Spring navigation over

Kundeservice er lukket den 4/10-23 fra kl. 08:00 - 13:00 på telefoner og for fysisk fremøde. Vi beklager ulejligheden.

 

tekst som grafik. genveje

Nyheder

1. januar 2024 stiger stiger fjernvarmen. Det første synlige udtryk bliver den aconto-opkrævning, der rammer vores kunder omkring 1. februar 2024.

 

Stigningen skyldes, at prisen på brændsler som halm, flis og strøm er steget markant. Derudover begrænsede Bornholms Varme sidste år prisstigningen for at understøtte vores kunder, som under energikrisen oplevede stigende energipriser på især el. 

 

Bornholms Varme er et ’hvile i sig selv-selskab’. Det betyder, at vi hverken må generere over- eller underskud set over en årrække, og derfor skal vi tilpasse priserne for at sikre balance.

 

Fjernvarmeprisen er sammensat af 3 elementer:

 • En del af prisen er variabel og afhænger af forbrug.
 • En rumafgift, der afhænger af størrelsen på boligen.
 • Et abonnement, der dækker de faste omkostninger til måler og administration.

Den nødvendige prisstigning gennemføres ved at rumafgiften hæves fra 30 kr./m2 til 43 kr./m2.

 • For en typisk lejlighed på 75 kvm vil det konkret betyde en samlet årlig stigning på 975 kr. incl. Moms (6,1%), svarende til ca. 80 kr. pr. måned.
 • For en gennemsnitlig husstand på 130 kvm vil det betyde en prisstigning på 1.690 kr. årligt incl. Moms (8,5%), svarende til ca. 140 kr. om måneden.

 

Hjælp til selvhjælp – hvis du vil spare

Hvis du gerne vil spare på varmen, er der hjælp at hente. Læs alle vores tips og tricks til at spare på varmeregningen her på siden.

 

 • Indstil dine radiatorer, så de er varme i toppen, men kolde i bunden,
 • Indstil radiatorer i samme rum til den samme temperatur,
 • Hold døren lukket mellem rum, hvor du vil have forskellige temperaturer,

 

Synspunkt i Bornholms Tidende den 25.08.2022.

 

Nye veje er nødvendige,
når vi skal håndtere vores spildevand

 

Spildevand er ikke noget, vi taler meget om, men verden ændrer sig hastigt, og i dag er der behov for, at vi investerer i nye tiltag – også når det handler om spildevand.

 

Af Claus M. Andersen, administrerende direktør, Bornholms Energi & Forsyning

 

Bornholms Regionskommune er myndighed på spildevandsområdet og er i fuld gang med at udarbejde og behandle en spildevandsplan for de kommende år. Det ser vi frem til, fordi det giver en fælles retning for de mange tiltag og indsatser, som Bornholms Energi & Forsyning kommer til at gennemføre.

 

De nye tiltag skal hjælpe os med at håndtere følgerne af klimakrisen og gøre os i stand til at rense spildevandet for affalds- og næringsstoffer – og vi har travlt.

 

Historisk har vi i Danmark nedgravet kloakledninger, og ad den vej har vi transporteret spildevandet væk fra vores toiletter og virksomheder, og indtil 1990 udledte vi tilmed spildevandet direkte i havet. Efter 1990 begyndte vi struktureret at rense spildevandet i renseanlæg, inden det udledes til hav. Det har sikret, at vi har håndteret en stor miljøbelastning forsvarligt. Det skal vi blive ved med, men samtidig skal vi arbejde for at blive endnu bedre; vi skal rense mere og bedre.

 

Vi mærker alle følgerne af klimakrisen. Det mærker vi på Bornholm på flere måder. Blandt andet ved lange tørkeperioder, men også ved at regnen falder intensivt og voldsomt. Det har en konsekvens for den måde, hvorpå vi håndterer vores vand- og spildevandsmængder på Bornholm fremover.

