Spring navigation over

Velkommen!

100%

Den altovervejende del af de bornholmske husstande holder varmen og får varmt vand på en kost bestående af sol, vind,  biomasse og gyllekraft.

100%

100 procent af den strøm, vi producerer på Bornholm, kommer under normale omstændigheder fra sol, vind og biomasse.

#1

Bornholmsk drikkevand fra Smålyngsværket i Pedersker blev kåret til årets bedste sidste gang (2019), der var DM i vandværksvand.   

Sendt til pressen 16.05.2022 / Salget af elnettet gør, at Bornholms Energi & Forsyning i 2021 får et ekstraordinært positivt regnskab.

 

Bornholms Energi & Forsyning kommer ud af 2021 med et regnskabsmæssigt overskud på 267 mio. kroner. Resultatet er kraftigt påvirket af salget af elnettet. Salgsprisen på elnettet var væsentligt højere end den bogførte værdi.

 

- Det er et ekstraordinært regnskab. Men timingen var god, da vi solgte elnettet, og derfor står vi godt rustet til de store forandringer og udfordringer, der utålmodigt står og banker på, udtaler Claus M. Andersen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

 

Der er en enkelt sten i skoen, påpeger direktøren:

 

- I 2021 har vi tabt penge i Bornholms Energi A/S, som står for køb og salg af strøm til forbrugerne på Bornholm. Kombinationen af en kold vinter, høje og uforudsigelige priser på elbørsen har givet os et tab på 1,1 mio. kroner på vores elsalgsforretning.

 

Bornholms Spildevand A/S leverer et resultat over forventning. Da selskabet er et hvile-i-sig-selv-selskab geninvesteres overskuddet på 30,3 mio. kroner i kommende års anlægsprojekter, som vil gøre det bornholmske spildevandssystem endnu bedre.

 

Bornholms Elproduktion A/S leverer et meget tilfredsstillende regnskab efter flere år med negative resultater. Økonomien i de øvrige selskaber er i balance.

 

Download regnskabet

Svaneke Bryghus er ikke i tvivl. Symsites er en god ide. Man tager spildevand fra et bryggeri. Tilsætter lidt lokalsamfund, noget madaffald, nogle grejer, magisk støv og to trylleord: Symbiose og cirkulær økonomi. Og vupti – så har man et anlæg, der både renser spildevand fra bryggeriet, producerer supergødning og laver mere energi, end det forbruger.

 

Se projektet

Mandag formiddag fik H.K.H. Kronprinsen sammen med klimaminister Dan Jørgensen et indblik i, hvorfor Danmark er på forkant med at udvikle fremtidens grønne teknologier...

Læs mere

Flexibility Heat Grid Bornholm aka Listedprojektet skal reducere energiproduktion og energiforbrug i fjernvarmen, samt reducere varmetabet i ledningsnettet.

Læs mere

Bornholms Regionskommune har netop sendt påbud til 112 husejere om, at de skal kvalitetssikre deres spildevand. Det er nye krav, som gør, at der skal renses bedre for suspenderet, organisk stof og fosfor. Der er tale om ejendomme i det åbne landskab langt fra offentlig kloak, hvor spildevandet typisk siver til søer eller åer. Og ikke altid til gavn for dyr eller planter – i f.eks. Spelling Å, Gyldenså og Kobbe å.

 

Læs mere

 

Der er en første gang for alting. F.eks. når det lille-lille-bitte-bornholmske elnet engang i 2030 skal kobles sammen med de voldsomme kræfter fra Energiø Bornholms 2-3 GW vindmøller. Vores direktør Claus M. Andersen forklarer.

 

Læs mere

Super animation forklarer, hvad der sker med dit spildevand. For hvad sker der, hvis hælder to liter vand i en gryde, der kun er beregnet til én liter? Man får vand på køkkenbordet. Det er den meget simple forklaring på, hvorfor spildevand nogle få gange om året ender i naturen i stedet for på rensningsanlæg.

 

Læs artiklen 

Nu kan du betale din regning med MobilePay

BEOF har indgået samarbejde med MobilePay om levering af betalingsløsning til regningsbetaling som alternativ til betaling via de gamle indbetalingskort.

MobilePay er muligt at tilmelde for alle kunder for alle forsyningsarter, også selvom man betaler via PBS i dag.

