Spring navigation over

Fast eller variabel ?

Det høje prisniveau på strøm afføder naturligt nok overvejelser om at skifte fra ét produkt til et andet for at skaffe sig lidt mere økonomisk råderum. Jævnlige historier om, at nu er strømmen gratis er med til at øge opmærksomheden om variable produkter. Her er et par ord om forskellen mellem et fast og et variabelt abonnement... 

Strøm. Elstik. Han og hun og ledninger.

 

 

Hvad er bedst? Det Enkle Valg eller Det Frie Valg? Kan jeg spare ved at skifte fra faste pris til variable priser? Spørgsmålene står kø. Ved disken i vores kundeafdeling, i telefonen, ved campingvognen uden for Kvickly i Nexø.

 

 

Lad os slå fast: Der er ikke et klogt eller entydigt svar.

 

Vores variable produkt, Det Frie Valg, fungerer på den måde, at din strømpris svinger i takt med priserne på den nordiske elbørs. Bornholms Energi & Forsyning fungerer nærmest som børsmægler – og tillægger blot et lille handelsgebyr. Hertil kommer så udgifter til netselskab, afgifter til staten, lidt til den danske infrastruktur og moms.

 

Med det variable produkt, afhænger din elpris af den nordiske elbørs, Nordpool. Her gælder ’loven’ om udbud og efterspørgsel. Er der et stort udbud og en lille efterspørgsel, så er priserne lave. Er der et lille udbud og stor efterspørgsel, så er prisen høj.  

 

Timerne fastlægges af Nordpool for 24 timer ad gangen.

 

Det ’normale’ prismønster på børsen vil typisk være, at priserne er lave sent om aftenen, om natten, i de tidlige morgentimer og nogle gange midt på dagen. Priserne vil typisk peake fra 17-21 og fra 07-10, hvor alle bruger meget strøm.

 

Hvis du har mulighed for dag efter dag at flytte så store dele af dit forbrug til perioder, hvor strømmen normalt er billig, så er det en overvejelse værd at skifte – og der er en god mulighed for, at I kan reducere jeres udgifter til strøm. Om det kan betale sig? Om I kan spare 1-2-3.000 kroner om året? Det afhænger blandt andet af den norske vinter. Se senere.

 

Hvis du f.eks. skifter til det variable produkt uden at ændre dit forbrugsmønster, så kan du løbe ind i nogle ganske høje priser.

 

Men variabel strøm er variabel strøm. Det normale er ikke altid normalt eller forudsigeligt. Hvis solen skinner vildt og voldsomt og vinden blæser helt hen i vejret, så kan priserne uden problem smadre ’det logiske mønster’. Det samme gør sig gældende vice versa.

 

En ting er så, hvad prisen eller prisniveauet er i dag. Man kan ikke sige noget klogt og entydigt om det fremtidige prisniveau på Nordpool.

 

At have et variabelt produkt, svarer lidt til at investere i aktier. Ting kan ske. En schweizisk bank gik konkurs for nylig, og det påvirkede det danske aktieindeks. Hvis det f.eks. ikke sner tilstrækkeligt i Norge til vinter, så kommer de norske elve til at have mindre vand til foråret. Det vil påvirke prisen på strøm fra vandkraft, det vil påvirke strømpriserne på børsen, det vil påvirke din strømpris.

 

Erfaringerne tyder på, at et variabelt produkt kan reducere sine udgifter til strøm. Men det kræver, at familien er omstillingsparat – og at man kan opretholde en disciplin med at holde styr på priserne. Hvor meget kan man så spare? Desværre afhænger det ikke kun af din families indsats, men også af de fremtidige priser på børsen – og her kender jeg kun få, der tør spå.

 

Hvordan kommer du så videre med dine overvejelser? I første omgang kan du logge ind på vores forbrugsunivers minForsyning. Her kan du finde du dit strømforbrug opgjort time for time – og måske få en fornemmelse af, hvor meget af dit forbrug du kan flytte rundt med.