 

Bornholms Energi & Forsyning har skiftet og udbedret mange kloakrør på Bornholm, og det arbejde skal ikke bare fortsætte, det skal intensiveres! Vi står foran en kæmpe opgave, som vil være i gang de næste mange år for at sikre, at vi kan håndtere de gamle og nedbrudte rør og deres manglende kapacitet. Bornholms Energi & Forsyning  har de seneste 5 år investeret over 165 mio. kr. i spildevandshåndtering, og vi forventer, at investeringerne vil stige i de kommende år.

 

I mange år har Danmark separeret regnvandet fra spildevandet ved at grave en ekstra ledning til regnvandet ned. Derfra er regnvandet ledt direkte ud til havet, så vi ikke har både regnvand og spildevand renseanlæggene, som jo også har en begrænset kapacitet. Den løsning virker mange steder, og den skal vi fortsat benytte, men vi må også konstatere, at den ikke alene løser de udfordringer, vi står over for – og ikke nødvendigvis alle steder er den løsning, der har den bedste samfundsøkonomiske værdi.

 

Vi er lige nu i en situation, hvor vi skal sadle om – jeg fristes til at sige, ’mens vi rider’ - fordi udviklingen går stærkt. Vi skal bruge flere greb på samme tid, og ét af de nye og væsentlige greb er, at vi skal forsøge at bremse vandet på vejen mod renseanlæggene. Ad den vej kan vi udnytte kapaciteten på vores renseanlæg endnu bedre – og kan opnå en forbedret miljøeffekt for færre investeringer. Det er sund fornuft.

 

Vi ønsker derfor at investere i metoder til at holde på regnvandet, før det løber i vores kloaksystem, og før det når frem til renseanlæggene. Hvis vi skal holde vandet væk fra vores rør, kræver det flere ting. Vi skal etablere regnbede, engarealer, grøfter eller rekreative tiltag, hvor vandet kan nedsive eller fordampe, og vi skal anvende regnvandet lokalt (LAR-løsninger). Vi vil etablere underjordiske rørbassiner og ændre vores pumpestyring for at forsinke og styre tilstrømningen af det vand, der kommer i vores fællessystemer.

 

Det medfører alt sammen forskellige tiltag, både over og under jorden og på forskellige steder på Bornholm, og det betyder også, at vi undgår at separere kloakker nogle af de steder, hvor det ellers var planlagt.

 

Bornholms Energi & Forsyning  har deltaget i arbejdet med spildevandsplanen, og vi er i den grad klar til at tage arbejdstøjet på, så Bornholm i fremtiden har et velfungerende spildevandssystem, hvor vi både løser de opgaver, som følger med en klimakrise, og efterlever nye og øgede miljøkrav – på den mest økonomiske måde. Naturligvis til gavn for os alle.  

Snyd ikke dig selv for en mindre spildevandsregning: Hvis du fremstiller et produkt, hvor der medgår vand - eller hvis du af andre årsager ikke leder hele dit vandforbrug til kloaksystemet – så kan du søge om at få reduceret din spildevandsregning (vandafledningsbidrag).

 

Læs mere

Pr. 01.07.2023 tager afregningsprisen på el et hop. Det skyldes, at elafgiften vender tilbage for alvor. Pr. 1.7 stiger elafgiften fra 0,01 øre pr. kilowatt-time til 87 øre pr. kilowatt-time. Elafgiften er en statslig afgift, der skal lægge en bremse på vores strømforbrug og dermed reducere C02-udslippet. De meget høje prisniveauer sidste år gjorde, at regeringen for at lette presset på forbrugerne i en periode reducerede elafgiften til nærmeste ingenting. Men nu er den tilbage.

I 2023 blev Bornholms Energi & Forsyning hovedsponsor for Folkemødet - og fik derved for alvor åbnet for den del af værktøjskassen, der hedder dialog, debat, påvirkning, netværk og kommunikation. 

