Spring navigation over

Flere nyheder

Her får du en oversigt over de seneste nyheder.

11.05.2023 Bornholms Energi & Forsyning vil gerne have lov at forstyrre.  Lidt. Nogle af kloakkerne i Svaneke trænger til lidt kærlighed. Vi samarbejder med Aarsleff A/S om opgaven.

 

Denne gang er det kloakkerne i Hans Thygesensvej, Skovvejen, Albret Wolfensgade, Møllebakken, Hellig Kilde, Byledsbakken og Storegade som står for skud i dagene fra mandag den 11. maj til onsdag den 23. maj.

 

De bornholmere, der er direkte berørt har modtaget en orienteringsskrivelse.

 

Aarsleff gør alt, hvad de kan for at mindske eventuelle gener. Men lastbilerne kan fylde en del på små veje. Det kan være nødvendigt at begrænse parkering, og der kan være opsat lyssignaler.

 

Kloakkerne bliver strømpeforet. Det foregår uden næsten uden opgravning.  Før strømpeforingen spuler vi kloakkerne.  Det kan give gener. Under arbejdet med strømpeforingen kan der opstå lugtgener.

 

Læs mere her

 

 

Strømpeforing i Nexø

 

05.05.2023 Bornholms Energi & Forsyning vil gerne have lov at forstyrre.  Lidt. Nogle af kloakkerne i Nexø trænger til lidt kærlighed. Vi samarbejder med Aarsleff A/S om opgaven.

 

Denne gang er det kloakkerne i Nattergalevænget, Jydegænge, Sdr. Landevej, Torvet, Munkegade, Drosselvænget, Kong Gustafsvej og Købmagergade som står for skud i dagene fra mandag den 8. maj til lørdag den 13. maj.

 

De bornholmere, der er direkte berørt har modtaget en orienteringsskrivelse.

 

Aarsleff gør alt, hvad de kan for at mindske eventuelle gener. Men lastbilerne kan fylde en del på små veje. Det kan være nødvendigt at begrænse parkering, og der kan være opsat lyssignaler.

 

Kloakkerne bliver strømpeforet. Det foregår uden næsten uden opgravning.  Før strømpeforingen spuler vi kloakkerne.  Det kan give gener. Under arbejdet med strømpeforingen kan der opstå lugtgener.

Læs mere her.

 

Årsregnskab:
Bornholms Energi & Forsyning  præsenterer stærkt 2022-resultat

 

24.04.23: Bornholms Energi & Forsyning kommer ud af 2022 med et overskud på 35 mio. kroner efter skat. Resultatet er opnået i et historisk vanskeligt år, og ledelsen betegner resultatet som stærkt.

 

Krig i Ukraine, energikrise, inflation, leveringsvanskeligheder, indefrysningsordninger og mange bekymrede kunder kendetegnede 2022. I lighed med øvrige aktører i energibranchen oplevede BEOF også, hvordan interessen for el pludselig ændrede sig.

 

- El blev fra den ene dag til den anden et høj-interesseområde hos den danske befolkning, og det kunne mærkes. Vores kunder var bekymrede og var i øget grad i kontakt med Bornholms Energi & Forsyning - og samtidig skulle vi naturligvis også håndtere de ordninger, der blev vedtaget fra politisk hold. 2022 var et meget travlt år, siger Claus M. Andersen, adm. direktør i BEOF.

 

Til trods for udfordringerne, leverer Bornholms Energi & Forsyning et stærkt resultat.

 

- Det er med til at understrege, at Bornholmerne fortsat har et sundt og stabilt forsyningsselskab. Vores bredde af forsyningsarter og det forhold, at vi baserer el- og varmeproduktionen på forskellige kilder, er med til at sikre et robust energisystem og et robust Bornholms Energi & Forsyning.

 

- Det gode resultat skal bidrage til, at både Bornholms Energi & Forsyning og Bornholm er godt rustet til de spændende projekter, der ligger forude, siger Claus M. Andersen.

 

Indtjening på ’eksport’
Selskaberne i Bornholms Energi & Forsyning påvirker på hver deres måde årets resultat, og det selskab, der bidrager mest til det positive resultat, er Bornholms El-Produktion.