 

DET FRIE VALG. Dagens all inklusive variable elpris. Gældende for Bornholm. Inklusiv køb af strøm på elbørsen, handelsgebyr, bidrag til energinet, nettarif (Transport af strøm - TREFOR El.net Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer. 

 

Vores produkt Det Enkle Valg låser selve elprisen fast i tre måneder. Derfor har vi hidtil kaldt det for vores fastprisprodukt. Prisen er fast for en periode af 3 måneder ad gangen. Samme pris hele døgnet.

 

Foruden vores pris på selve strømmen består din all-inklusive elregning af udgifter til netselskab (selskabet, der vedligeholder kabler, ledninger, transformatorstationer og sender strømmen helt ud til din stikkontakt), energiafgifter til staten, et mindre beløb til det store danske elnet – og så selvfølgelig de sædvanlige 25 procent moms.

 

Hertil kommer årlige abonnementer til både Bornholms Energi & Forsyning og det bornholmske netselskab Trefor/Elnet Øst.

 

I Danmark, Sverige og Norge har vi valgt at indrette vores markedsmodel sådan, at alle der producerer strøm sælger deres strøm til den nordiske elbørs - Nordpool. 

 

Herefter bliver strømmen købt og solgt. En række elhandlere køber strøm til deres kunder på børsen. Selvfølgelig for at sælge den videre til deres kunder.

 

Bornholms Energi & Forsyning producerer strøm. Men vi er også elhandler, agerer som børsmægler og køber strøm på børsen til vores kunder.

 

Grunden til at vores politikere valgte denne løsning var, at man mente, at Sverige, Norge og Danmark ville nyde godt af en høj grad af fleksibilitet i energiproduktionen. At det var en måde at integrere store mængder af vedvarende energi i vores elsystemer. Robust. Fleksibel. Prisfast. Sådan har det da også været. Indtil energikrisen. Indtil Putin.

 

En af styrkerne ved det nordiske elmarked er normalt fleksibiliteten i energiproduktionen. I Norden har vi alt fra vind- og solenergi, vandkraft, kernekraft og biomasse. Landene supplerer hinanden. For eksempel: Når det ikke blæser så meget i Danmark, kan man via det åbne nordiske elmarked hente el fra Norge, som har masser af vandkraft.

 

Vedvarende energikilder som vind og sol er leverer nogle gange meget og nogle gange meget lidt. Kombinerer man de vedvarende energikilder med mere fleksible kilder såsom biomasse og vandkraft samt anden termisk produktion, så bliver energisystemet mere robust.

 

Det vil sige, at når vi på Bornholm har overskudsstrøm, så leverer vi til resten af Norden. Når det er overskyet og flagene hænger, så får vi f.eks. strøm fra vandkraft i Norge.

 

Men her og nu kan det nordiske elmarked ikke håndtere den historisk store ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Blandt andet derfor har Bornholms Energi & Forsyning i højere grad end tidligere måtte træde til og støtte det nordiske elsystem med reservekraftproduktion.

 

Du Man kan følge de bornholmske energistrømme, som Danmarks Tekniske Universitet holder styr på deres hjemmeside.

 

Se animationen

 

Hvorfor er strømmen dyrere mellem 17 og 21?

 

Din all inklusive elregning indeholder - foruden køb af strøm - også udgifter til et netselskab, som er ansvarlig for transport af din strøm.

 

Danske netselskaber er i stigende grad begyndt at differentiere deres priser afhængig af belastningen på deres net. Således også på Bornholm.

 

Trefor/Elnet Øst, som er vores netselskab her på Bornholm, har differentierede priser og er pt. dyrest mellem klokken 17 og 21.

 

Trefor/Elnet Øst udgør kun lige over 10 procent af din elregning. Så når du som fastnetkunde sparer på strømmen mellem 17-21, så er den kun en brøkdel af din samlede all inklusive elregning, som bliver påvirket.

 

Trefor/Elnet Øst ændrer takster i forbindelse med årsskiftet. Download en oversigt over ændringerne.

 

Download pdf