Spring navigation over

Vejdirektoratet har planer om at etablere en ny cykelsti på Andersen Nexø Vej. Derfor har forskellige ledningsejere som os fra Bornholms Vand A/S fået travlt med at renovere vores ledninger i vejen.

 

I samarbejde med Sellesborg Entreprenørfirma ApS er vi i gang med at koble en gammel hovedledning af støbejern helt fra vores ledningsnet.

 

Det er særligt ved rundkørslen at arbejdet trafikken er generet, hvor bilister ud af byen henvises til at køre ad Gl. Postvej og Gl. Rønnevej.

 

I weekenden bliver der lagt køreplader ud, så trafikken ikke bliver generet i lige så høj grad.

 

På forhånd tak for tålmodigheden til de bilister, der måtte blive generet af vores arbejde.

 

 

Billederne er fra rundkørslen mellem Andersen Nexø Vej og Stormgade.

 

Vi arbejder løbende for at øge forsyningssikkerheden for at sikre, at du/I altid har rent vand i hanerne. Derfor udskifter og vedligeholder vi hvert år et vist antal vandledninger.  

 

Vi har vurderet, at vandledningerne i Harilds Løkkevej, Kalkværksengen, Solkrogen, Bededam, Enghaven og Møllevænget i Nexø trænger til at blive udskiftet.

 

Hvad kommer der til at ske: Udskiftningen vil primært foregå med en opgravningsfri metode, hvor det nye vandrør bliver lagt inde i det eksisterende (rørsprægning). Der vil dog blive frigravet til jeres stik, ligesom der vil være mindre gravearbejder strategiske steder.

 

For at det eksisterende vandrør kan blive udskiftet vil der blive lagt en midlertidig vandforsyning. Vi gør opmærksom på, at gravearbejdet kan præge de trafikale forhold i hele perioden.

 

Adgang til den enkelte ejendom vil blive opretholdt, dog muligvis kortvarigt alene for gående trafik, idet din private indkørsel kan blive spærret i en periode.

 

 

Indledende arbejder starter nu, og arbejdet udføres i fire etaper, for at mindske gener for beboere i område mest muligt:

 

 

Etape 1.
Kalkværksengen og Solkrogen. Mandag 27. marts – fredag 5. maj. (Uge 13 til 18)

 

Etape 2.
Bededam og Enghaven. Mandag 24. april til fredag 09. juni. (Uge 17 til 23)

 

 

Etape 3.
Møllevænget. Mandag den 22. maj til fredag 7. juli. (Uge 21 til 27)

 

 

Etape 4.
Harilds Løkkevej. Mandag den 19. juni ti fredag den 28. juli. (Uge 25 til 30)

 

 

Arbejdet udføres af entreprenør Fugato A/S i samarbejde med driftsfolk fra Bornholms Energi & Forsyning.

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt Henrik Hansen fra Bornholms Energi & Forsyning, +45 5197 0712.

 

Hvis der er ønsker om at få udskiftet vandstik på egen grund kan gravearbejde evt. koordineres med vores entreprenør Fugato: Ib Kjøller 21450927

 

PRESSEMEDDELELSE
21. marts 2023

 

 

Bornholms Energi & Forsyning:
Elprisen til fastpriskunder falder betragteligt i 2. kvartal  

 

I takt med, at vi går mod forår og sommer og dermed varmere temperaturer, melder BEOF nu ud, at prisen på deres fastprisprodukt falder væsentligt i årets andet kvartal. Kunderne kan se frem til et fald på næsten 2 kroner pr. kWh.

 

Samlet set falder BEOF’s kWh-pris på fastpris-el fra 4,15 kr. til 2,20 kr. incl. Moms. Hertil kommer afgifter til staten på 15 øre og betaling for transport af el, de såkaldte nettariffer.

 

- Det går heldigvis den rigtige vej med elpriserne. Det, som præger billedet lige nu, er både udsigten til forår- og sommertemperaturer, og det faktum at danskerne over en bred kam har sparet markant på energien, så blandt andet at de danske gaslagre er fyldt godt op. Så alt i alt er den generelle situation på markedet bedre, end vi forventede for blot nogle måneder siden, forklarer Claus M. Andersen, administrerende direktør i BEOF.

 

Sommertariffer sætter ind

BEOF’s elpris består som bekendt af andet end den ’rå’ elpris. Det er udover selve prisen på el og afgifter til staten også BEOF’s opgave at opkræve nettariffer på vegne af Trefor/Elnet-Øst, som står for transporten af el til kunderne, og som derudover varetager vedligehold af elnet, kabler og transformatorer.