 

Betalinger er synlige i Appen
Det hele foregår i MobilePay Appen som du kender, her kan du se aktive betalingsaftaler, gennemførte betalinger og meget mere. Det er enkelt og overskueligt, og efter du har swipet ”tilmeld” behøver du ikke engang swipe betalingerne længere.

 

Hvordan melder jeg mig til?
Gå ind på minforsyning.beof.dk og log ind med dit nem-id, tilmelding til MobilePay er muligt under punktet ”min profil”. Du kan også scanne nedenstående QR-kode med din telefon.

 

Undgå regningsgebyrer, oversete regninger og manuelle betalinger ved at tilmelde dig MobilePay betalingsaftaler i dag. Det er muligt at tilknytte en konto, fx en budgetkonto som betalingerne skal foretages fra. Desuden er du ikke begrænset til at betaling kun kan ske med betalingskort. 

 

Se nedenstående video, der viser helt enkelt, hvordan du kan tilmelde dig MobilePay.

 De tårnhøje elpriser rammer nu Bornholm. En gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn risikerer at få en elregning, der er omkring 30 procent højere

 

Læs mere

Fra 6. februar og cirka seks uger frem udfører entreprenørfirmaet Jens Mølle Gudhjem A/S ledningsarbejde for Bornholms Energi & Forsyning i Aakirkeby. Der skal udskiftes 70 meter vand- og spildevandledning i Eskildsgade - fra Doktorbakken til Østergade.
I denne periode vil der være spærret for gennemkørsel i begge retning, og der vil blive anvist alternative ruter. Beboerne kan i dele af perioden ikke kunne køre til deres ejendom, men der vil være adgang via fortovet.
Der vil i forbindelse med udskiftning af vandledning blive nødvendigt at lukke for vandforsyningen i kortere perioder. De berørte beboere vil blive varslet inden via omdeling af sedler og udsendelse af sms.
Bornholms Energi & Forsyning beklager de gener udskiftningen medfører.

20.01.2022: Har du styr på dine udendørs vandhaner? På udespaen? På vildmarksbadet? På udendørs bruseren? På sommerhuset...Få en alarm pr. mail, hvis dit vandforbrug pludselig stiger uventet..

 

Få en mail-alarm

Kasper Westh og Kristian Goertz vandt forbrugervalget og kan nu kalde sig bestyrelsesmedlemmer i både Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S

Kandidaterne er valgt for en fireårs periode og vil trække i arbejdstøjet, når de to selskaber har afholdt deres generalforsamlinger i foråret. 

- Dét at have forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer sikrer en tæt og kvalificeret dialog og giver de bornholmske forbrugere medindflydelse på de to selskabers beslutninger, siger Klaus Vesløv fra Bornholms Energi & Forsyning, hvor de to datterselskaber hører hjemme. 

Da valget blev skudt i gang den 1. december, var der seks kandidater som opfyldte kravene til at stille op. Dels skulle de være kunder hos de to selskaber og dels skulle 10 mennesker give dem sin anbefaling.

Den 17. december, da valghandlingen sluttede, måtte Jonas Bohn, Eigil Hansen, Kirsten Wendell og Henrik Ancher Hansen se sig placeret i det slagne felt. De to førstnævnte dog bliver suppleanter.

Selve valghandlingen foregik digitalt via et samarbejde med et eksternt firma, som håndterede selve processen uafhængigt af Bornholms Energi & Forsyning.

- Vi er ikke eksperter i digitale valg, så derfor har det været naturligt og trygt for os at samarbejde med et firma som har ekspertisen og erfaringen, fortæller Klaus Vesløv, der samtidig glæder sig over, at valgdeltagelsen øges år for år. 

Valget har været annonceret i Bornholms Tidende og Ugeavisen Bornholm i flere omgang, på Bornholms Energi & Forsynings hjemmeside og facebookside.

Norlys udsender her i november måned kampagnebreve, hvor der lokkes med rabat på strøm og gratis abonnement. Og det lyder jo godt, men…Hvis du skifter til Norlys er prisen med rabat 91,79øre/kWh. Hos Bornholms Energi & Forsyning betaler du 90,64øre/kWh for helt samme ydelse - uden rabat.

 

Læs mere her

November 2021: Det har en del konsekvenser for beboerne i Stakhaven 1 – 14. Der er tale om i alt 10 ejendomme. Det er cirka 50 meter kloak/spildevand og 140 meter vandledning, der skal udskiftes.

