Spring navigation over

Genvej for elkunder

Jeg er kunde i forvejen - og vil gerne skifte fra et elprodukt til et andet.

Klik her Klik her

 

 

Har du brug for el?

 

Bestil her

 

 

Få fjernvarme?

 

Læs mere

 

 

Vil du have vand?

 

Læs her

Fastpris eller variabel ?

Læs mere

Elvarme eller varmepumpe?

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning

Her arbejder vi

Her arbejder vi

Her finder du dine regninger

Se dine regninger

Sådan melder du flytning

Meld din flytning

Elprisen for oktober, november og december inklusiv nettarif og afgifter

 

Der har været en smule forvirring om priserne for 4. kvartal. Man lad os slå fast. Elprisen på 6,55 kr./kWh, der gælder for oktober, november og december indeholder nettariffer og energiafgifter. 

 

PRESSEMEDDELELSE / 28 september 2022

 

- Vi er bornholmernes forsyningsselskab. Derfor har vi besluttet, at al den strøm, uanset om det er på vores fastpris- eller fleksible produkter, der bliver solgt i oktober, november og december, sælges til kostpris; det vil sige uden nogen fortjeneste på strøm til Bornholms Energi & Forsyning. Desuden vil vi føre overskuddet for 2022 i el-handels-forretningen tilbage til kunderne i januar 2023, siger Claus M. Andersen, adm. direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

Vores avance på el er meget lav, men i den ekstraordinære situation, alle står i, ønsker vi i Bornholms Energi & Forsyning at være med til at afbøde de meget store prisstigninger. Det vil dog ikke fjerne det faktum, at kunderne vil opleve prisstigninger.

Claus M. Andersen vurderer, at Bornholms Energi & Forsyning får vanskeligt ved at gøre mere her og nu.

- Jeg tror, at mange ser frem til november, hvor man kan søge om at indefryse og udskyde den del af elregningen, der ligger over en fastsat pris. Vælger man denne løsning, så vil man blive afregnet omkring 2,50 kr./kWh hos Bornholms Energi & Forsyning, mens det resterende beløb op til 6,57 kr./kWh – dvs. ca. 4 kr./kWh – vil blive indefrosset og skal betales senere med to procents rentetilskrivning, fortæller Claus M. Andersen.

Svært at spå om 2023

Flere faktorer spiller ind, når Bornholms Energi & Forsyning skal komme med et bud på udviklingen. For hvad sker der med konflikten i Europa? Hvad gør EU og regeringen? Hvad gør markedet? Alt er i bevægelse, og gør det næsten umuligt at spå om hvad der sker om 3 måneder.

- Vi ser dog positivt på, at regeringen har vedtaget at energiafgiften næsten bortfalder i seks måneder fra januar 2023. Det betyder, at to voksne og to børn får reduceret deres elregning med ca. 300 kroner om måneden, fortæller Claus M. Andersen.

Situationen på elmarkedet gør, at mange kunder er bekymrede og har spørgsmål til deres elregninger. I modsætning til flere konkurrenter, så har Bornholms Energi & Forsyning fortsat åbne telefoner. Claus M. Andersen henstiller blot til, at kunderne har lidt tålmodighed, da der nogle gange er kø.

 

Yderligere information:

Claus M. Andersen, adm. direktør
M: 2723 1533
E: can@beof.dk

eller

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512
E: kv@beof.dk

 

Prisen er inklusive nettariffer og energiafgifter.
Vi har netop offentliggjort priser for det enkle valg (fastpris) for oktober, november og december. Der har været en smule forvirring om priserne. Man lad os slå fast. Elprisen på 6,55 kr./kWh, der gælder for oktober, november og december, indeholder nettariffer og energiafgifter.
Elprisen fortsætter desværre med at sætte rekorder på den nordiske elbørs. Vores modtræk er at sælge strøm til kostpris i 4. kvartal, og derudover sendes det overskud, der genereres i Bornholms Energi og Forsynings elhandelsforretning retur til kunderne ved årets udgang.
Læs mere på www.beof.dk

PRESSEMEDDELELSE / 28 september 2022

 

De 6.400 bornholmske husstande, der er varmekunder hos Bornholms Energi & Forsyning, kan gå vinteren i møde uden frygt for, at fjernvarmepriserne stiger.

Det er ikke kun BEOFs elkunder, der skal nyde godt af BEOF’s tiltag for at imødegå prisstigningerne på forsyningsområdet. Også varmekunderne som er tilsluttet BEOFs varmeforsyning kan får en håndsrækning, når BEOF fastfryser prisen på varme, selv om prisen på både halm og flis er steget.

- Om nogen ved vi, at bornholmerne er udfordrede bl.a. på grund af de historisk høje elpriser, og som bornholmernes eget forsyningsselskab ser vi det som vores opgave at være med til at holde priserne i ro. Derfor bliver der ingen ændringer i vores fjernvarmepriser hen over vinteren, siger Claus M. Andersen, adm. direktør i BEOF.

Claus M. Andersen oplyser, at prisen tidligst vil blive justeret den 1. marts 2023. Det betyder, at BEOF den 1. december varsler kunderne om, hvilken varmepris, der vil være gældende fra 1. marts.

