Spring navigation over

 

Senest nyt og varslinger

Den 1. april overgår TREFOR Elnet Øst til sommerhalvårets nettariffer. Tarifferne gælder indtil 1. oktober, hvor vintertarifferne træder i kraft igen. Nettarifferne udgør en del af din samlede elregning sammen med elprisen, energiafgift, bidrag til Energinet.
         
         
Sommertariffer        
  00-06 06-17 17-21 21-00
01.04.2024 0,24 0,36 0,95 0,36
         
         
         
Vintertariffer
(gældende)
       
         
  00-06 06-17 17-21 21-00
  0,24 0,73 2,18 0,73
         

Når 150 rønneboer åbner postkassen i løbet af tirsdag, så ligger der en hilsen fra Bornholms Energi & Forsyning. For i området omkring Dampmøllegade, Møllegade og Smedegade skal tre lygtepæle i et forsøg også fungere som ladestandere for elbiler.

 

Læs artiklen

19. februar 2024

Det bornholmske spildevand bidrager kun med en mindre del af den samlede kvælstofudledning på Bornholm. Det er landbruget, der udleder den største mængde, viser tal fra Miljø – og Fødevareministeriet.

 

Læs mere her

PRESSEMEDDELELSE

 1. december 2023

 

Elprisen falder i første kvartal i 2024

 

Bornholms Energi & Forsyning melder om et fald på hele 20 øre pr. kWh for kunder med kvartalsprisproduktet Det Enkle Valg. Prisen falder fra 1,56 kr. til 1,36 kr./kWh i januar, februar og marts.

 

”Vi glæder os over, at elpriserne de seneste kvartaler har været for nedadgående. De seneste to kvartaler er den rene elpris faldet støt. Vi ser det som et udtryk for, at markedet er ved at stabilisere sig oven på sidste års store prisstigninger”, udtaler Tania Thøgersen, afdelingschef for kundeservice, salg og marketing i Bornholms Energi & Forsyning – og fortsætter:

 

”Vi forventer også, at de af vores kunder, der har valgt det variable timeprisprodukt, Det Frie Valg, fremadrettet vil opleve lavere og mere stabile priser.”

 

”De seneste tre måneder har det Det Frie Valgs elpris i gennemsnit ligget under 0,8 kr./kWh inkl. spottillæg. Det Frie Valg har således været markant billigere end kvartalspris-produktet Det Enkle Valg, når vi holder nettariffer, elafgifter og bidrag til Energinet ude af ligningen.

 

”Vi er klar over, at elmarkedet kan være svært at følge med i. Hvis man har brug for gode råd eller vejledning til valg af elprodukt eller spørgsmål til elregningen, er man altid velkommen til at kontakte vores kundeservice,” afslutter Tania Thøgersen.

 

Ikke alt bliver billigere

Der er dog lidt skår i glæden over de faldende elpriser.

Både Energinet og TREFOR El-net Øst hæver priserne pr. 1. januar 2024.

Energinet, som er overordnet ansvarlig for energisystemet i Danmark, hæver deres tarif med 1,6 øre pr. kWh, samtidigt med at de indfører et årligt abonnement på 225 kr.

Dertil kommer, at Trefor Elnet Øst, der driver selve elnettet på Bornholm, hæver prisen på selve transporten af strømmen i det nye år.

https://www.beof.dk/privat/el/tekster-strom/nettariffer-vinteren-2023-24

 

Den samlede afregningspris er sammensat af flere forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms, samt abonnementer. Man kan læse mere om sammensætningen af elregningen på beof.dk.

 

 

For yderligere information:

Klaus Vesløv, kv@beof.dk, telefon 20201512

 

Bornholms Energi & Forsyning har en spildevandsledning mellem Balka og Nexø, som i dag går igennem naturområdet Balka Lyng. Da ledningen er gammel, og vi har oplevet brud på den, så vil vi nu etablere en ny ledning.

 

Den nye ledning graves ned i Skansevej i Balka-enden og i cykelstien mellem Balka og Nexø. Den nye ledning reducerer risikoen for brud og øger dermed forsyningssikkerheden. 