Læs mere

Oktober 2021: Dele af den lokale presse kunne i begyndelsen af ugen rapportere, at der er fundet rester af sprøjtegift i 31 procent af drikkevandsboringerne på Bornholm. Blandt andet baseret på tal fra Danmarks Naturfredning. Men…

Læs mere

Den 5. november offentliggøres det, hvem der stiller op som kandidat til de to forbrugervalgte stole i bestyrelserne for Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S.

Selve valget finder sted fra den 1. december til den 17. december og inden da, skal vi finde fire kandidater til to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

 

Baggrund

De bornholmske forbrugere har deres egne repræsentanter i bestyrelsen for Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S – og har dermed indflydelse på, hvordan vi på Bornholm for eksempel håndterer spildevand og sikrer, at der er rent drikkevand i hanerne.  Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S er datterselskaber i Bornholms Energi & Forsyning.

Valget finder sted fra den 1. december til den 17. december og inden da, skal vi finde fire kandidater til to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

 

Sus videre til valgportalen

 

 

 

Siden før efterårsferien har entreprenøren Leif M. Jensen givet kloak- og spildevandsrørene i Rø, Nylars og Rø en kærlig omgang - både spuling og tv-inspektion. Status er, at Rø og Lobbæk er tæt på at være færdig, mens der i  Nylars spules i både uge 44 og i uge 45. 

Forebyggelse af evt. gener
Vi gør opmærksom på, at rensningen foretages via højtryksspuling, hvilket kan medføre mindre gener i form af opstigende vand i både kloaksystem og stikledninger. Du kan forebygge gener fra spulingen ved at gøre følgende:

Løft dækslet på rensebrønd: Ved spuling kan der opstå et tryk i kloakledningerne. Hvis du har en rensebrød ved din ejendom, så kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

Afdæk gulvafløb: Placér aviser eller lignende på gulvafløbet og læg en tung genstand ovenpå.

Luk toiletsæder: Slå toiletsædet ned og placér gerne et klæde mellem bræt og kumme. Læg eventuelt en tung genstand ovenpå.

Hæld vand i afløbet: Hvis vandet suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i afløbet.

Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til arbejdet, skal du kontakte:  Leif M. Jensen A/S Tlf.: 4396 1566 – tast 1

Bornholms Spildevand A/S går nu i gang med renovering af hoved- og stikledninger i byerne Rønne, Østermarie, Østerlars, Nexø & Tejn. Arbejdet udføres af entreprenør Aarsleff A/S. Når arbejdet er tilendebragt, vil kloakledningernes funktion være sikret de kommende 75 – 100 år.

Læs mere

 

Klaus Vesløv fra Bornholms Energi & Forsyning var i TV2 Bornholm for at fortælle, hvorfor el-priserne fortsat stiger - og hvad man kan gøre som forbruger, hvis man kommer til at kløjs i regningerne.

Se mere på TV2Bornholm

Mest stillede spørgsmål

Du kan logge på minforsyning.beof.dk med NemID eller ved at anvende e-mail og adgangskode.

 

Login med privat NemID eller erhvervs- NemID

Du logger på med dit private NemID på samme måde som på andre hjemmesider der benytter NemID som f.eks. e-boks.dk eller din netbank. 

Vær opmærksom på at første gang du logger på med NemID, bliver du bedt om at aktivere din brugerprofil ved at indtaste din e-mailadresse og derefter indtaste den kode du modtager via e-mail fra noreply@kmd.dk. Koden er kun gyldig i 30 min.

 

Login med e-mail og adgangskode

Ønsker du ikke at logge på med NemID kan du oprette et login med din e-mailadresse. Er det første gang du logger på skal du oprette dig som bruger ved at vælge ”Opret ny bruger” på forsiden.

 

Udfyld herefter alle felter og klik på ”OPRET”. Det er vigtigt, at e-mail udfyldes korrekt, da den bruges i kommunikationen fremover. Kodeordet skal du anvende, når du fremover logger ind.

 

Når du har klikket på ”OPRET”, vil du få en lille besked om, at ”Brugeren er oprettet”. Herefter modtager du en e-mail med et aktiveringslink for at bekræfte at din e-mailadresse er rigtig og aktivere din bruger. E-mailen bliver sendt fra noreply@kmd.dk

 

Du skal klikke på linket angivet i e-mailen. En ny besked fortæller, at ”Brugeren er nu aktiveret” og det er nu muligt at logge ind med den nye bruger.