 

- Vi går ind i en periode, hvor Trefor/Elnet-Øst går over til deres sommertariffer, og det vil kunderne også kunne se på elregningen, fortæller Claus M. Andersen.

 

NU: Nettarif, SOMMER

Øre/kWh inkl. moms

FØR: Nettarif, VINTER

Øre/kWh inkl. moms

Kl. 06.00-17.00

48,39

Kl. 06.00-17.00

96,78

Kl. 17.00-21.00

125,81

Kl. 17.00-21.00

290,34

Kl. 21.00-24.00

48,39

Kl. 21.00-24.00

96,78

Kl. 24.00-06.00

32,26

Kl. 24.00-06.00

32,26

Nettarif pr. 1. april 2023. Kilde: TREFOR/El-net Øst Prisstatistik

 

 

Det spiller også fortsat ind, at energiafgifterne blev reduceret til næsten nul pr. 1. januar 2023 som en del af regeringens hjælpepakke. Denne afgiftslettelse vil vare frem til 1. juli 2023. Ligesom det fortsat gælder, at det kan betale sig at flytte sit forbrug væk fra perioden 17.00-21.00.

Fortsæt med at spare på strømmen

Selvom priserne nu falder i de varmere måneder betyder det ikke at tiderne med de høje priser er overstået. Priserne i andet kvartal er faldende, men hvad der sker i 3 og 4 kvartal er meget usikkert, og vi kan på ingen måde udelukke at priserne igen tager fart i den forkerte retning. Vi skal derfor fortsætte de rigtig gode vaner vi har tilegnet os med at spare på strømmen – og blive ved med det. Det er et af de vigtigste værktøjer vi sammen har for at undertøtte den grønne omstilling og uafhængighed af fossile brændsler. På BEOFs hjemmeside: www.beof.dk kan man læse mere om gode sparetips, afslutter Claus Andersen.

 

Forskellige produkter

Som kunde hos BEOF kan man vælge at købe el til fast eller variabel pris. Vælger man el til fast pris, kender man sin pris et kvartal ad gangen, mens prisen på el til variabel pris svinger fra time til time.

 

 

Yderligere information

Claus M. Andersen, adm. direktør
Email: can@beof.dk
Mobil: 2723 1533

 

Klaus Vesløv, kommunikationschef
Email: kv@beof.dk 
Mobil: 2020 1512

Har du fået påbud om forbedret rensning af dit spildevand?

Læs vores vejledning. Klik her.

Ejere af visse vedvarende energianlæg skal have penge op af lommerne

Energistyrelsen har i denne uge varslet en række ejere af anlæg, der producerer strøm på solcelleanlæg, vindmøller eller biogasanlæg. Angiveligt har de fået udbetalt for mange penge for den overskudsstrøm, de leverer til elnettet.

Varslingen er gået ud til ejerne af 47.000 anlægsejere, som dels har solgt overskudsproduktion og dels har en aftale om en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh. I gennemsnit har anlægsejerne fået udbetalt mellem 1.600 og 1.800 kr. for meget.

De berørte borgere og virksomheder modtager i denne uge et brev fra Energistyrelsen via digital post. Brevet er en varsling om, at Energistyrelsen vil sende en opkrævning på beløbet om cirka to måneder.

Det gælder kun for dem, der har et anlæg, som er godkendt til et pristillæg med fast afregningspris, og som har en overskudsproduktion.

 

Bornholms Energi & Forsyning har på den baggrund modtaget en del henvendelser, men har ikke nogle håndtag at hive i.

 

Det er Energistyrelsen, man skal henvende sig til, hvis man har spørgsmål om brevet.

Har man spørgsmål om målergrundlaget, så kan man med fordel rette henvendelse til TREFOR El-net Øst.

 

Energistyrelsen
Tlf: 33 92 67 00

ens@ens.dk

 

 

TREFOR El-net øst
56 93 09 50

 

 

Dagens variable elpriser

DET FRIE VALG. Dagens all inklusive variable elpris. Gældende for Bornholm. Inklusiv køb af strøm på elbørsen, handelsgebyr, bidrag til det danske elnet (Energinet), nettarif (transport af strøm - TREFOR El-net Øst), energiafgifter og moms til staten. Eksklusiv abonnementer.

 

6.400 bornholmere holder varmen med fjernvarme fra Bornholms Energi & Forsyning, og de kan alle slå koldt vandt i blodet. Den 1. marts stiger prisen kun med fire procent på trods et meget usikkert energimarked, og det er mindre end forventet. Læs mere om fjernvarmepriserne

Borgermøde: Svaneke og Årsdale inviteres med i lovende fjernvarmeprojekt

Svaneke- og Aarsdaleboerne inviteres nu med i Bornholms Energi & Forsynings udviklingsprojekt – og får nu mulighed for at komme i lidt tættere kontakt med deres fjernvarme og bidrage med at finde fremtidens løsninger på hvordan fjernvarmen bliver endnu grønnere.