 

 

I samme ombæring renoverer vi pumpestationen i Balka med en ny top og to nye pumper. Sammen med den nye og større ledning, vil vi kunne flytte mere spildevand fra Balka til Nexø. Det vil reducere risikoen for overløb til havet ved Balka. Renoveringen af pumpestationen vil også forbedre vores arbejdsmiljø, da det vil blive muligt at betjene pumpestationen fra terræn i stedet for at skulle ned i den.

 

Gravearbejdet vil starte omkring den 4. december. Vi begynder ved pumpestationen ved Balka Havn og herefter på Skansevej. Arbejdet forventes at tage seks måneder, heraf 2 måneder på Skansevej og fire måneder til cykelstien. 

 

 

Entreprenør på opgaven er Sellesborg Entreprenørfirma ApS, og de vil stå for planlægning af opgravning og afspærring.

 

Vi håber, I vil have forståelse for de gener gravearbejdet kan komme til at give. Har du spørgsmål og udfordringer i forbindelse med vores gravearbejdet, så tøv ikke med at række ud.

 

Esben Elleby Snitgaard
Projektansvarlig · Teknisk Afdeling
+45 24 83 09 30
ees@beof.dk

 

Derfor introducerer Bornholms Energi & Forsyning El-udsigten

 

Af Claus M. Andersen, Adm. direktør, Bornholms Energi & Forsyning

 

Måske har du allerede lagt mærke til El-udsigten her i Tidende?

Bornholms Energi & Forsyning vil de næste seks måneder indrykke vores El-udsigt i Tidende for at give alle bornholmere et godt overblik over elprisen – hver dag og time for time.  El-udsigten kan ses både online og i den trykte avis.

 

Spørgsmålene kan være mange

Hvornår er elprisen lav? Hvad kan jeg selv gøre for at spare eller flytte mit forbrug? Hvorfor stiger priserne om aftenen? Hvornår er det billigst at oplade min elbil? Alle disse spørgsmål – og mange flere - får vi dagligt i vores Kundeservice. Selvom interessen for elprisen er løjet lidt af oven på energikrisen, er den stadig stor, og vi oplever, at mange har en oprigtig interesse i at optimere sit elforbrug. Derfor har vi skabt El-udsigten.

 

El-udsigten viser elprisen time for time i tidsrummet 06.00-05.00, og vi opdaterer hver dag kl. 14.00. (fredag sker opdateringen kl. 13.00). Sammen med dagens priser kommer vi også med konkrete sparetips og anbefalinger til, hvad du selv kan gøre for at spare og optimere dit elforbrug fx hvornår det bedst betaler sig at sætte vaske- og opvaskemaskinen i gang.

 

I El-udsigten kan du også altid se, hvad prisen er sammensat af, dvs. selve elprisen, afgifter til staten og net-tariffen til Trefor El-net Øst, der er det beløb, du betaler for at få transporteret din el i elnettet.

 

Dit forbrug smitter af på den grønne omstilling

Billig el er som regel lig med grøn el. Både du, klimaet og Bornholm vinder, når du går efter den billige el, for når prisen er lav, er det oftest grøn elektricitet, der kommer fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller, og derfor har en lavere udledning af CO2.

 

Mange bornholmere har allerede en variabel elpris i dag og kan med fordel kaste et blik på El-udsigten fra i dag. Har du derimod vores produkt, hvor prisen fastsættes et kvartal ad gangen, vil det kræve et skifte, for at du også med gevinst kan optimere dit forbrug, og der kan være penge at spare på elregningen, når du bruger el på de rigtige tidspunkter.

 

Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice for en konkret snak om, hvad der er den rigtige løsning for dig.

 

Mere info på beof.dk

Når du ser nærmere på El-udsigten her i Tidende, så skal du vide, at dagens sparetip kun er ét ud af mange. På beof.dk har vi samlet endnu flere tips og tricks til, hvordan du kan optimere dit elforbrug.

 

Jeg håber, du vil nyde El-udsigten. Den er grøn og flot!

 

Bornholms Energi & Forsyning lukker onsdag klokken 08.30 for fjernvarmen til Aarsdale, Svaneke og Listed.

 

10.10.23 Vi har konstateret en fejl på transmissionsledningen mellem Nexø varmeværk og Aarsdale pumpestation. Fejlen skal udbedres nu, inden varmesæsonen for alvor går i gang. Det betyder, at både Aarsdale, Svaneke og Listed kommer til at være uden fjernvarme i 8-10 timer.