 

Claus M.,  Klaus V. og Helle Munk Ravnborg - vores forperson for bestyrelsen - deltog i debatter om at fra energiø, sammenkobling af Bornholm og Energiøen, regionale arbejdspladser, vand, opvarmning af vores boliger uden gas, olie og biomasse, grønne dilemmaer med Mads og A-holdet, energi til fremtiden, kraftværkernes rolle - før, nu og i fremtiden.

 

 

Undervejs fik vi overrrakt diplomet for 'Energy Cluster Denmarks innovationspris', som vi vandt i maj. 12 af vores drikkevandsautomater  sørgede - spredt udover Folkemødet - for godt (og ganske meget) drikkevand til de ganske mange mennesker, der mødte frem. Selvfølgelig med en lille historie om Brogårsværket, der var leverandør.

 

 

Pauli og Henrik fra kundeservice kørte to smagstestninger af bornholmsk drikkevand fra Tejn, Allinge, Klemensker og Pedersker. Sent lørdag vandt Smålyngsværket titlen som 'Bornholms bedste drikkevand'.

 

 

Gourmetkokkene Mikkel Marshall (Sol Over Gudhjem) og  Thomas Pasfall forsøgte (forgæves) at lære miljøminister Magnus Heunicke, at vand og vand ikke bare er vand - og lagde sig i forlængelse af den folkelige afstemning: Vandet lidt nord for Pedersker var det bedste.

 

 

I løbet af foråret havde vi - sammen med Campus Bornholm - fordret en gymaniseklasse med den grønne dagsorden. Det fik både tidligere miljøminister Lea Wermelin og et udvalg af lokale politikere med borgmesteren i spidsen at føle på to debatmøder lørdag.

 

 

Dertil kan så tilføjes, at samtlige døre i toiletter indeholdt en 'pædagogisk' taksigelse: Tak for at bidrage til vores spildevand - med en lille historie om, hvordan, hvormeget og hvordan og hvor ledes med det der spildevand.

PS. I samarbejde med Danva fik vi så også lige distribueret 1.000 økologiske drikkedunke.

 

 

Intelligent fjernvarme vinder prisen som Årets Innovationsprojekt

24.05.2023: Intelligent fjernvarme vinder prisen som Årets Innovationsprojekt Borgerne i Listed på Bornholm har sammen med flere virksomheder og forskere testet et intelligent fjernvarmesystem i et innovationsprojekt, der er så godt, at Danmarks samlede energiklynge har kåret det som årets bedste i 2023.

 

Pressemeddelelse: Energy Cluster Denmark 

 

Solskinsøen i Østersøen har fået endnu mere at varme sig ved.

 

I forbindelse med Energy Cluster Denmarks årsmøde har alle medlemmer af den samlede energiklynge haft mulighed for stemme på Årets Innovationsprojekt 2023 – og flest har peget på projektet Flexibility Heat Grid Bornholm.

 

Her har Bornholms Energi & Forsyning sammen med teknologivirksomhederne Neogrid Technologies, Utiligize og DTU Elektro testet og demonstreret en ny databaseret styringsmodel, der skal øge effektiviteten af fjernvarmeforbrug, -distribution og -produktion ved at styre fjernvarmeforbruget i en husstand mere intelligent. Det er sket i tæt samarbejde med en række borgere i byen Listed.

 

Målet har været at øge effektiviteten af fjernvarmesystemet og bidrage til den grønne omstilling...

 

Læs hele historien

 

Læs: Fleksibel Fjernvarme Bornholm

 

Læs: Innovationsprisen - et kæmpe skulderklap

 

Læs om testøen Bornholm

 

 

 

Lokalt fjernvarmeprojekt vinder innovationspris

 

24.05.2023: Projektet Fleksibel Fjernvarme Bornholm vandt i dag Energy Cluster Denmarks innovationspris 2023.

 

- Innovationsprisen er et dejligt skulderklap. Vi er stolte og glade. Endnu en gang viser det sig, at ideen om at udnytte Bornholms muligheder som test-ø for energiteknologi er rigtig. Prisen fortæller os, at vi er forrest i feltet, når det gælder udvikling af fremtidens forsyning, vurderer Claus M. Andersen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning...

