Spring navigation over

Pressemeddelelse om det bornholmske drikkevand

Det bornholmske drikkevand er generelt helt uden antydning af pesticider… Dele af den lokale presse kunne i begyndelsen af ugen rapportere, at der er fundet rester af sprøjtegift i 31 procent af drikkevandsboringerne på Bornholm. Blandt andet baseret på tal fra Danmarks Naturfredning.

Hos Bornholms Energi & Forsyning undrer man sig lidt. For det første baserer artiklerne sig på en fejlagtig oplysning om, at der er 13 vandboringer på Bornholm. Det er der ikke - Der er 83 aktive vandboringer.

For det andet, siger Bornholms Energi & Forsynings kommunikationschef Klaus Vesløv, så er det ganske småt med pesticider i det vand, der løber ud af hanerne hos de bornholmske forbrugere.

”Vi er faktisk ret gode til at passe på vandet her på Bornholm. Både forsyningsselskaberne, de private vandværker og kommunen trækker på samme hammel – og er enige om at passe på de vandressourcer, vi har.”

Onsdag morgen landede der en rapport på Jens Hansens skrivebord. Jens Hansen arbejder i Natur, Miljø og Fritid hos Bornholms Regionskommune, der er tilsynsmyndighed og garant for vandkvaliteten i de bornholmske vandværker.

Rapporten fra Eurofins Miljø viste, at vandet fra Smålyngsværket i Pedersker er helt uden antydning af pesticider. Vandprøven blev taget 20. september 2021.

Vandprøven fra Pedersker er bare ét eksempel - og Jens Hansen fra Natur, Miljø og Fritid undrer sig over, at der skal sås tvivl om kvaliteten af det bornholmske vand. Han siger:

”Der er 83 aktive vandboringer på Bornholm. Ingen af de aktive boringer har et indhold af pesticider, der er over grænseværdien.  I et par af boringerne kan der måles en lille smule. Men det er mange tusind gange mindre end acceptabel daglig dosis. Der har tidligere været et par boringer, der var påvirket over grænseværdien, men de er i samarbejde med vandværkerne blevet taget ud af brug.”

”De pesticider, som vi finder, skyldes fortidens synder. De pesticider, der bruges lovligt i dag, er meget grundigt kontrolleret og vil ikke gå i grundvandet på almindelig landbrugsjord. De skal dog ikke bruges i de særligt sårbare områder, såsom boringsnære beskyttelsesområder.”

I kommunen følger vi ligesom vandværkerne vandkvaliteten tæt og samarbejder med landbruget og lodsejere om at sikre, at vores drikkevand også i årene fremover er af høj kvalitet”

Klaus Vesløv fra Bornholms Energi & Forsyning fortæller, at BEOFs vandværker bliver testet mindst hvert år med et meget omfattende analyseprogram. Analyserne udføres af Eurofins Miljø, der er et af Danmarks største laboratorier for drikkevandsanalyser.  Disse prøveresultater kan du altid finde på Bornholms Energi & Forsynings hjemmeside www.beof.dk  Derudover foretager Bornholms Energi & Forsyning sine egne analyser flere gange om året.

Mere end 11.000 bornholmske husstande får leveret deres vand fra Bornholms Energi & Forsynings fire vandværker: Brogård Vandværk (Allinge), Rø Vandværk, Hasle Vandværk og Smålyngsværket lidt uden for Pedersker. Resten af vandet leveres af Rønne Vand, samt en række mindre private vandværker.

 

Yderligere oplysninger:

Klaus Vesløv

Kommunikationschef

Bornholms Energi & Forsyning

20 20 15 12

kv@beof.dk

 

Og/eller

 

Jens Hansen

Bornholms Regionskommune

Natur, Miljø og Fritid

56 92 20 75