Spring navigation over

Dagens elpriser for det frie valg

DET FRIE VALG. Dagens all inklusive variable elpris. Gældende for Bornholm. Inklusiv køb af strøm på elbørsen, handelsgebyr, bidrag til energinet, nettarif (Transport af strøm - Trefor Elnet Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer.  

 

Har du brug for el?

 

Bestil her

 

 

Få fjernvarme?

 

Læs mere

 

 

Vil du have vand?

 

Læs her

Overvejer du at indefryse dele af din elregning

Den 1. november trådte indefrysningsordningen i kraft. Det betyder, at du kan betale din regning, som du plejer, eller du kan indefryse den del af din elpris. Ordningen er frivillig og gælder i 12 måneder.

Læs mere om prisloftet

Vi du skifte produkt?

Jeg vil gerne skifte produkt

Her arbejder vi

Her arbejder vi

Find din elregning

Find dine regninger

 

20 tips til en mindre elregning

 

Klik her

 

Forstå din elregning

 

Klik her

 

Sådan melder du flytning

 

Klik her

Storstilet europæiske projekt forsøge at finde den fremtidige forsynings missing link på Bornholm. 

Læs mere her

Bornholms Energi & Forsyning lukker midlertidigt boring af forsigtighedshensyn

Kemikaliet Perfluoroctansyre (PFOA) er blevet fundet i meget små mængder i en enkelt af Smålyngsværkets boringer. Mængden af stoffet er under grænseværdien for drikkevand, og vandet er derfor ikke sundhedsskadeligt. Dog er boringen indtil videre blevet lukket af forsigtighedshensyn, indtil vi har fået taget nogle flere prøver og undersøgt boringen og dens omgivelser, med henblik på at lokalisere kilden til forureningen.

  • Vi vil rigtig gerne finde ud af, hvordan stoffet er kommet i vores drikkevand. Derfor har vi midlertidigt lukket boringen, så vi kan få taget endnu flere prøver og grave lidt i historiebøgerne, fortæller direktør Claus M. Andersen.

 

  • Vi har noget unikt godt vand på Bornholm, som vi skal værne om. Vandet fra Smålyngsværket er faktisk tidligere kåret som Danmarks bedste. Derfor tager vi det ganske alvorligt, når fortidens synder på den måde spiller os et puds.

Kemikaliet er en af gruppen af fluorstoffer benævnt PFAS, der blandt andet bliver brugt i kosmetik, maling og brandslukningsskum, og som over tid akkumuleres i mennesker og i miljøet. Derfor er vurderingen, at boringen er værd at lukke, på trods af at koncentrationen af stoffet i boringen ikke er af sundhedsskadelig betydning.

Smålyngsværket leverer vand til forbrugere i blandt andet Svaneke, Aakirkeby, Nexø, Poulsker, Ibsker, Listed, og Årsdale.

Claus M. Andersen forklarer:

  • De bornholmske forbrugere, som får vand fra Smålyngsværket, kan være helt trygge. Smålyngsværket får vand fra 14 boringer, der blandes på vandværket. Vi måler både på boringerne, og på det vand, vi sender ud til forbrugerne.

 

  • Vi oplever desværre, at vi i vores fælles vandforsyning finder flere og flere kemikalier og pesticider, som vi som samfund for år tilbage, har benyttet til forskellige formål. Vi tester efter flere stoffer – og finder desværre mere. Det er bekymrende, og vores opgave er at udvise så meget forsigtighed som muligt, således at så lidt at disse stoffer som muligt kommer ud til borgerne. Derfor gør vi blandt andet det, at vi lukker boringen midlertidigt indtil vi kan analysere nærmere på årsager og løsninger. I dette arbejde arbejder vi tæt sammen med BRK og miljøstyrelsen.”

 

Skærpede krav til grænseværdier –
og samtlige boringer ligger under

I juni 2021 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for fire PFAS-stoffer i drikkevandet. Tidligere lå grænseværdien for PFAS-stoffer på 100 nanogram pr. liter vand, men med de nye krav må drikkevandet maksimalt indeholde 2 nanogram pr. liter af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen.

Samtlige af Bornholms boringer ligger under den nye grænseværdi.

Vi vil i den kommende tid tage prøver af boringen og undersøge, hvor stoffet kommer fra.

  • PFAS har givet store udfordringer andre steder i landet. Det er derfor, vi vil finde kilden til forureningen, så vi kan genåbne boringen uden risici. afslutter Claus M. Andersen.

 

 

 

 

Faktaboks, PFAS
(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Hvad er PFAS?

PFAS (perfluoroalkylstoffer) består af en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Perfluorerede kemikalier findes på verdensplan i miljøet, i fødevarer og i humant blod og mælk. De er alle til stede meget længe i miljøet på grund af deres høje styrke af kulstof-fluorbindingen (C-F bindingen), og de bioakkumulerer især i fugle og pattedyr.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Fra 1. juli 2020 er tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap forbudt i Danmark.

PRESSEMEDDELELSE / 28 september 2022

 

- Vi er bornholmernes forsyningsselskab. Derfor har vi besluttet, at al den strøm, uanset om det er på vores fastpris- eller fleksible produkter, der bliver solgt i oktober, november og december, sælges til kostpris; det vil sige uden nogen fortjeneste på strøm til Bornholms Energi & Forsyning. Desuden vil vi føre overskuddet for 2022 i el-handels-forretningen tilbage til kunderne i januar 2023, siger Claus M. Andersen, adm. direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

Vores avance på el er meget lav, men i den ekstraordinære situation, alle står i, ønsker vi i Bornholms Energi & Forsyning at være med til at afbøde de meget store prisstigninger. Det vil dog ikke fjerne det faktum, at kunderne vil opleve prisstigninger.