 

Download guide til login på MinForsyning her

 

Video der viser login med NemID (uden lyd)

Du skal give os besked, hvis du flytter. Glemmer du det, kan du risikere at hænge på regningen på din gamle adresse.

 

Du kan nemt melde flytning her

Vi får dagligt henvendelser fra elkunder, der er kommet i 'kløerne' på telefonsælgere fra en række forskellige selskaber, og de er frustrerede over at være blevet fanget i fælden. 

 

Når vores kunder bliver kontaktet af en telefonsælger, sker det med forskellige indgangsvinkler til samtalen. Vi hører tit vores kunder fortælle, at sælgeren introducerer med at sige, at ”De har undersøgt priserne på elmarkedet på Bornholm, og at man betaler for meget”. En anden kendt tilgang er, at sælgeren siger, at "De har et samarbejde med os eller El-Net Øst."

 

Vi har ikke samarbejde med telefonsælgere – så det er usandt, når vores kunder præsenteres for den påstand.

 

Derudover skal du være opmærksom på, at de priser som sælgeren ofte vil oplyse, er under dække af at være billigere (og grønnere), men priserne er ofte svære at gennemskue. Det betyder, at der kan være skjulte gebyrer, høje abonnementspriser, og at den billigere pris ofte kun er i en kortvarig periode.

 

Vi har samlet nogle af de ting, du skal være særligt opmærksom på, når du taler med en telefonsælger.

 • Oplys kun dit navn, e-mail og CPR-nr. hvis du vitterligt ønsker at skifte til det pågældende selskab
 • Vær varsom med at svare på tilsendte mails, hvis du ikke ønsker at skifte eller er i tvivl
 • Du har 14 dages fortrydelsesret, hvis du ikke ønsker at skifte alligevel, så reager hurtigt, hvis du fortryder
 • Nogle sælgere optager samtaler – så pas på med sige ”ja” eller ”bekræfte” i telefonen

 

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal reagere på en henvendelse fra en telefonsælger eller hvis du bekymret for, om du er kommet til at skifte selskab uden dit tydelige samtykke.

Hvis du bor i en elopvarmet bolig, er din elregning sandsynligvis en del større end andres. Derfor skal du vide, at der gælder en særlig regel for privatkunder, der bruger elvarme som primær opvarmningsform i deres bolig: Hvis din bolig er registreret som elopvarmet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) kan du få en lavere elafgift for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh/år.

 

Læs mere om hvorvidt du kan få reduceret din elafgift her

Før det regner

 • Tøm eller rens husets tagrender.
 • Oprens eller tøm sandfangene i forlængelse af nedløbsrørene.
 • Fjern blade og grenaffald fra grøfter og vandløb, så vandets frie løb kan sikres.
 • Opstil regnvandstønder på nedløbsrørene- så har du vand til blomsterne og mindsker belastningen på kloaknettet i regnvejr.
 • Overvej om dit hus er udsat- ligger det lavt, eller er der evt. en historie på stedet. Find ud af, hvilke trusler dit hus særlig er udsat for og tag dine forholdsregler. Det kunne være en højvandsspærre på gulvafløbet i kælderen var en god ide, eller at have sandsække klar, hvis store mængder overfladevand før er trængt ind i huset. Spørg evt. en kloakmester om, hvordan din ejendom kan sikres.

 

Hvis der er varslet kraftigt regnvejr

 • Fjern blade og grene ved afløbsriste på terrassen, i indkørslen og på vejbrøndene.
 • Fej gerne faste belægninger - blade, sand og små sten skylles med vand til kloaknettet, der let kan tilstoppes.
 • Tøm alle regnvandstønder inden det regner.

 

Hvis skaden er sket

 • En tilstoppet vejrist? Ring til Bornholms Regionskommune.
 • Vand i kælderen? Ring til eget forsikringsselskab.
Grafik, der viser import og eksport af strøm til og fra Bornholm.

Kom lidt tættere på vores strøm

Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?

Prøv det!

Store batterier?

Så sker der noget. Igen. Du ser på Danmarks største batteri. Det står lidt uden for Aakirkeby på Bornholm. Når vi nu får mere vind og mere sol, hvordan sikrer vi så balancen mellem produktion og forbrug. Store batterier? Det er det, vi er i gang med at finde ud af. #Bornholm #Testø

Læs mere