Spring navigation over

Besøg os

Vi vil gerne have en tæt dialog med alle borgere på Bornholm og åbner gerne dørene for at fortælle mere om vand, varme, spildevand og elproduktion. Uanset om I kommer fra en skole, uddannelsessted eller en forening, så er I meget velkommen til at kontakte os for en aftale om en rundvisning på en af vores værker eller anlæg.

 

Medarbejder foran stor maskine, som håndtere halm til fjernvarme

Husk ifbm. besøg:

Vær i god tid

Husk altid at planlægge jeres besøg i god tid, da vi i perioder har meget travlt og derfor kan have svært ved at finde plads i kalenderen.

Bliv klogere på..

Bornholms Energi og Forsynings fem varmeværker leverer varme i radiatorerne og varmt vand i hanerne ved at udnytte naturens egne ressourcer: Affald, gylle, halm og flis. Fjernvarme er derfor et væsentligt element i Bornholms Regionskommunes vision om, at Bornholm skal være et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

 

Få en rundvisning på halmvarmeværk og introduktion til hvordan man kan udnytte naturlige materialer til varmeproduktion.

 

Find inspiration til undervisningsmateriale på fjernvarmeskolen.dk

Spildevand er mere end spildt vand

 

Når du børster tænder, tager bad og trækker ud i toilettet, laver du rent vand om til spildevand. Spildevandet løber gennem kloakrør til det offentlige kloaksystem og herefter videre til et renseanlæg, hvor vandet renses så det kan ledes ud i naturen igen. Klimaforandringer kan betyde større mængder nedbør i fremtiden, hvilket stiller store krav til vores kloaksystem og håndtering af regn- og spildevand.

 

Få en rundvisning på et renseanlæg og introduktion til hvad vi gør på Bornholm for at tilpasse spildevandssystemet til de fremtidige behov.

 

Emnerne kunne bl.a. være:

  • Vandets kredsløb
  • Hvad er det egentlig for noget vand, der løber i kloakkerne?
  • Hvorfor er det vigtigt, at vi renser spildevandet?
  • Renseprocesser – mekanisk, kemisk og biologisk rensning
  • Klimaforandringer og tilpasning til større nedbørsmængder 

 

Find inspiration til undervisningsmateriale på vandetsvej.dk

Fra flis til el og varme

 

Besøget starter med en orientering om, hvor vi køber flis, og hvad det betyder, når vi siger, at flisen er bæredygtig. Og hvad betyder CO2-neutralitet egentlig?

 

Når vi har vendt disse spændende spørgsmål, skal vi ud at se på flisen og følge dens vej ind til kedlen. Det betyder, at vi begynder ude ved brændselslageret på havnefronten. Herefter går turen via transportbåndet over flissiloen og helt hen til kedlen, hvor flisen brændes af. Her møder vi kedelpasseren og hører, hvad hans arbejde består i.

 

Turen slutter i kontrolrummet, hvor vi ser på de mange forskellige anlæg, der er på Værket og hører om, hvordan de styres. I kontrolrummet møder vi vagthavende maskinmester, som styrer og overvåger alle anlæg fra kontrolrummet.

 

Find inspiration til undervisningsmateriale på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Rent drikkevand

 

Få en rundvisning på et af vores vandværker. Under besøget taler vi om vand som ressource, hvor det kommer fra, hvad vi bruger det til, og hvorfor det er så vigtigt at passe godt på det. Emnerne kunne bl.a. være:

  • Vandets kredsløb og grundvandsdannelse
  • Produktion af rent drikkevand – fra vandværk til vandhane
  • Grundvandsbeskyttelse og problematikken omkring forurenet grundvand
  • Hvordan sikrer vi rent drikkevand i fremtiden?

 

Find inspiration til undervisningsmateriale på vandetsvej.dk