Spring navigation over

BEOF udskifter vand og spildevandsledninger i Stakhaven, Åkirkeby

Det har en del konsekvenser for beboerne i Stakhaven 1 – 14. Der er tale om i alt 10 ejendomme. Det er cirka 50 meter kloak/spildevand og 140 meter vandledning, der skal udskiftes.


Sellesborg Entreprenørfirma udfører arbejdet. De vil komme til at fylde en del i gadebilledet.

I en stor del af perioden vil man ikke kunne benytte vejbanen og fortovet i sydsiden. Der udlægges plader og gangbroer, så der adgang til ejendommene.

Gravearbejdet omfatter også overkørsler og fortove, så i kortere perioder må det forventes, at beboerne er nødsaget til at parkere deres biler på gaden.

 

Der vil endvidere forekomme afbrydelse af vandforsyningen i kortere perioder, når vi kobler de nye vandledninger til. Vi omdeler varslingssedler, inden der lukkes for vandet. I forbindelse kan der forekomme grumset og farvet vand, når vi igen åbner for vandet. Et godt tip er at lade vandet løbe til husets installationen er skyllet igennem.

 

 

Spørgsmål?

Vand:  Per Hald, 6026 2427,  ph@beof.dk  

Spildevand: John W. Hansen, 6026 2452, jwh@beof.dk