Spring navigation over

Her arbejder vi

 

Bornholms Energi & Forsyning kommer de næste mange år til at gennemføre en lang række udbedringer og forbedringer på vand, spildevand og fjernvarme.

Her får du et overblik, adgang til mere information og oplysninger om, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

Bornholms Energi & Forsyning har en spildevandsledning mellem Balka og Nexø, som i dag går igennem naturområdet Balka Lyng. Da ledningen er gammel, og vi har oplevet brud på den, så vil vi nu etablere en ny ledning.

 

Den nye ledning graves ned i Skansevej i Balka-enden og i cykelstien mellem Balka og Nexø. Den nye ledning reducerer risikoen for brud og øger dermed forsyningssikkerheden. 

 

 

I samme ombæring renoverer vi pumpestationen i Balka med en ny top og to nye pumper. Sammen med den nye og større ledning, vil vi kunne flytte mere spildevand fra Balka til Nexø. Det vil reducere risikoen for overløb til havet ved Balka. Renoveringen af pumpestationen vil også forbedre vores arbejdsmiljø, da det vil blive muligt at betjene pumpestationen fra terræn i stedet for at skulle ned i den.

 

Gravearbejdet vil starte omkring den 4. december. Vi begynder ved pumpestationen ved Balka Havn og herefter på Skansevej. Arbejdet forventes at tage seks måneder, heraf 2 måneder på Skansevej og fire måneder til cykelstien. 

 

 

Entreprenør på opgaven er Sellesborg Entreprenørfirma ApS, og de vil stå for planlægning af opgravning og afspærring.

 

Vi håber, I vil have forståelse for de gener gravearbejdet kan komme til at give. Har du spørgsmål og udfordringer i forbindelse med vores gravearbejdet, så tøv ikke med at række ud.

 

Esben Elleby Snitgaard
Projektansvarlig · Teknisk Afdeling
+45 24 83 09 30
ees@beof.dk

 

Bornholms Energi & Forsyning etablerer ny ledning til spildevand mellem Bølshavn og Listed.

 

Det kommer til at ske i perioden 15. oktober til begyndelsen af december. 

 

Ledningen vil blive lagt dels ved styret undergravning (gravefri metode) og almindelig opgravning. Entreprenør er Sellesborg.

 

 

Det er primært langs den lyseblå streg, at der vil blive arbejdet.

 

Vi kommer til at fylde lidt med maskiner, lastbiler og byggeplads. Vi skal på forhånd beklage eventuelle ulemper. Har du spørgsmål eller tvivl, så tøv ikke med at kontakte os.

 

Kasper Juel-Berg
Projektleder
Bornholms Energi & Forsyning
Telefon 60 26 24 12
kjb@beof.dk

Nye og fremtidssikrede vandrør til Nexø. Bornholms Energi og Forsyning er ved at udskifte gamle vandrør på Ndr. Strandvej og Havnen i Nexø. Nye vandrør giver erfaringsmæssigt færre nedbrud ;-) Gravearbejdet varer frem til skolernes sommerferie, og det vil præge de trafikale forhold i hele perioden - så pas på hinanden og drengene derude. Arbejdet udføres af entreprenør Fugato A/S i samarbejde med driftsfolk fra Bornholms Energi & Forsyning.

 

Udskiftningen vil primært foregå med en opgravningsfri metode, hvor det nye vandrør bliver lagt inde i det eksisterende (rørsprægning). Der vil dog blive lavet ca. 20 punktopgravninger for at frigrave stikkene. Der vil blive etableret en midlertidig vandforsyning i forbindelse med arbejdet.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig Esben Elleby Snitgaard på tlf.: 24 83 09 30 eller ees@beof.dk.

 

Download beboerinformation

 

 

Strømpeforing i Nexø

Bornholms Energi & Forsyning vil gerne have lov at forstyrre.  Lidt. Nogle af kloakkerne i Nexø trænger til lidt kærlighed. Vi samarbejder med Aarsleff A/S om opgaven.

