Svaneke – den med børnehaven

Mandag d. 15-5
Hellig Kilde, Svaneke
Byledsbakken, Svaneke

Tirsdag d. 16-5
Albret Wolfensgade, Svaneke

Tirsdag d. 23-5
Albret Wolfensgade, Svaneke
Storegade, Svaneke
Møllebakken, Svaneke – de 2 små ender i børnehaven – udføres efter lukketid.

Hvis I har spørgsmål, så henvend jer venligst til vores medarbejdere på stedet eller projektleder Mette Friis Andersen, Per Aarsleff A/S, telefon 36 79 33 33.

 

Kontakt evt.
Kasper Juel-Berg, projektleder Bornholms Energi & Forsyning, 60 26 42 12.
Alexander Kaplan, projektleder Bornholms Energi & Forsyning, 21 17 44 31.