Spring navigation over

De bornholmske nettariffer stiger den 01.01.2024

På Bornholm er det netselskabet TREFOR El-net Øst, der sørger for, stabil forsyning via øens kabler og effektive transformatorer nok til, at alle på øen kan få liv i deres stikkontakter. Den 01.01.2024 stiger nettarifferne. 

Når du betaler din elregning, betaler du til to forskellige selskaber. Du betaler til dit elselskab (Bornholms Energi & Forsyning) og til dit netselskab (TREFOR el-net øst, hvis du bor på Bornholm).
Nettarifferne udgør en fast del af din elregning.

Når du bor på Bornholm er dit netselskabet TREFOR El-net Øst, og du betaler både abonnement og nettariffer til TREFOR El-net Øst. Det er Bornholms Energi & Forsyning som opkræver nettarifferne på vegne af netselskabet.

Bornholms Energi & Forsyning bestemmer ikke prisen for transport af el. Det gør dit netselskab sammen med Staten. De nuværende nettariffer er baseret på den tarifmodel, som Forsyningstilsynet har godkendt. 

Der er forskel på nettarifferne, både i løbet af døgnets 24 timer og i løbet af året (sommer til vinter). Det er der selvfølgelig en mening med. Formålet med tarifmodellen er at understøtte den grønne omstilling og elektrificeringen af vores samfund. Flere forbrugere får for eksempel elbiler og varmepumper. Derfor er det nødvendigt, at vi spreder vores elforbrug mere ud i løbet af døgnet og dermed undgår, at elnettet bliver overbelastet. 

Oversigt over TREFOR El-net Østs nettariffer pr. 1. januar 2024

 

  31.12.2023 > 01.01.24
     
Kl. 00-06 0,23 kr./kWh 0,24 kr./kWh
     
Kl. 06-17 0,68 kr./kWh 0,73 kr./kWh
     
Kl. 17-21 2,05 kr./kWh 2,18 kr./kWh
     
Kl. 21-00 0,68 kr./kWh 0,73 kr./kWh
     

Elregningen for en familie – to voksne + to børn i eget hus – vil skønsmæssigt vokse med 45 kroner i januar, februar og marts. I april skiftes der til sommertarifferne, der varer til september.

Bornholms Energi & Forsyning har også orienteret dig om ændringen på de udsendte regninger.

 

 

Download pdf

 

TREFOR El-net Øst
Prisstatistik fra 1. januar 2024