 

Bornholms Energi & Forsyning vil gerne teste ny teknologi, der kan gøre vores fælles fjernvarme mere effektiv. Vi forsøger både at minimere vores samlede forbrug af flis og halm, og dermed reducere CO2-udledningen, og gøre fjernvarmesystemet mere robust - og lidt billigere på den lange bane. 

Svaneke- og Aarsdale-boerne kommer til at spille en vigtig rolle i projektet. Bornholms Energi & Forsyning har tidligere gennemført et lignende projekt i Listed med gode resultater.

  • Listedprojektet afslørede, at vi ved at installere to små stykker teknologi og sætte noget software i arbejde, kan optimere fjernvarmeforbruget. Den gennemsnitlige reduktion i varmeforbruget i Listed endte på 9 procent. Enkelte deltager nåede helt op på 20 procent*, fortæller projektleder Christian Nygaard Sørensen og fortsætter:

 

  • Det indledende projekt i Listed har vist, at der kan være et potentiale, og vi vil gerne undersøge videre sammen med vores partnere om potentialet kan indfries i større skala. Vi er vi nødt til at have flere data, og derfor vil vi meget gerne udvide forsøget og inviterer Svaneke og Aarsdale-boerne til at være med.

 

Det sker: Årsdalehuset, tirsdag den 21. februar kl. 17.30-18.00.

Det sker: Kulturhuset FREM, Svaneke onsdag den 22. februar kl. 17.30-18.00.

Det er gratis (og frivilligt) at deltage. Du skal blot give Bornholms Energi & Forsyning lov til at installere to diskrete enheder, en kommunikationsenhed og en temperaturføler, som vores teknikere kommer forbi og sætter op.

 Aarsdale - læs mere her

 

Svaneke - læs mere her

 

Yderligere kommentarer
Bornholms Energi & Forsyning
Projektleder / Christian Nygaard Sørensen / +45 56 900 253 / cns@beof.dk

Klaus Vesløv,

Kommunikationschef

 

* Samlet over et år vurderer projektgruppen, at det er muligt at opnå mindst 10 pct. besparelse, hvis man anvender udstyret efter hensigten og følger simple anvisninger, herunder styrer de ønskede temperatur via app’en og har åbne radiatortermostater.

 

PRESSEMEDDELELSE / 4. januar 2023

 

Solceller: Bornholms Energi & Forsyning og European Energy vil i fællesskab etablere solcellepark Kildevad

 

Bornholms Energi & Forsyning har den 3. januar underskrevet en hensigtserklæring med virksomheden, European Energy, med henblik på etablering af solcelleparken, Kildevad, ved Østerlars.

 

Med hensigtserklæringen understreger Bornholms Energi & Forsynings bestyrelse, at man er klar til den videre undersøgelse af mulighederne for at investere i Kildevad Solcellepark. Der er tale om en solcellepark, der vil kunne forsyne 4.000 husstande på Bornholm, og dermed vil den spille en vigtig rolle i Bornholms grønne omstilling.

 

European Energy udvikler, bygger og driver bl.a. solcelleparker flere steder i Danmark, hvor man ligeledes har etableret samarbejde med lokale aktører. European Energy har stået bag udviklingen af Kildevad-projektet, som BEOF nu engagerer sig i.

 

- Solcelleparken Kildevad vil bidrage væsentligt til Bornholms grønne profil, ligesom vi kan sikre bornholmsk medejerskab af et vigtigt produktionsanlæg, siger Claus M. Andersen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning og fortsætter:

 

- Vi står som samfund i en energikrise, hvor der er to greb til at komme igennem krisen. Vi skal frigøre os fra fossile brændsler - og den afhængighed det medfører – og ad den vej nedbringe energipriserne. Det er muligt ved både at spare på energien og ved at etablere ny grøn energiproduktion.

 

- I vores optik passer solcelleparken også godt ind i Bornholms Regionskommunes energistrategi, hvor etablering af solcelleanlæg er et af målene, og vi må heller ikke underkende, hvor vigtigt det er for Bornholm og øens interesser, at vi selv går med og spiller en aktiv rolle i denne type projekter, siger Claus M. Andersen.

 

I Bornholms Energi & Forsyning ser man frem til de videre forhandlinger og understreger, at etableringen af solcelleparken er betinget af en tilfredsstillende forretningscase samt at der gives tilladelse til opførelsen af solcelleparken i kommunalbestyrelsen.