 

Læs hele historien

 

 

Læs: Fleksibel Fjernvarme Bornholm

 

Læs: Bornholm vinder innovationspris

 

Læs om testøen Bornholm

 

 

Nye og fremtidssikrede vandrør til Nexø

 

12.05.2023 Bornholms Energi og Forsyning er ved at udskifte gamle vandrør på Ndr. Strandvej og Havnen i Nexø.

 

Nye vandrør giver erfaringsmæssigt færre nedbrud ;-) Gravearbejdet varer frem til skolernes sommerferie, og det vil præge de trafikale forhold i hele perioden - så pas på hinanden og drengene derude. Arbejdet udføres af entreprenør Fugato A/S i samarbejde med driftsfolk fra Bornholms Energi & Forsyning.

Udskiftningen vil primært foregå med en opgravningsfri metode, hvor det nye vandrør bliver lagt inde i det eksisterende (rørsprængning). Der vil dog blive lavet ca. 20 punktopgravninger for at frigrave stikkene. Der vil blive etableret en midlertidig vandforsyning i forbindelse med arbejdet.

12.05.2023 Dansk Metal har været en tur på Bornholm for at få svar på spørgsmålet om der findes kraftvarme-værker (de producerer både varme og strøm) i fremtiden.

 

Det bliver til at "Kim og kollegerne kaster sig ud i vildt projekt, når sol og vind skal lagres i kraftværksblok."  

Og.."Strøm fra sol- og vindenergi skal bruges med det samme, ellers er den væk. Og hvis der hverken er blæsevejr eller solskin, er der ingen strøm. Løsningen på den udfordring bliver måske fundet på Bornholms Energi & Forsynings kraftvarmeværk. Det er det første projekt af sin slags på verdensplan."

 

Læs mere her

 

 

Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?

 

Se animationen

Dagens variable elpriser

DET FRIE VALG. Dagens all inklusive variable elpris.Inklusiv køb af strøm på elbørsen + spottillæg, bidrag til det danske elnet (Energinet), nettarif (transport af strøm - TREFOR El-net Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer. Priserne opdateres fremadrettet hver dag omkring klokken 14.00. 
Bemærk: Priserne er gældende for Bornholm. Der vil være variation i all inklusive afregningspriserne afhængig af den transporttarif.

 

Hvem skal være vores næste samarbejdspartner?

Bornholms Energi & Forsyning har en interesse i at være synlig og nærværende. Vi har brug for at kunne etablere nye rum, der kan udvikle sig til at vi får en endnu tættere dialog og berøringsflade med kunder og samfund. Selvfølgelig for at tiltrække nye kunder, fastholde de gamle og sikre, at nuværende kunder får mest muligt ud af deres engagement med os. Som en stor fællesejet virksomhed på Bornholm er det en del af vores dna at forsøge at gøre Bornholm til et endnu bedre og mere attraktivt sted.  

 

Derfor er vi på udkig efter projekter og/eller foreninger som kan/vil/har lyst til at etablere et samarbejde med os.  Lad os høre. Skriv os en mail (kundeservice@beof.dk) og fortæl os, hvem der skal være vores næste samarbejdspartner. 

 

Som en stor virksomhed på Bornholm har vi en naturlig interesse i, at der bliver mere Bornholm…

 

Vi er bornholmernes multiforsyningsvirksomhed. Vi er ejet af Bornholms Regionskommune – dermed er alle, der bor på Bornholm i princippet aktionærer i Bornholms Energi & Forsyning. Derfor er det naturligt for os at engagere os i samfund og bidrage, skubbe på, hjælpe der hvor vi kan. Derfor bruger vi tid, kræfter, knofedt, penge og ressourcer på en lang række række initiativer og indsatser. Vi har med andre ord fingrene godt nede i dejen.

 

Og ja - lad os bare tage den fra en ende af. 

 

 • Vi har vores eget brugerforum og inviterer løbende vores interessenter indenfor til dialog.

