Spring navigation over

Kan vi gøre noget bedre? Vi hører gerne fra dig

Vi bestræber os altid på at give vores kunder en god og korrekt service. Men vores medarbejdere kan naturligvis også begå fejl. Hvis det skulle ske, vil vi meget gerne høre fra dig. Så vil vi gøre hvad vi kan for at rette op på det.

Kontakt vores kundeambassadør..

Skulle du opleve, at din sagsbehandling ikke er tilfredsstillende – så kan du bringe klagen videre til vores Kundeambassadør, som vil kigge grundigt på sagen fra begge sider. Er sagen mere kompliceret, end hvad der kan løses over telefonen, foretager Kundeambassadøren en grundig vurdering ud fra vores egne oplysninger samt din redegørelse og dokumentation. Hvis det viser sig, at vi har begået fejl i vores kommunikation eller håndtering af sagen, så siger vi naturligvis undskyld og retter op på det.

Skriv til vores kundeambassadør

Klagemuligheder

Drejer sagen sig om køb og levering af varme eller el til en bolig, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet:

 

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon 4171 5000, post@energianke.dk

Drejer sagen sig om vand og/eller spillevand, kan du klage til Center for Klageløsning:

 

Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning. Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr.Læs mere om Center for Klageløsning og forbrugerklagenævnet her

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her.

 

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores emailadresse: beof@beof.dk.

Bornholms Regionskommune udøver en lang række lovpligtige tilsyn inden for Bornholms Energi & Forsynings område. Samtidig er Bornholms Regionskommune også forpligtet til at udarbejde og gennemføre f.eks. vand- og spildevandsplaner.

 

Hvis du vil klage om afgørelser inden for disse områder, skal der klages til:

 

Bornholms Regionkommune
Ullasvej 23, 3700 Rønne.

 

Herfra videresendes klagen til højere instans. Men vær opmærksom på, at det ikke er alle afgørelser, du kan klage over.