Spring navigation over

De bornholmske strømpriser

Bornholms Energi & Forsyning sælger strøm til bornholmske og udenøs kunder. Samtidig håndterer vi - efter lovens påbud - afregning af både transportudgifter til den lokale netselskab, moms, energiafgifter og omkostninger til Energinet. 

To medarbejderen holder styr på den bornholmske strømforsyning.

 

Der er forskel på den rå elpris og din elregning


Vi har to produkter: DET ENKLE VALG Og DET FRIE VALG. 

Med DET ENKLE VALG låser du selv den rå elpris fast i tre måneder. Det giver tryghed og sikkerhed i budgettet. Med DET FRIE VALG svinger din rå elpris i takt med priserne på den nordiske elbørs. Bornholms Energi & Forsyning agerer nærmest som en børsmægler og ligger et lille handelsgebyr oveni prisen.

 

For begge produkter gælder det, at der er forskel på elpris og elregning. Elregningen indeholder også udgifter til transport af strømmen (netselskabet, der ejer kabler og transformatorer), energiafgifter og bidrag til den danske elinfrastruktur (Energinet).

 

 

Dagens variable elpriser

DET FRIE VALG.
Dagens all inklusive variable elpris. Gældende for Bornholm. Inklusiv køb af strøm på elbørsen, handelsgebyr, bidrag til det danske elnet (Energinet), nettarif (transport af strøm - TREFOR El-net Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer.

 

Dit budget og Det Enkle Valg

Fast eller variable

Det Frie Valg: Live priser

Vil du skifte produkt?

Jeg vil gerne skifte produkt