Ro på priserne er afgørende

Claus M. Andersen understreger, at kunderne ikke skal være bange for, at BEOF placerer en tikkende forårsbombe under kundernes økonomi.

- BEOF’s fjernvarmepriser har været stabile over en længere periode. Det skyldes, at vi har et relativt fleksibelt og robust fjernvarmesystem. Frem til marts 2023 fortsætter vi med at dreje på alle de håndtag, vi kan, så det er vores forventning, at prisforhøjelsen til foråret bliver overskuelig, slutter Claus M. Andersen.

 

Fakta om BEOF’s varmeproduktion

  • BEOF leverer fjernvarme til omkring 6.400 forbrugere i byerne Allinge, Balka, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Listed, Lobbæk, Melsted, Muleby, Nyker, Nylars, Nexø, Olsker, Sandvig, Snogebæk, Svaneke, Tejn, Vestermarie, Østerlars, Østermarie, Aakirkeby og Aarsdale.
  • Bornholms Varme har værker i Hasle, Nexø, Aakirkeby og Østerlars.
  • I Muleby, Klemensker og Lobbæk råder BEOF over reservekapacitet.
  • 86% af fjernvarmen – halm og flis - er dyrket på Bornholm. Det sikrer lokal økonomi og beskæftigelse.
  • 99% af flisen er certificeret bæredygtigt. Det sikrer et lavt CO2-udslip.

 

Yderligere information:

Claus M. Andersen, Adm. direktør
M: 2723 1533
E: can@beof.dk

eller

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512
E: kv@beof.dk

Danmarks Radio har været så venlige at skikke nogle journalister efter udfordringen med at forklare, hvorfor hulan vores energipriser er så voldsomt høje.

Forstå de høje elpriser på 4 minutter. 

 

Se og læs

 

23.09.2022: Regeringen  har i dag præsenteret et politisk forlig om 'vinterhjælp' eller 'inflationshjælp'. Dele af 'pakken' for betydning for både dig og os. Blandt andet:

 

  • Private og virksomheder får mulighed for at fryse prisen på el, gas og fjernvarme og betale den resterende del af regningen på et senere tidspunkt. 

 

  • Elafgiften bliver sat ned de første seks måneder af 2023. Den går altså fra 69,7 øre per kilowatt-time til 0,8 øre, som er EU's minimumsats. 

 

Der er naturligt nok mange løse ender og spørgsmål, som endnu ikke har fundet svar. Derfor er det begrænset, hvad vi kan konkret kan fortælle her og nu. 

 

Ifølge regeringens forlig er det tanken, at den del af energiregningen, der er højere end prisen sidste efterår kan indefryses. Når man som forbruger indefryser en del af regningen – enten for gas, el eller fjernvarme – betyder det, at den del ikke skal betales med det samme, men kan skydes et år og derefter afdrages over maksimalt 5 år. Det er en ret som alle får, men det er ikke noget, man behøver at tage imod, og det vil ikke være noget, der sker automatisk.

 

Det brede flertal i Folketinget, der står bag forliget, har også besluttet, at

At skrotningsordningen udvides med træpillefyr

En forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme

En lempelse af elafgift for varmepumper

 

 

 

 

 

To projektansvarlige – vand, varme og spildevand

Bornholms Energi & Forsyning har mange spændende anlægsprojekter i støbeskeen. Vi søger derfor to nye kollegaer med interesse for anlægsopgaver inden for vand, spildevand og varme til vores tekniske afdeling.

 

Læs mere her

 

 

Business Controller til Bornholm

Bornholms Energi & Forsyning er i rivende udvikling. Ny strategi kræver flere ressourcer. Bornholm er i rivende udvikling - og vores verden drejer så hurtigt rundt, at vi skal være endnu skarpere for at bevare forspringet, overblikket. Vi søger en business controller, som giver os de ekstra meter på midtbanen; som slår både korte og lange afleveringer - og ikke er bange for at stille spørgsmålstegn ved taktikken. Der er tale om en nyoprettet stilling.

 

Læs mere her

Den blå campingvogn rykker ud

Elpriserne er høje. Det er irriterende. Det gør livet besværligt. Det gør livet dyrt og for os alle. Og rejser en masse spørgsmål. Vi læsser den blå campingvogn med kloge og kærlige hoveder - og sender den øen rundt: Kom. Spørg. Snak. Allinge, Hasle, Aakirkeby, Østermarie, Nexø og Svaneke...!

 

Se datoerne her

 Her kan du følge både strømproduktion og strømforbrug på Bornholm. Animationen er en del af PowerLabDK, som bor hos Danmarks Tekniske Universitet. Grundlaget for animationen er et avanceret stykke software, som kan simulere, hvordan energisystemer fungerer under forskellige forudsætninger: Hvad skal der f.eks. med vores muligheder, hvis Bornholm får et anlæg, der kan producere brint? Hvad sker der f.eks. med varmeforsyningen, hvis Energiø Bornholms overskudsvarme pumpes ind i vores fjernvarmenet?