Spring navigation over

Sådan reducerer vi CO2-udslippet med flis og halm

I 2022 var 92,2 procent af vores forbrug af flis dokumenteret bæredygtigt. Bæredygtig biomasse giver en markant CO2-besparelse i forhold til olie og kul.

 

Og nej, du behøver ikke være bange for, at produktionen af flis til vores strøm og varmeproduktion lægger de bornholmske skove øde.  Den flis, vi bruger, er et restprodukt fra almindelig skovdrift: grene, toppe, uønsket krat og småtræer langs markerne, træer med råd, skæve træer med videre.

Den måde, vi udnytter, skovens ressourcer på, er bæredygtig. Bornholms Energi & Forsyning er med til at sikre,

    • at de træer, der bliver fældet, bliver erstattet af nye træer,
    • at skovmassen i bornholmske skove vokser,
    • registreringen af fortidsminder ikke påvirkes af øget aktivitet i skovene,
    • øge registreringen af særlig værdifuld skov på Bornholm.


Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Bornholms Museum, Skovdyrkerne, Statsskovene og entreprenører på Bornholm har vi dannet Biomasse forum Bornholm. Her udvikler vi løsninger og sætter initiativer i gang, så den biomasse, vi bruger, produceres og fældes så ansvarligt som muligt.

I 2022 var 92,2 procent af vores forbrug af flis dokumenteret bæredygtigt. Det betyder, at biomassen opfylder en lang række betingelser i forhold til miljø, arbejdsmiljø og klima.

Den typiske årsag til, at man ikke altid kan nå 100 procent bæredygtighed, er ofte flis fra nye eller små leverandører, som kan have svært ved at håndtere de dokumentationsprocesser, der skal til for at bevise, at flisen lever op til alle aftalens krav. Derudover kan det være biomasse fra stormfald eller lignende.

> Download bæredygtig certificering 2021

 


Biomasse – halm, flis og affald – er en grøn trædesten

Bornholms Energi & Forsyning har de sidste fem år produceret varme og strøm på værket i Rønne primært ved at fyre med flis og affald. I Nexø, Klemensker og Østermarie fyrer vi med halm. I Aakirkeby supplerer vi halmen med gyllepower fra biogasanlægget. I Hasle fyrer vi med flis.

I 2016 smed vi kul og olie på porten som primær energikilde – og fik reduceret det bornholmske CO2-udslippet betragteligt.

Afbrænding af olie og kul medfører en permanent udledning af CO2. Bæredygtig biomasse giver en markant og varig CO2-besparelse, hvis man sikrer sig, at biomassen har en positiv klimaeffekt.

I 2016 var udledningen fra værket havnen på 46.000 tons C02. 
I 2020 var udledningen fra værket havnen på 4.955 tons C02.

Biomasse er en grøn trædesten på vej mod fremtidens forsyning. Derfor arbejder vi med en forventning om, at flis og halm med tiden vil blive afløst af nye teknologier, indtil de nye teknologier kommer på markedet.

Investeringen i ombygningen af værket vil være afskrevet i 2032 – så værkets økonomi bliver ikke nødvendigvis noget, der bremser den grønne omstilling.

Vi forholder os aktivt til den fremtid, som teknologisk er inden for rækkevidde. Vi engagerer os i og driver en række udviklingsprojekter, der kommer til at give nogle af svarene på, hvordan vi skaber en robust og bæredygtig forsyningssektor inden 2030: Energiø, batterier, varmepumper, Power2X, brint, metan, decentrale biogasanlæg, spildvarme, elbiler, brintfærger, solceller, vindmøller, saltlager, sammenkobling af strøm og varme.

Bonusinfo 1: Vidste du, at 60 procent af det samlede forbrug af biomasse i 2022 blev produceret lokalt.

Bonusinfo 2: I 2022 udgjorde sol, vind, biogas, halm og flis 96,2 procent af vores energiproduktion. Tallet vil svinge fra år til år - afhængig af i hvilket omfang Energinet beder os om at bruge vores dieselgeneratorer til at afbalancere strømudfald andre steder i Norden.