Spring navigation over

Dagens variable elpriser

DET FRIE VALG. Dagens all inklusive variable elpris. Gældende for Bornholm. Inklusiv køb af strøm på elbørsen, handelsgebyr, bidrag til det danske elnet (Energinet), nettarif (transport af strøm - TREFOR El-net Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer.

 

PRESSEMEDDELELSE / 4. januar 2023

 

Solceller: Bornholms Energi & Forsyning og European Energy vil i fællesskab etablere solcellepark Kildevad

 

Bornholms Energi & Forsyning har den 3. januar underskrevet en hensigtserklæring med virksomheden, European Energy, med henblik på etablering af solcelleparken, Kildevad, ved Østerlars.

 

Med hensigtserklæringen understreger Bornholms Energi & Forsynings bestyrelse, at man er klar til den videre undersøgelse af mulighederne for at investere i Kildevad Solcellepark. Der er tale om en solcellepark, der vil kunne forsyne 4.000 husstande på Bornholm, og dermed vil den spille en vigtig rolle i Bornholms grønne omstilling.

 

European Energy udvikler, bygger og driver bl.a. solcelleparker flere steder i Danmark, hvor man ligeledes har etableret samarbejde med lokale aktører. European Energy har stået bag udviklingen af Kildevad-projektet, som BEOF nu engagerer sig i.

 

- Solcelleparken Kildevad vil bidrage væsentligt til Bornholms grønne profil, ligesom vi kan sikre bornholmsk medejerskab af et vigtigt produktionsanlæg, siger Claus M. Andersen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning og fortsætter:

 

- Vi står som samfund i en energikrise, hvor der er to greb til at komme igennem krisen. Vi skal frigøre os fra fossile brændsler - og den afhængighed det medfører – og ad den vej nedbringe energipriserne. Det er muligt ved både at spare på energien og ved at etablere ny grøn energiproduktion.

 

- I vores optik passer solcelleparken også godt ind i Bornholms Regionskommunes energistrategi, hvor etablering af solcelleanlæg er et af målene, og vi må heller ikke underkende, hvor vigtigt det er for Bornholm og øens interesser, at vi selv går med og spiller en aktiv rolle i denne type projekter, siger Claus M. Andersen.

 

I Bornholms Energi & Forsyning ser man frem til de videre forhandlinger og understreger, at etableringen af solcelleparken er betinget af en tilfredsstillende forretningscase samt at der gives tilladelse til opførelsen af solcelleparken i kommunalbestyrelsen.

 

Godkendes projektet, kan solcelleparken stå klar i starten af 2024.

 

 

 

For yderligere information:

 

Claus M. Andersen, direktør

E: can@beof.dk

M: 2723 1533

 

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512  
E: kv@beof.dk

Når vi går ind i det nye år, kan Bornholms Energi & Forsynings kunder se frem til et prisfald, hvis de har valgt fastprisproduktet ’det enkle valg’. Den nye pris træder i kraft den 1. januar 2023. Prisfaldet er ikke så stort, som Bornholms Energi & Forsyning i havde håbet, men trods alt bedre end en stigning. 

Læs mere

6.400 bornholmere holder varmen med fjernvarme fra Bornholms Energi & Forsyning, og de kan alle slå koldt vandt i blodet. Den 1. marts stiger prisen kun med fire procent på trods et meget usikkert energimarked, og det er mindre end forventet. Læs mere om fjernvarmepriserne

Bornholms Energi & Forsyning lukker midlertidigt boring af forsigtighedshensyn

Kemikaliet Perfluoroctansyre (PFOA) er blevet fundet i meget små mængder i en enkelt af Smålyngsværkets boringer. Mængden af stoffet er under grænseværdien for drikkevand, og vandet er derfor ikke sundhedsskadeligt. Dog er boringen indtil videre blevet lukket af forsigtighedshensyn, indtil vi har fået taget nogle flere prøver og undersøgt boringen og dens omgivelser, med henblik på at lokalisere kilden til forureningen.

  • Vi vil rigtig gerne finde ud af, hvordan stoffet er kommet i vores drikkevand. Derfor har vi midlertidigt lukket boringen, så vi kan få taget endnu flere prøver og grave lidt i historiebøgerne, fortæller direktør Claus M. Andersen.

 

  • Vi har noget unikt godt vand på Bornholm, som vi skal værne om. Vandet fra Smålyngsværket er faktisk tidligere kåret som Danmarks bedste. Derfor tager vi det ganske alvorligt, når fortidens synder på den måde spiller os et puds.

Kemikaliet er en af gruppen af fluorstoffer benævnt PFAS, der blandt andet bliver brugt i kosmetik, maling og brandslukningsskum, og som over tid akkumuleres i mennesker og i miljøet. Derfor er vurderingen, at boringen er værd at lukke, på trods af at koncentrationen af stoffet i boringen ikke er af sundhedsskadelig betydning.

Smålyngsværket leverer vand til forbrugere i blandt andet Svaneke, Aakirkeby, Nexø, Poulsker, Ibsker, Listed, og Årsdale.

Claus M. Andersen forklarer:

  • De bornholmske forbrugere, som får vand fra Smålyngsværket, kan være helt trygge. Smålyngsværket får vand fra 14 boringer, der blandes på vandværket. Vi måler både på boringerne, og på det vand, vi sender ud til forbrugerne.

 

  • Vi oplever desværre, at vi i vores fælles vandforsyning finder flere og flere kemikalier og pesticider, som vi som samfund for år tilbage, har benyttet til forskellige formål. Vi tester efter flere stoffer – og finder desværre mere. Det er bekymrende, og vores opgave er at udvise så meget forsigtighed som muligt, således at så lidt at disse stoffer som muligt kommer ud til borgerne. Derfor gør vi blandt andet det, at vi lukker boringen midlertidigt indtil vi kan analysere nærmere på årsager og løsninger. I dette arbejde arbejder vi tæt sammen med BRK og miljøstyrelsen.”

 

Skærpede krav til grænseværdier –
og samtlige boringer ligger under

I juni 2021 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for fire PFAS-stoffer i drikkevandet. Tidligere lå grænseværdien for PFAS-stoffer på 100 nanogram pr. liter vand, men med de nye krav må drikkevandet maksimalt indeholde 2 nanogram pr. liter af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen.

Samtlige af Bornholms boringer ligger under den nye grænseværdi.

Vi vil i den kommende tid tage prøver af boringen og undersøge, hvor stoffet kommer fra.

  • PFAS har givet store udfordringer andre steder i landet. Det er derfor, vi vil finde kilden til forureningen, så vi kan genåbne boringen uden risici. afslutter Claus M. Andersen.

 

 

 

 

Faktaboks, PFAS
(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Hvad er PFAS?

PFAS (perfluoroalkylstoffer) består af en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Perfluorerede kemikalier findes på verdensplan i miljøet, i fødevarer og i humant blod og mælk. De er alle til stede meget længe i miljøet på grund af deres høje styrke af kulstof-fluorbindingen (C-F bindingen), og de bioakkumulerer især i fugle og pattedyr.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Fra 1. juli 2020 er tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap forbudt i Danmark.

Storstilet europæiske projekt forsøge at finde den fremtidige forsynings missing link på Bornholm. 

Læs mere her

Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?

 

Se animationen