 

 • Bornholms Energi & Forsyning medfinansierer øens tilflytterservice, som tiltrækker nye borgere og nye kompetencer til øen. Det samme gør sig gældende med industri-ø-kampagnen, der skal tiltrække arbejdskraft og tilflyttere til Bornholm.

 

 • Vi bakker op om den lokale afdeling af Fonden for Entreprenørskab, fordi vi har brug for, at vores ungdom evner at skabe, forandre og gøre en forskel på Bornholm og i verden.

 

 • Bornholms Energi & Forsyning støtter Business Center Bornholm, der er omdrejningspunktet for den lokale erhvervsfremme. Vi har i forvejen en meget bred berøringsflade med det bornholmske erhvervsliv, bruger mange af dem som underleverandører og har en naturlig interesse i, at de trives og vækster.

 

 • Vi var en aktiv del af Folkemødet – både som hovedsponsor, men også ved at deltage.

 

 • Derudover samarbejder vi med ungdomsfodbolden (DBU Bornholm), musikeventet Wonderfestiwall og løbefesten Etape Bornholm.

 

 • Vi er også medlem af Offshore Center Bornholm - et initiativ,der skal optimere samarbejde og udvikling i den maritime sektor på Bornholm. Det samme gør sig gældende med Destination Bornholm, som er øens platform for markedsføring og udvikling af turismen.

 

 • Baltic Energy Island er et andet ’samfundsprojekt’, som Bornholms Energi & Forsyning investerede tid og kræfter i i 2022. Målet var at etablere en erhvervsdrivende fond, der skal sikre, at Danmark med energiøen udbygger sin internationale førerposition. En del af fondens fokus bliver også at optimere de bornholmske gevinster i forhold til etableringen. Blandt de foreløbige partnere kan nævnes Bornholms
  Regionskommune, Energinet, Campus Bornholm, Center for Regional og Turismeforskning, Rønne Havn, Danmarks Tekniske Universitet, Business Center Bornholm, Offshore Center Bornholm, Copenhagen Capacity, Gate 21, Energy Cluster Denmark, Síemens Gamesa og Ørsted.

Gennem de seneste 15 år har Bornholms Energi & Forsyning været vært for og deltaget i en udviklingsprojekter i samarbejde med en lang række nationale og internationale frontrunners. Bornholm er derfor også kendt som test-øen.

 

Arbejdet med at udvikle, tiltrække og gennemføre demonstrations- og udviklingsprojekter har fået ekstra betydning, fordi det store projekt, Energiø Bornholm, kan/vil ændre vores spilleplade ganske betydeligt. Vi er meget nysgerrige på, hvordan fremtidens forsyning kommer til at se ud, og nogle af svarene ligger i de projekter, som vi deltager i. 

Udviklingsprojekterne medvirker også til at skabe omsætning og arbejdspladser på Bornholm, da vi gerne bruger lokale firmaer, når det er muligt. Projekterne giver os ny viden, adgang til nye netværk og etablerer nye og stærke relationer mellem os, udviklingsselskaberne og vidensinstitutionerne. 

 

Det samlede budget for de igangværende projekter er ca. 650 mio. kr. – heraf udgør Bornholms Energi & Forsynings andel ca. 50 mio. kr. En stor del af projekterne er fuldt finansierede af eksterne partnere. Bornholms Energi & Forsyning medinvesterer i nogle af projekterne. 

Her er et par eksempler på nogle af de projekter vi driver.

 

 • Koncept til lagring af sol og vind ved at udnytte tre forskellige lagringsteknologier. Læs mere.
 • Optimering af fjernvarme. Læs mere.

 • Balancering af elnettet (elbiler, batterier, spildevandspumper mv.)

 • Lagring af strøm. Læs mere.

 • Lygtepæle som ladestandere. Nysgerrig?

 • Lokalt, cirkulært, symbiotisk og skalérbar produktion af energi på biogas på industrispildevand og husholdningsaffald. Læs mere.

Vi samarbejder bl.a. med...