Spring navigation over

Hjælp, vi mangler varme

Hvis du oplever problemer med varmeforsyningen, kan det skyldes flere ting. Her kan læse om mulige årsager til, at du mangler varme i radiatorerne eller varmt vand i hanen- og hvordan du kan afhjælpe fejlen.

Baby med bare fødder

 

 

 

Luft i anlægget (rislelyde)

Udluft radiatorer ved luftskruer

 

Radiatortermostatventil sidder fast

Åbn og luk ventilen et par gange, husk den oprindelige indstilling

 

Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg)

Tænd kontakt – udskift eventuelt sikring

 

Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på alle anlæg)

Åbn og luk regulatoren et par gange, husk den oprindelige indstilling

 

Trykdifferensregulator er indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt

Indstil regulator til et større drivtryk. Hjælper dette ikke, kontakt VVSinstallatør

 

Tilstoppet snavssamler

Få snavssamler renset af VVS-installatør

 

Afbrudt varmeforsyning

Tjek driftsstatus på beof.dk

Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand

Bevæg ventilen og genindstil til en højere værdi

 

Kalkaflejringer i vandvarmer

Få vandvarmer renset eller udskiftet af VVS-installatør

 

Afbrudt koldtvandsforsyning

Tjek driftsstatus på beof.dk

Defekt eller forkert indstillet trykdifferensregulator

 Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad VVSinstallatøren gøre det

 

For højt pumpetryk (findes ikke på alle anlæg)

Indstil cirkulationspumpen til et lavere tryk

 

Luft i anlægget

Udluft radiatorer ved luftskrue

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud

Luk hovedhanerne og kontakt VVS-installatør

Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer

Åbn og luk ventiler et par gange. Hjælper dette ikke, tilkald VVSinstallatør

 

Uens indstillede radiatortermostater

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet (alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden og varme i toppen)

Trykmanometer viser, at der ikke er nok vand på anlægget

Påfyld selv vand eller kontakt VVS-installatør

Sådan virker din varmemåler

Se interaktiv brugervejledning til den type varmemålere, som findes i de bornholmske husstande. Tryk på pilene for at bladre frem og tilbage.

Se brugervejledning

Brug for hjælp?

Ring til os på 56 900 000

Mandag- torsdag kl. 10 - 15 (fredag kl. 10 - 13)