 

- I 2022 leverede Bornholms El-Produktion et solidt overskud på 52,6 mio. kr. efter skat Energikrisen betød, at den samlede forsyning i Danmark hele tiden skulle sikres. Det udløste en øget efterspørgsmål på el, som havde positiv effekt på vores selskab. Det er dog vigtigt at bemærke, at overskuddet i Bornholms El-Produktion primært er genereret til markedet udenfor Bornholm, forklarer Claus M. Andersen, og fortsætter:

 

- I modsætning til vores produktionsselskab, så tabte vi 7,8 mio.kr. efter skat i Bornholms Energi, som står for køb og salg af el til forbrugerne på Bornholm. Det skyldes bl.a., at vi i 4. kvartal besluttede at fjerne vores indtjening på de kilowatt vi leverer, og holde priserne så langt nede som muligt for dermed at kunne give vores lokale el-handelskunder billigere el. Det var en svær tid for alle, og det var vores måde at give tilbage til bornholmerne på.

 

Som følge af krisen brugte Bornholms Energi & Forsyning i 2022 mange ressourcer på at hjælpe og rådgive de mange kunder, der henvendte sig.

 

- Mange kunder blev nysgerrige på fordelene ved at skifte fra fast til variabel pris, nogle fik sparetips og rådgivning, og andre fik hjælp via vores afdragsordninger, fortæller Claus M. Andersen.

 

Resultaterne for Bornholms Energi & Forsynings øvrige selskaber fordeler sig således, at Bornholms Spildevand har et positivt resultat på 6,9 mio. kr. og Bornholms Vand og Bornholms Varme er selskaber i balance.

 

Bornholms Energi & Forsyning i 2023
Bornholms Energi & Forsyning forventer en normalisering af forholdene i 2023.

 

- Vi ønsker og håber naturligvis, at energikrisen løjer af. Derfor forventer vi heller ikke et overskud i samme størrelse som i 2022. Vi skal fortsat være en sund forretning og skabe energi til Bornholm, også når der opstår kriser som sidste år, slutter Claus M. Andersen.

 

For yderligere oplysninger:

Claus M. Andersen, adm. direktør
Mobil: 27231533

 

Fjernvarmen stiger 4%

 

20.02.23: 6.400 bornholmere holder varmen med fjernvarme fra Bornholms Energi & Forsyning, og de kan alle slå koldt vandt i blodet.

 

Den 1. marts stiger prisen kun med fire procent på trods et meget usikkert energimarked, og det er mindre end forventet.

 

Læs mere om fjernvarmepriserne

Borgermøde: Svaneke og Årsdale inviteres med i lovende fjernvarmeprojekt

 

19.02.23: Svaneke- og Aarsdaleboerne inviteres nu med i Bornholms Energi & Forsynings udviklingsprojekt – og får nu mulighed for at komme i lidt tættere kontakt med deres fjernvarme og bidrage med at finde fremtidens løsninger på hvordan fjernvarmen bliver endnu grønnere.

 

Bornholms Energi & Forsyning vil gerne teste ny teknologi, der kan gøre vores fælles fjernvarme mere effektiv. Vi forsøger både at minimere vores samlede forbrug af flis og halm, og dermed reducere CO2-udledningen, og gøre fjernvarmesystemet mere robust - og lidt billigere på den lange bane. 

 

Svaneke- og Aarsdale-boerne kommer til at spille en vigtig rolle i projektet. Bornholms Energi & Forsyning har tidligere gennemført et lignende projekt i Listed med gode resultater.

 

  • Listedprojektet afslørede, at vi ved at installere to små stykker teknologi og sætte noget software i arbejde, kan optimere fjernvarmeforbruget. Den gennemsnitlige reduktion i varmeforbruget i Listed endte på 9 procent. Enkelte deltager nåede helt op på 20 procent*, fortæller projektleder Christian Nygaard Sørensen og fortsætter:

 

  • Det indledende projekt i Listed har vist, at der kan være et potentiale, og vi vil gerne undersøge videre sammen med vores partnere om potentialet kan indfries i større skala. Vi er vi nødt til at have flere data, og derfor vil vi meget gerne udvide forsøget og inviterer Svaneke og Aarsdale-boerne til at være med.

