Det er normalt en uproblematisk proces, men desværre har vores aftager af slammet fra Rønne Rens konstateret stærke lugtgener fra den slam, der netop nu er i færd med at blive kørt ud på en række marker på Vestbornholm.

 

Slammet køres ud efter følgende plan i den første uge af august:

1/8 – Knudsker

2/8 – Ringeby

3/8 – Rømeregårdsvej

5/8 – Vestermarie

5/8 – Knudsker 

 

BEOF beklager lugtgenerne

Der må desværre forventes lugtgener i områderne fra spildevandsslammet, hvilket Bornholms Energi & Forsyning dybt beklager.

 

- Vores leverandør har i juli konstateret stærke lugtgener fra vores spildevandsslam fra Rønne Rens. Det er desværre i tråd med situationen sidste år, hvor vi havde tilsvarende problemer, forklarer adm. direktør, Claus Andersen.

 

BEOF har siden sidste sommer arbejdet med en ny måde at behandle slammet på; en måde, som også gav gode resultater i efteråret sidste år og i marts i år.

 

- Vi kan nu konstatere, at tiltaget ikke er tilstrækkeligt i varmt vejr, og derfor har vi bedt vores rådgivere om at identificere en ny løsning, som de kan garantere virker. 

 

BEOF forventer at modtage en rapport fra rådgiverne på mandag den 8. august med anbefalinger om en permanent løsning på Rønne Rens, hvorefter der hurtigt træffes beslutning om tiltagene.

 

- Vi kan desværre ikke gøre noget ved de lugtgener, der her-og-nu er ved udkørslen i uge 31. Det vil jeg dybt beklage over for de berørte naboer, ligesom jeg vil forsikre dem om, at vi arbejder hårdt på, at det vil blive sidste gang med denne type af problemer med spildevandsslammet.