Har vi flis nok? | Bornholms Energi og Forsyning

Har vi flis nok?

Både det nye fjernvarmeværk i Hasle og ombygningen af produktionsværket i Rønne til flis gør, at vi kommer til at bruge store mængder af flis til både varme og strøm.

En analyse viser, at der kan 'høstes' 75.000 tons flis om året på Bornholm - vel at mærke flis fra træer, der ikke kan bruges til andet.

Det nye flisværk i Hasle kommer efter planen til at bruge mellem 10-15.000 tons/år.

Flisværket i Aakirkeby bruger omkring 9.000 tons flis pr. år.

Ultimo 2016 overgår produktionen i Rønne fra olie til flis. Værket i Rønne producerer både varme og el. Her forventer man at skulle bruge omkring 50.000 tons om året. Der er med andre ord flis nok på Bornholm til øens forbrug.

Af hensyn til forsyningssikkerheden vil produktionsværket i Rønne bruge 25.000 tons bornholmsk flis og 25.000 tons flis, der bliver sejlet til øen.

Her kan du downloade analysen: Biomasse-redegørelse fra 
Skovdyrkerne Øst