 

Det sker: Årsdalehuset, tirsdag den 21. februar kl. 17.30-18.00.

 

Det sker: Kulturhuset FREM, Svaneke onsdag den 22. februar kl. 17.30-18.00.

 

Det er gratis (og frivilligt) at deltage. Du skal blot give Bornholms Energi & Forsyning lov til at installere to diskrete enheder, en kommunikationsenhed og en temperaturføler, som vores teknikere kommer forbi og sætter op.

 Aarsdale - læs mere her

 

Svaneke - læs mere her

 

Yderligere kommentarer
Bornholms Energi & Forsyning
Projektleder / Christian Nygaard Sørensen / +45 56 900 253 / cns@beof.dk

Klaus Vesløv,

Kommunikationschef

 

* Samlet over et år vurderer projektgruppen, at det er muligt at opnå mindst 10 pct. besparelse, hvis man anvender udstyret efter hensigten og følger simple anvisninger, herunder styrer de ønskede temperatur via app’en og har åbne radiatortermostater.

 

PRESSEMEDDELELSE / 4. januar 2023

 

Solceller: Bornholms Energi & Forsyning og European Energy vil i fællesskab etablere solcellepark Kildevad

 

04.01.23 Bornholms Energi & Forsyning har den 3. januar underskrevet en hensigtserklæring med virksomheden, European Energy, med henblik på etablering af solcelleparken, Kildevad, ved Østerlars.

 

Med hensigtserklæringen understreger Bornholms Energi & Forsynings bestyrelse, at man er klar til den videre undersøgelse af mulighederne for at investere i Kildevad Solcellepark. Der er tale om en solcellepark, der vil kunne forsyne 4.000 husstande på Bornholm, og dermed vil den spille en vigtig rolle i Bornholms grønne omstilling.

 

European Energy udvikler, bygger og driver bl.a. solcelleparker flere steder i Danmark, hvor man ligeledes har etableret samarbejde med lokale aktører. European Energy har stået bag udviklingen af Kildevad-projektet, som BEOF nu engagerer sig i.

 

- Solcelleparken Kildevad vil bidrage væsentligt til Bornholms grønne profil, ligesom vi kan sikre bornholmsk medejerskab af et vigtigt produktionsanlæg, siger Claus M. Andersen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning og fortsætter:

 

- Vi står som samfund i en energikrise, hvor der er to greb til at komme igennem krisen. Vi skal frigøre os fra fossile brændsler - og den afhængighed det medfører – og ad den vej nedbringe energipriserne. Det er muligt ved både at spare på energien og ved at etablere ny grøn energiproduktion.

 

- I vores optik passer solcelleparken også godt ind i Bornholms Regionskommunes energistrategi, hvor etablering af solcelleanlæg er et af målene, og vi må heller ikke underkende, hvor vigtigt det er for Bornholm og øens interesser, at vi selv går med og spiller en aktiv rolle i denne type projekter, siger Claus M. Andersen.

 

I Bornholms Energi & Forsyning ser man frem til de videre forhandlinger og understreger, at etableringen af solcelleparken er betinget af en tilfredsstillende forretningscase samt at der gives tilladelse til opførelsen af solcelleparken i kommunalbestyrelsen.

 

Godkendes projektet, kan solcelleparken stå klar i starten af 2024.

 

 

 

For yderligere information:

 

Claus M. Andersen, direktør

E: can@beof.dk

M: 2723 1533

 

Klaus Vesløv, Kommunikationschef
M: 2020 1512  
E: kv@beof.dk

01.01.23 Når vi går ind i det nye år, kan Bornholms Energi & Forsynings kunder se frem til et prisfald, hvis de har valgt fastprisproduktet ’det enkle valg’.

 

Den nye pris træder i kraft den 1. januar 2023. Prisfaldet er ikke så stort, som Bornholms Energi & Forsyning i havde håbet, men trods alt bedre end en stigning. 