 

Denne gang er det kloakkerne i Nattergalevænget, Jydegænge, Sdr. Landevej, Torvet, Munkegade, Drosselvænget, Kong Gustafsvej og Købmagergade som står for skud i dagene fra mandag den 8. maj til lørdag den 13. maj.

 

De bornholmere, der er direkte berørt har modtaget en orienteringsskrivelse.

 

Aarsleff gør alt, hvad de kan for at mindske eventuelle gener. Men lastbilerne kan fylde en del på små veje. Det kan være nødvendigt at begrænse parkering, og der kan være opsat lyssignaler.

 

Kloakkerne bliver strømpeforet. Det foregår uden næsten uden opgravning.  Før strømpeforingen spuler vi kloakkerne.  Det kan give gener. Under arbejdet med strømpeforingen kan der opstå lugtgener.

Læs mere her.

 

Bornholms Energi & Forsyning vil gerne have lov at forstyrre.  Lidt. Nogle af kloakkerne i Svaneke trænger til lidt kærlighed. Vi samarbejder med Aarsleff A/S om opgaven.

 

Denne gang er det kloakkerne i Hans Thygesensvej, Skovvejen, Albret Wolfensgade, Møllebakken, Hellig Kilde, Byledsbakken og Storegade som står for skud i dagene fra mandag den 11. maj til onsdag den 23. maj.

 

De bornholmere, der er direkte berørt har modtaget en orienteringsskrivelse.

 

Aarsleff gør alt, hvad de kan for at mindske eventuelle gener. Men lastbilerne kan fylde en del på små veje. Det kan være nødvendigt at begrænse parkering, og der kan være opsat lyssignaler.

 

Kloakkerne bliver strømpeforet. Det foregår uden næsten uden opgravning.  Før strømpeforingen spuler vi kloakkerne.  Det kan give gener. Under arbejdet med strømpeforingen kan der opstå lugtgener.

 

Læs mere her

 

 

Vi arbejder løbende for at øge forsyningssikkerheden for at sikre, at du/I altid har rent vand i hanerne. Derfor udskifter og vedligeholder vi hvert år et vist antal vandledninger.  

 

Vi har vurderet, at vandledningerne i Harilds Løkkevej, Kalkværksengen, Solkrogen, Bededam, Enghaven og Møllevænget i Nexø trænger til at blive udskiftet.

 

Hvad kommer der til at ske: Udskiftningen vil primært foregå med en opgravningsfri metode, hvor det nye vandrør bliver lagt inde i det eksisterende (rørsprægning). Der vil dog blive frigravet til jeres stik, ligesom der vil være mindre gravearbejder strategiske steder.

 

For at det eksisterende vandrør kan blive udskiftet vil der blive lagt en midlertidig vandforsyning. Vi gør opmærksom på, at gravearbejdet kan præge de trafikale forhold i hele perioden.

 

Adgang til den enkelte ejendom vil blive opretholdt, dog muligvis kortvarigt alene for gående trafik, idet din private indkørsel kan blive spærret i en periode.

 

 

Indledende arbejder starter nu, og arbejdet udføres i fire etaper, for at mindske gener for beboere i område mest muligt:

 

 

Etape 1.
Kalkværksengen og Solkrogen. Mandag 27. marts – fredag 5. maj. (Uge 13 til 18)

 

Etape 2.
Bededam og Enghaven. Mandag 24. april til fredag 09. juni. (Uge 17 til 23)

 

 

Etape 3.
Møllevænget. Mandag den 22. maj til fredag 7. juli. (Uge 21 til 27)

 

 

Etape 4.
Harilds Løkkevej. Mandag den 19. juni ti fredag den 28. juli. (Uge 25 til 30)

 

 

Arbejdet udføres af entreprenør Fugato A/S i samarbejde med driftsfolk fra Bornholms Energi & Forsyning.

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt Henrik Hansen fra Bornholms Energi & Forsyning, +45 5197 0712.

 

Hvis der er ønsker om at få udskiftet vandstik på egen grund kan gravearbejde evt. koordineres med vores entreprenør Fugato: Ib Kjøller 21450927