Spring navigation over

 

 

Har du brug for el?

 

Læs mere 

 

 

 

Vil du have fjernvarme?

 

Læs mere

 

 

 

Vil du have vand?

 

Læs mere

Bornholms Energi & Forsyning kommer de næste mange år til at gennemføre en lang række udbedringer og forbedringer på vand, spildevand og fjernvarme.

 

Her arbejder vi lige nu

Sådan sparer du på din el. 20 tips & tricks.

Du kan spare op til 25 procent på din elregning uden at gå på kompromis med komforten

Spar på strømmen

Har du elvarme eller varmepumpe?

Elvarme, varmepumpe og høje elpriser er et dårligt mix. Se om du kan du få nedsat din elafgift.

Læs mere

ABCD Elmarked. Forstå din elregning

Det danske elmarked og dermed din elregning er ikke skruet 100% pædagogisk sammen. være at gennemskue. 

Forstå din elregning

Genveje

I en tid med voksende elregninger er det en lille smule gode nyheder på den næste elregning. Der kommer nemlig penge retur til forbrugerne.

PSO (Public Service Obligation) er fortid som en selvstændig afgift på elregningen, og dermed er det også tid til at foretage en slutopgørelse – en sluttarif.

Og den viser en negativ tarif på -4,4 øre/kWh.

Der sker med andre ord en tilbageførsel af midler til forbrugerne via elregningen, der udmøntes som en negativ tarif på elafregningerne for maj måned med de omtalte 4,4 øre/kWh.

Kilde: Energistyrelsen

Bestyrelserne i Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S har på deres møde i juni 2022 besluttet at offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne.

 

"Med beslutningen vælger vi nu at øge muligheden for at få indsigt i, hvad der foregår i de to selskaber", udtaler forperson Helle Munk Ravnborg.

 

"Samtidig har vi gjort det nemt at komme i direkte kontakt med bestyrelsesmedlemmerne." Helle Munk Ravnborg peger på, at Bornholms Energi & Forsyning, herunder Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S, er offentligt ejede selskaber – og at de to ’vand-selskaber’ er regulerede selskaber, hvor drift, udvikling og vedligehold skal hvile i sig selv.

 

"Derfor har vi en særlig forpligtelse til at sikre både kunderne og offentligheden indsigt i selskabernes liv."

 

Referaterne finder du her: https://www.beof.dk/om-os-undersider/rapporter

 

Kontaktinformationer på bestyrelsen finder du her: https://www.beof.dk/om-os-undersider/organisation

Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?

 

Prøv det

Du skal give os besked, hvis du flytter. Glemmer du det, kan du risikere at hænge på regningen på din gamle adresse.

 

Du kan nemt melde flytning her