 

Læs mere

Bornholms Energi & Forsyning lukker midlertidigt boring af forsigtighedshensyn

 

14.10.22: Kemikaliet Perfluoroctansyre (PFOA) er blevet fundet i meget små mængder i en enkelt af Smålyngsværkets boringer. Mængden af stoffet er under grænseværdien for drikkevand, og vandet er derfor ikke sundhedsskadeligt.

 

Dog er boringen indtil videre blevet lukket af forsigtighedshensyn, indtil vi har fået taget nogle flere prøver og undersøgt boringen og dens omgivelser, med henblik på at lokalisere kilden til forureningen.

 

- Vi vil rigtig gerne finde ud af, hvordan stoffet er kommet i vores drikkevand. Derfor har vi midlertidigt lukket boringen, så vi kan få taget endnu flere prøver og grave lidt i historiebøgerne, fortæller direktør Claus M. Andersen.

 

- Vi har noget unikt godt vand på Bornholm, som vi skal værne om. Vandet fra Smålyngsværket er faktisk tidligere kåret som Danmarks bedste. Derfor tager vi det ganske alvorligt, når fortidens synder på den måde spiller os et puds.

 

Kemikaliet er en af gruppen af fluorstoffer benævnt PFAS, der blandt andet bliver brugt i kosmetik, maling og brandslukningsskum, og som over tid akkumuleres i mennesker og i miljøet. Derfor er vurderingen, at boringen er værd at lukke, på trods af at koncentrationen af stoffet i boringen ikke er af sundhedsskadelig betydning.

 

Smålyngsværket leverer vand til forbrugere i blandt andet Svaneke, Aakirkeby, Nexø, Poulsker, Ibsker, Listed, og Årsdale.

 

Claus M. Andersen forklarer:

- De bornholmske forbrugere, som får vand fra Smålyngsværket, kan være helt trygge. Smålyngsværket får vand fra 14 boringer, der blandes på vandværket. Vi måler både på boringerne, og på det vand, vi sender ud til forbrugerne.

 

- Vi oplever desværre, at vi i vores fælles vandforsyning finder flere og flere kemikalier og pesticider, som vi som samfund for år tilbage, har benyttet til forskellige formål. Vi tester efter flere stoffer – og finder desværre mere. Det er bekymrende, og vores opgave er at udvise så meget forsigtighed som muligt, således at så lidt at disse stoffer som muligt kommer ud til borgerne. Derfor gør vi blandt andet det, at vi lukker boringen midlertidigt indtil vi kan analysere nærmere på årsager og løsninger. I dette arbejde arbejder vi tæt sammen med BRK og miljøstyrelsen.”

 

Skærpede krav til grænseværdier –
og samtlige boringer ligger under
I juni 2021 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for fire PFAS-stoffer i drikkevandet. Tidligere lå grænseværdien for PFAS-stoffer på 100 nanogram pr. liter vand, men med de nye krav må drikkevandet maksimalt indeholde 2 nanogram pr. liter af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen.

 

Samtlige af Bornholms boringer ligger under den nye grænseværdi.

 

Vi vil i den kommende tid tage prøver af boringen og undersøge, hvor stoffet kommer fra.

 

- PFAS har givet store udfordringer andre steder i landet. Det er derfor, vi vil finde kilden til forureningen, så vi kan genåbne boringen uden risici. afslutter Claus M. Andersen.

 

 

 

 

Faktaboks, PFAS
(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Hvad er PFAS?

PFAS (perfluoroalkylstoffer) består af en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Perfluorerede kemikalier findes på verdensplan i miljøet, i fødevarer og i humant blod og mælk. De er alle til stede meget længe i miljøet på grund af deres høje styrke af kulstof-fluorbindingen (C-F bindingen), og de bioakkumulerer især i fugle og pattedyr.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Fra 1. juli 2020 er tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap forbudt i Danmark.

01.11.22: Storstilet europæiske projekt forsøger at finde den fremtidige forsynings missing link på Bornholm. 

Læs mere her

Har du fået påbud om forbedret rensning af dit spildevand?

Læs vores vejledning. Klik her.