 

Godkendes projektet, kan solcelleparken stå klar i starten af 2024.

 

 

 

For yderligere information:

 

Claus M. Andersen, direktør

E: can@beof.dk

M: 2723 1533

 

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512  
E: kv@beof.dk

Når vi går ind i det nye år, kan Bornholms Energi & Forsynings kunder se frem til et prisfald, hvis de har valgt fastprisproduktet ’det enkle valg’. Den nye pris træder i kraft den 1. januar 2023. Prisfaldet er ikke så stort, som Bornholms Energi & Forsyning i havde håbet, men trods alt bedre end en stigning. 

Læs mere

Bornholms Energi & Forsyning lukker midlertidigt boring af forsigtighedshensyn

Kemikaliet Perfluoroctansyre (PFOA) er blevet fundet i meget små mængder i en enkelt af Smålyngsværkets boringer. Mængden af stoffet er under grænseværdien for drikkevand, og vandet er derfor ikke sundhedsskadeligt. Dog er boringen indtil videre blevet lukket af forsigtighedshensyn, indtil vi har fået taget nogle flere prøver og undersøgt boringen og dens omgivelser, med henblik på at lokalisere kilden til forureningen.

  • Vi vil rigtig gerne finde ud af, hvordan stoffet er kommet i vores drikkevand. Derfor har vi midlertidigt lukket boringen, så vi kan få taget endnu flere prøver og grave lidt i historiebøgerne, fortæller direktør Claus M. Andersen.

 

  • Vi har noget unikt godt vand på Bornholm, som vi skal værne om. Vandet fra Smålyngsværket er faktisk tidligere kåret som Danmarks bedste. Derfor tager vi det ganske alvorligt, når fortidens synder på den måde spiller os et puds.

Kemikaliet er en af gruppen af fluorstoffer benævnt PFAS, der blandt andet bliver brugt i kosmetik, maling og brandslukningsskum, og som over tid akkumuleres i mennesker og i miljøet. Derfor er vurderingen, at boringen er værd at lukke, på trods af at koncentrationen af stoffet i boringen ikke er af sundhedsskadelig betydning.

Smålyngsværket leverer vand til forbrugere i blandt andet Svaneke, Aakirkeby, Nexø, Poulsker, Ibsker, Listed, og Årsdale.

Claus M. Andersen forklarer:

  • De bornholmske forbrugere, som får vand fra Smålyngsværket, kan være helt trygge. Smålyngsværket får vand fra 14 boringer, der blandes på vandværket. Vi måler både på boringerne, og på det vand, vi sender ud til forbrugerne.

 

  • Vi oplever desværre, at vi i vores fælles vandforsyning finder flere og flere kemikalier og pesticider, som vi som samfund for år tilbage, har benyttet til forskellige formål. Vi tester efter flere stoffer – og finder desværre mere. Det er bekymrende, og vores opgave er at udvise så meget forsigtighed som muligt, således at så lidt at disse stoffer som muligt kommer ud til borgerne. Derfor gør vi blandt andet det, at vi lukker boringen midlertidigt indtil vi kan analysere nærmere på årsager og løsninger. I dette arbejde arbejder vi tæt sammen med BRK og miljøstyrelsen.”

 

Skærpede krav til grænseværdier –
og samtlige boringer ligger under

I juni 2021 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for fire PFAS-stoffer i drikkevandet. Tidligere lå grænseværdien for PFAS-stoffer på 100 nanogram pr. liter vand, men med de nye krav må drikkevandet maksimalt indeholde 2 nanogram pr. liter af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen.

Samtlige af Bornholms boringer ligger under den nye grænseværdi.

Vi vil i den kommende tid tage prøver af boringen og undersøge, hvor stoffet kommer fra.

  • PFAS har givet store udfordringer andre steder i landet. Det er derfor, vi vil finde kilden til forureningen, så vi kan genåbne boringen uden risici. afslutter Claus M. Andersen.

 

 

 

 

Faktaboks, PFAS
(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Hvad er PFAS?

PFAS (perfluoroalkylstoffer) består af en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Perfluorerede kemikalier findes på verdensplan i miljøet, i fødevarer og i humant blod og mælk. De er alle til stede meget længe i miljøet på grund af deres høje styrke af kulstof-fluorbindingen (C-F bindingen), og de bioakkumulerer især i fugle og pattedyr.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Fra 1. juli 2020 er tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap forbudt i Danmark.

Storstilet europæiske projekt forsøger at finde den fremtidige forsynings missing link på Bornholm. 

Læs mere her

Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?

 

Se animationen