Claus M. Andersen vurderer, at Bornholms Energi & Forsyning får vanskeligt ved at gøre mere her og nu.

- Jeg tror, at mange ser frem til november, hvor man kan søge om at indefryse og udskyde den del af elregningen, der ligger over en fastsat pris. Vælger man denne løsning, så vil man blive afregnet omkring 2,50 kr./kWh hos Bornholms Energi & Forsyning, mens det resterende beløb op til 6,57 kr./kWh – dvs. ca. 4 kr./kWh – vil blive indefrosset og skal betales senere med to procents rentetilskrivning, fortæller Claus M. Andersen.

Svært at spå om 2023

Flere faktorer spiller ind, når Bornholms Energi & Forsyning skal komme med et bud på udviklingen. For hvad sker der med konflikten i Europa? Hvad gør EU og regeringen? Hvad gør markedet? Alt er i bevægelse, og gør det næsten umuligt at spå om hvad der sker om 3 måneder.

- Vi ser dog positivt på, at regeringen har vedtaget at energiafgiften næsten bortfalder i seks måneder fra januar 2023. Det betyder, at to voksne og to børn får reduceret deres elregning med ca. 300 kroner om måneden, fortæller Claus M. Andersen.

Situationen på elmarkedet gør, at mange kunder er bekymrede og har spørgsmål til deres elregninger. I modsætning til flere konkurrenter, så har Bornholms Energi & Forsyning fortsat åbne telefoner. Claus M. Andersen henstiller blot til, at kunderne har lidt tålmodighed, da der nogle gange er kø.

 

Yderligere information:

Claus M. Andersen, adm. direktør
M: 2723 1533
E: can@beof.dk

eller

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512
E: kv@beof.dk

 

Prisen er inklusive nettariffer og energiafgifter.
Vi har netop offentliggjort priser for det enkle valg (fastpris) for oktober, november og december. Der har været en smule forvirring om priserne. Man lad os slå fast. Elprisen på 6,55 kr./kWh, der gælder for oktober, november og december, indeholder nettariffer og energiafgifter.
Elprisen fortsætter desværre med at sætte rekorder på den nordiske elbørs. Vores modtræk er at sælge strøm til kostpris i 4. kvartal, og derudover sendes det overskud, der genereres i Bornholms Energi & Forsynings elhandelsforretning retur til kunderne ved årets udgang.
Læs mere på www.beof.dk

 

PRESSEMEDDELELSE / 28 september 2022

 

De 6.400 bornholmske husstande, der er varmekunder hos Bornholms Energi & Forsyning, kan gå vinteren i møde uden frygt for, at fjernvarmepriserne stiger.

Det er ikke kun Bornholms Energi & Forsynings  elkunder, der skal nyde godt af vores  tiltag for at imødegå prisstigningerne på forsyningsområdet. Også varmekunderne som er tilsluttet vores varmeforsyning kan får en håndsrækning, når BEOF fastfryser prisen på varme, selv om prisen på både halm og flis er steget.

- Om nogen ved vi, at bornholmerne er udfordrede bl.a. på grund af de historisk høje elpriser, og som bornholmernes eget forsyningsselskab ser vi det som vores opgave at være med til at holde priserne i ro. Derfor bliver der ingen ændringer i vores fjernvarmepriser hen over vinteren, siger Claus M. Andersen, adm. direktør i BEOF.

Claus M. Andersen oplyser, at prisen tidligst vil blive justeret den 1. marts 2023. Det betyder, at BEOF den 1. december varsler kunderne om, hvilken varmepris, der vil være gældende fra 1. marts.

Ro på priserne er afgørende

Claus M. Andersen understreger, at kunderne ikke skal være bange for, at BEOF placerer en tikkende forårsbombe under kundernes økonomi.

- BEOF’s fjernvarmepriser har været stabile over en længere periode. Det skyldes, at vi har et relativt fleksibelt og robust fjernvarmesystem. Frem til marts 2023 fortsætter vi med at dreje på alle de håndtag, vi kan, så det er vores forventning, at prisforhøjelsen til foråret bliver overskuelig, slutter Claus M. Andersen.

 

Fakta om vores varme

  • BEOF leverer fjernvarme til omkring 6.400 forbrugere i byerne Allinge, Balka, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Listed, Lobbæk, Melsted, Muleby, Nyker, Nylars, Nexø, Olsker, Sandvig, Snogebæk, Svaneke, Tejn, Vestermarie, Østerlars, Østermarie, Aakirkeby og Aarsdale.
  • Bornholms Varme har værker i Hasle, Nexø, Aakirkeby og Østerlars.
  • I Muleby, Klemensker og Lobbæk råder BEOF over reservekapacitet.
  • 86% af fjernvarmen – halm og flis - er dyrket på Bornholm. Det sikrer lokal økonomi og beskæftigelse.
  • 99% af flisen er certificeret bæredygtigt. Det sikrer et lavt CO2-udslip.

 

Yderligere information:

Claus M. Andersen, Adm. direktør
M: 2723 1533
E: can@beof.dk

eller

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512
E: kv@beof.dkHer kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?