 

 • Udbedringen kræver en del gravearbejde. Det tager desværre sin tid. Vi gør det så hurtigt, vi kan og vi vil gerne på forhånd beklage eventuelle ulemper, som vores arbejde medfører, siger Jakob Madsen, afdelingsleder decentral fjernvarme.

 

 

 

Evt. yderligere oplysninger

 

Kommunikationschef

Klaus Vesløv

+45 20 20 15 12

kv@beof.dk

 

 

 

 

1. januar 2024 stiger stiger fjernvarmen. Det første synlige udtryk bliver den aconto-opkrævning, der rammer vores kunder omkring 1. februar 2024.

 

Stigningen skyldes, at prisen på brændsler som halm, flis og strøm er steget markant. Derudover begrænsede Bornholms Varme sidste år prisstigningen for at understøtte vores kunder, som under energikrisen oplevede stigende energipriser på især el. 

 

Bornholms Varme er et ’hvile i sig selv-selskab’. Det betyder, at vi hverken må generere over- eller underskud set over en årrække, og derfor skal vi tilpasse priserne for at sikre balance.

 

Fjernvarmeprisen er sammensat af 3 elementer:

 • En del af prisen er variabel og afhænger af forbrug.
 • En rumafgift, der afhænger af størrelsen på boligen.
 • Et abonnement, der dækker de faste omkostninger til måler og administration.

Den nødvendige prisstigning gennemføres ved at rumafgiften hæves fra 30 kr./m2 til 43 kr./m2.

 • For en typisk lejlighed på 75 kvm vil det konkret betyde en samlet årlig stigning på 975 kr. incl. Moms (6,1%), svarende til ca. 80 kr. pr. måned.
 • For en gennemsnitlig husstand på 130 kvm vil det betyde en prisstigning på 1.690 kr. årligt incl. Moms (8,5%), svarende til ca. 140 kr. om måneden.

 

Hjælp til selvhjælp – hvis du vil spare

Hvis du gerne vil spare på varmen, er der hjælp at hente. Læs alle vores tips og tricks til at spare på varmeregningen her på siden.

 

 • Indstil dine radiatorer, så de er varme i toppen, men kolde i bunden,
 • Indstil radiatorer i samme rum til den samme temperatur,
 • Hold døren lukket mellem rum, hvor du vil have forskellige temperaturer,

 

Synspunkt i Bornholms Tidende den 25.08.2022.

 

Nye veje er nødvendige,
når vi skal håndtere vores spildevand

 

Spildevand er ikke noget, vi taler meget om, men verden ændrer sig hastigt, og i dag er der behov for, at vi investerer i nye tiltag – også når det handler om spildevand.

 

Af Claus M. Andersen, administrerende direktør, Bornholms Energi & Forsyning

 

Bornholms Regionskommune er myndighed på spildevandsområdet og er i fuld gang med at udarbejde og behandle en spildevandsplan for de kommende år. Det ser vi frem til, fordi det giver en fælles retning for de mange tiltag og indsatser, som Bornholms Energi & Forsyning kommer til at gennemføre.

 

De nye tiltag skal hjælpe os med at håndtere følgerne af klimakrisen og gøre os i stand til at rense spildevandet for affalds- og næringsstoffer – og vi har travlt.

 

Historisk har vi i Danmark nedgravet kloakledninger, og ad den vej har vi transporteret spildevandet væk fra vores toiletter og virksomheder, og indtil 1990 udledte vi tilmed spildevandet direkte i havet. Efter 1990 begyndte vi struktureret at rense spildevandet i renseanlæg, inden det udledes til hav. Det har sikret, at vi har håndteret en stor miljøbelastning forsvarligt. Det skal vi blive ved med, men samtidig skal vi arbejde for at blive endnu bedre; vi skal rense mere og bedre.

 

Vi mærker alle følgerne af klimakrisen. Det mærker vi på Bornholm på flere måder. Blandt andet ved lange tørkeperioder, men også ved at regnen falder intensivt og voldsomt. Det har en konsekvens for den måde, hvorpå vi håndterer vores vand- og spildevandsmængder på Bornholm fremover.

