Spring navigation over

Fjernvarmeordbogen

Afkøling betegner forskellen på vandets temperatur, når det kommer ind i din bolig, og når det bliver sendt tilbage til fjernvarmeværket efter at have cirkuleret i dine radiatorer.

 

Når du indstiller din returtemperatur korrekt, bremses vandets gennemløb i radiatorerne, så varmen udnyttes bedst muligt.

 

Hvis forskellen på fremløbstemperatur og returtemperatur er mindst 30 grader, har du udnyttet energien fra fjernvarmen godt.

Jo større afkøling af vandet fra fjernvarmeværket der sker i den enkelte husstand, jo bedre bliver energien udnyttet; der skal bruges mindre strøm til at pumpe vandet rundt i fjernvarmenettet, og der skal bruges mindre energi til at varme vandet op, hvilket reducerer det ellers uundgåelige varmetab i de rør, som transporterer det varme vand rund i fjernvarmenettet.

 

Miljøet belastes mindst muligt, og fjernvarmepriserne bliver lavere for dig som kunde

 

Når du afkøler vandet fra fjernvarmeværket bedst muligt i dine radiatorer, kan kapaciteten i fjernvarmenettet udnyttes i langt højere grad, og fjernvarmeværket vil kunne tilpasse fremløbstemperaturen på vandet.

Derved bliver det ikke længere nødvendigt at producere for meget varme for at kunne garantere en tilstrækkeligt høj temperatur i den enkelte husstand, og hele fjernvarmesystemet vil kunne udnytte overskudsvarme og andre nye varmekilder.

 

Det vand, som kommer tilbage til fjernvarmeværket efter at have cirkuleret i din radiator, skal desuden bruges til afkøling på fjernvarmeværket, så jo lavere returtemperatur jo mere effektiv bliver den samlede proces.

 

Maksimal energiudnyttelse vil forlænge fjernvarmesystemets levetid væsentligt, og investeringer i forbedringer og vedligehold vil kunne spredes ud over længere tid.

 

På den måde driver vi bæredygtige fjernvarmeværker sammen.

Fremløbstemperaturen er temperaturen på det vand, som sendes ind i dit hus fra fjernvarmeanlægget via rørene i fjernvarmenettet, som ligger under jorden.

 

Vandets fremløbstemperatur varierer fra husstand til husstand, idet der sker et varmetab under vandets vej igennem fjernvarmenettet. Så hvis dit hus ligger tæt på fjernvarmeanlægget, får du leveret varmere vand, end huse der er placeret længere henne ad fjernvarmenettet.

 

Fjernvarmeværket justerer fremløbstemperaturen efter vejret og temperaturen udenfor, så der kan leveres tilstrækkeligt med varme til alle huse både sommer og vinter.

 

Vandets fremløbstemperatur afhænger altså af årstiden og af husets placering.

Returtemperaturen er vandets temperatur, når det bliver sendt tilbage til fjernvarmeværket efter at have cirkuleret i radiatorerne i din bolig.

Hvis returtemperaturen er lav, har du udnyttet varmen effektivt, og jo bedre, du udnytter varmen, jo mindre vand skal vi varme op og sende igennem fjernvarmerørene.