Spring navigation over

Organisation

 

Bornholms Energi & Forsyning består af et holdingselskab og seks datterselskaber med tilhørende bestyrelser. Flere af bestyrelserne er repræsenteret med forsyningsfaglige samt forbruger- og medarbejdervalgte medlemmer. Læs mere om selskaberne og bestyrelsernes sammensætning nedenfor.

Selskaber & bestyrelser

Selskabets formål er som holdingselskab; direkte eller indirekte, at besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

 

Bestyrelsen
Lars Goldschmidt (formand)
Caroline Meyer White (næstformand)
Mikael Benzon
Carsten Scheibye
Maike Fiil
Brian Kofoed

 

Medarbejdervalgte
Kenn Olsson
Kim Westh

 

Jørn Westh
Tina Wester Dam

 

Forsyningsfaglige medlemmer
Ulla Röttger
Jacob Brønnum

 

Administrerende direktør Claus M. Andersen.

 

Vedtægter

Download vedtægter

 

Fakturering og CVR
Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

CVR: 31816211

E-mail: faktura@beof.dk

Bornholms Energi & Forsyning A/S skal levere serviceydelser til de øvrige selskaber i koncernen Bornholms Energi & Forsyning Holding samt drive kommerciel virksomhed relateret til Bornholms Energi & Forsynings-koncernens kernekompetencer inden for energirelaterede produkter og serviceydelser. Selskabet kan endvidere levere serviceydelser til Bornholms Regionskommune samt til andre.

 

Bestyrelse
Lars Goldschmidt (formand)
Claus M. Andersen
Jonas Krøier Hansen

 

Vedtægter
Download vedtægter

 

Fakturering, CVR og EAN
Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

CVR: 34722293

EAN: 5790001896621

Selskabets formål er at udøve handel med elektricitet og anden virksomhed forbundet hermed.

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt (formand)
Claus M. Andersen
Peter Rustand

 

Vedtægter

Download vedtægter

 

Fakturering, CVR og EAN

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

Cvr. 25794206

EAN 5790001896607

Fjernvarmen leveres til Rønne Vand- og Varmeforsyning, men el-produktionen leveres til det nordiske engros-marked.

 

Bornholms El-Produktion A/S har også en aftale med Energinet.dk om at levere reservekapacitet og regulérkraft. Det statsejede selskab Energinet.dk har det overordnede ansvar for, at der konstant er el i kablerne, og at der er balance i el-nettet. Bornholms El-Produktion A/S skal derfor være klar til - meget hurtigt - at starte de store dieselmaskiner, hvis f.eks. strømkablet til Sverige bliver revet over. Desuden skal Bornholms El-Produktion A/S også være klar til at supplere med el, hvis andre store el-leverandører i Norden får problemer med at levere.

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt (formand)
Jan Damkilde Christensen
Claus M. Andersen

 

Vedtægter

Download vedtægter

 

Fakturering, CVR og EAN

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

Cvr. 25798929

EAN 5790000711314

Selskabet driver vandforsyningsvirksomhed, med indvinding, distribution og salg af vand i Bornholms Regionskommune. Cirka 12.000 bornholmske husstande og virksomheder får rent vand fra Bornholms Vand A/S.

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt (formand)
Claus M. Andersen
Caroline Meyer White
Ole Dissing
Peter Brandt Kofoed, Forbrugerrepræsentant
Kristian Goertz, Forbrugerrepræsentant

 

Vedtægter

Download vedtægter

 

Fakturering, CVR og EAN

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

Cvr. 31582083

EAN 5790001896638

Selskabet sikrer en varmeforsyning baseret på den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt (formand)
Claus M. Andersen
Ole Dissing

 

Vedtægter

Download vedtægter

 

Fakturering, CVR og EAN

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

Cvr. 31582148

EAN 5790001896645

Bornholms Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder de offentlige kloakker, renseanlæg mv. i kommunen. Selskabet er forpligtet til at gennemføre de anlægsprojekter og driftsopgaver vedrørende de offentlige spildevandsanlæg, der fremgår af spildevandsplanen, og som i øvrigt er nødvendige for at gennemføre planen. Samtidig er Bornholms Spildevand A/S involveret i en række projekter omkring klimasikring.

 

Bestyrelse

Lars Goldschmidt, Formand
Claus M. Andersen
Caroline Meyer White
Ole Dissing
Peter Brandt Kofoed, Forbrugerrepræsentant
Kristian Goertz, Forbrugerrepræsentant

 

Vedtægter

Download vedtægter

 

Fakturering, CVR og EAN

Adresse: Skansevej 2, 3700 Rønne

Cvr. 31582229

EAN 5790001896652

Download selskabernes vedtægter

Direktion & ledelse

Claus M. Andersen

Administrerende Direktør
Direktion

Jan D. Christensen

Afdelingschef
Produktion - El & Varme

Kim Kofoed

Kim Kofoed

Afdelingschef
Anlæg & El-Net Øst (direktør)

Klaus Vesløv

VP
Public Affairs, Kommunikation og ESG

Ole Dissing

Afdelingschef
Vand, varme & spildevand – HR & Løn

Jeppe Eimose Waagstein

Afdelingschef
Strategi- og forretningsudvikling

Kristoffer Munch

Afdelingschef
IT

Jonas Krøier Hansen

Økonomichef
Rapportering & Økonomistyring

Peter Rustand

Afdelingschef
Kundeservice, Salg & Marketing