 

Bornholms Energi & Forsyning har skiftet og udbedret mange kloakrør på Bornholm, og det arbejde skal ikke bare fortsætte, det skal intensiveres! Vi står foran en kæmpe opgave, som vil være i gang de næste mange år for at sikre, at vi kan håndtere de gamle og nedbrudte rør og deres manglende kapacitet. Bornholms Energi & Forsyning  har de seneste 5 år investeret over 165 mio. kr. i spildevandshåndtering, og vi forventer, at investeringerne vil stige i de kommende år.

 

I mange år har Danmark separeret regnvandet fra spildevandet ved at grave en ekstra ledning til regnvandet ned. Derfra er regnvandet ledt direkte ud til havet, så vi ikke har både regnvand og spildevand renseanlæggene, som jo også har en begrænset kapacitet. Den løsning virker mange steder, og den skal vi fortsat benytte, men vi må også konstatere, at den ikke alene løser de udfordringer, vi står over for – og ikke nødvendigvis alle steder er den løsning, der har den bedste samfundsøkonomiske værdi.

 

Vi er lige nu i en situation, hvor vi skal sadle om – jeg fristes til at sige, ’mens vi rider’ - fordi udviklingen går stærkt. Vi skal bruge flere greb på samme tid, og ét af de nye og væsentlige greb er, at vi skal forsøge at bremse vandet på vejen mod renseanlæggene. Ad den vej kan vi udnytte kapaciteten på vores renseanlæg endnu bedre – og kan opnå en forbedret miljøeffekt for færre investeringer. Det er sund fornuft.

 

Vi ønsker derfor at investere i metoder til at holde på regnvandet, før det løber i vores kloaksystem, og før det når frem til renseanlæggene. Hvis vi skal holde vandet væk fra vores rør, kræver det flere ting. Vi skal etablere regnbede, engarealer, grøfter eller rekreative tiltag, hvor vandet kan nedsive eller fordampe, og vi skal anvende regnvandet lokalt (LAR-løsninger). Vi vil etablere underjordiske rørbassiner og ændre vores pumpestyring for at forsinke og styre tilstrømningen af det vand, der kommer i vores fællessystemer.

 

Det medfører alt sammen forskellige tiltag, både over og under jorden og på forskellige steder på Bornholm, og det betyder også, at vi undgår at separere kloakker nogle af de steder, hvor det ellers var planlagt.

 

Bornholms Energi & Forsyning  har deltaget i arbejdet med spildevandsplanen, og vi er i den grad klar til at tage arbejdstøjet på, så Bornholm i fremtiden har et velfungerende spildevandssystem, hvor vi både løser de opgaver, som følger med en klimakrise, og efterlever nye og øgede miljøkrav – på den mest økonomiske måde. Naturligvis til gavn for os alle.  

Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?

 

Se animationen

Den 1. januar 2024 indfører Energinet som noget nyt et abonnement og justerer tarifferne, som kommer til at påvirke din elregning. 

Den grønne omstilling øger farten – og mere strøm skal transporteres. Energinets udgifter til at sikre danskerne strøm i stikkontakterne stiger. Derfor justerer Energinet sine priser.

 • Fremover skal ’almindelige forbrugere’ betale et abonnement på 225 kr. om året til Energinet. På din regning vil det figurere som TSO-system abonnement.

 • Fra nytår hæves forbrugstarifferne med 1,6 øre pr. kilowatt-time til 15,63 øre/kWh. 

De danske elforbrugere skal derfor vænne sig til en ny linje på deres elregning: Nemlig systemabonnementet til Energinet.

Energinet har beregnet konsekvenserne af det nye abonnement og de nye tariffer:

 • Forbruger du 1.500 kWh/årligt stiger din udgift til Energinet med 250,00 kr./årligt.

 • Forbruger du 4.000 kWh/årligt stiger din udgift til Energinet med 290,00 kr./årligt.

 • Forbruger du 12.000 kWh/årligt (hus, elbil og varmepumpe) stiger din udgift til Energinet med 420,00 kr./årligt.


Energinet er en statslig myndighed, der ejer og driver den danske energiinfrastruktur. Bornholms Energi & Forsyning har tidligere orienteret om ovenstående ændringer på de udsendte regninger.

Dagens variable elpriser på Bornholm

DET FRIE VALG: Inklusiv køb af strøm på elbørsen + spottillæg, bidrag til det danske elnet (Energinet), nettarif (transport af strøm - TREFOR El-net Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer. Bemærk: Priserne for den kommende dag opdateres hver dag omkring klokken 14.00.