Spring navigation over

Her arbejder vi

 

Bornholms Energi & Forsyning kommer de næste mange år til at gennemføre en lang række udbedringer og forbedringer på vand, spildevand og fjernvarme.

Her får du et overblik, adgang til mere information og oplysninger om, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

Strømpeforing af kloakledninger i Rønne

Per Aarsleff A/S vil på vegne af Bornholms Energi & Forsyning strømpefore kloakledninger i Rønne - i området omkring Smedegårdsvej.

 

Strømpeforing foregår uden opgravning. Efter strømpeforingen skal alle stiktilslutninger åbnes igen.

 

På kortet nedenfor er vist hvor vi skal arbejde. Arbejdet vil foregå i uge 49.

 

 

Der vil blive omdelt yderligere information, når tiden nærmer sig, så hold øje med jeres postkasse eller følg med på vores hjemmeside. 


Er der spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte 
Mette Friis-Andersen, 36 79 33 33 (projektleder Per Aarsleff A/S) 
Kasper Juel-Berg, 60 26 24 12, kjb@beof.dk (projektleder Bornholms Energi & Forsyning.) 

Svaneke / Strømpeforing af kloakker / 24.10 + 6 uger

Der er typisk nogle lugtgener i forbindelse med strømpeforinger. Crecea, der autoriseret arbejdsmiljørådgiver har - på vegne af Per Aarsleff - lavet en redegørelse om lugtgenerne. Den kan downloades her.

Har du yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. 

Til pressen

Svanekes kloakker får en overhaling  og lidt omsorg

 

Svaneke Bys kloakledninger trænger til en overhaling og lidt omsorg. Omkring 4 km af byens kloakledninger skal derfor strømpefores. Det vil fremtidssikre kloakkerne og reducere antallet af ledningsnedbrud i fremtiden.

 

Bornholms Energi & Forsyning har hyret Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S til at løse opgaven. Startskuddet går mandag den 24. oktober. Arbejdet tager cirka seks uger. Der arbejdes mandag-fredag, samt i weekenden lørdag og søndag d. 29. og 30. oktober.

 

Strømpeforingen foregår uden opgravning – bortset fra for enkelte opgravninger, der skal gøre det muligt at arbejde i ledningerne. Efter strømpeforingen skal alle stiktilslutninger åbnes igen.

 

Kort over Svanekes kloakrenovering

 

- Selv om der ikke skal graves så meget, så kommer vi til at fylde noget i bybilledet med vores biler og maskiner. Det kan betyde, at man som svanekeborger fra tid til anden må køre en lille omvej for at komme frem. Det håber vi på forståelse for, siger Kasper Juel-Berg, projektleder fra Bornholms Energi & Forsyning.

 

- Under arbejdet kan der opstå lugtgener. Typisk en plastlugt, der kommer når strømpeforingen skal hærde. Hvis du oplever lugtgener, så følg vejledningen i den beboerinformation, der bliver omdelt inden arbejdet starter, opfordrer Mette Friis Andersen, der er projektleder hos Per Aarsleff A/S.

 

Svanekeboerne vil modtage yderligere information, når tiden nærmer sig. Man kan også følge med Bornholms Energi & Forsynings hjemmeside: www.beof.dk/privat/her-arbejder-vi

 

Yderligere information:

Kasper Juel-Berg, ring 60 26 24 12, kjb@beof.dk (projektleder Bornholms Energi & Forsyning). Ferie fra 17.10 - 21.10. Klaus Vesløv, 20 20 15 12, kv@beof.dk (kommunikationschef Bornholms Energi & Forsyning)

Klemensker / Spildevand / 14.09.2022 - 30.11.2022

Separation af spildevand i Klemensker

Missionen er at aflaste Søsende pumpestation og på den måde få færre overløb til vandløb. Søsende pumpestation håndterer i dag både spildevand og regnvand fra f.eks. vejbaner.

Vi vil separere vandet udfor Klemens Storegade 42. Det kræver, at vi etablerer to nye rørføringer. Regnvandet sendes direkte til et bassin på Aagaardsvej.  Endnu en rørføring sikrer, at Søsende pumpestation fremadrettet kun skal håndtere spildevand.

Den nye spildevandsledning etableres som en ø250PP og regnvandsledningen etableres som en ø600.

Projektet forventes afsluttet i november 2022.

 

 

'

 

Østermarie / kloakrenovering / 29.08-31.12.2022

Borgermøde: Hvad betyder det for dig? Vi omlægger og renoverer dele af kloaksystemet i Østermarie

Derfor er du inviteret et orienteringsmøde, hvor vi sammen med Bornholms Regionskommune vil fortælle mere om projektet, hvad det vil betyde af gener for byen – og hvad det evt. vil betyde for din ejendom.

Mødet vil blive afholdt i Østermarie Hallens cafeteria tirsdag d. 28. juni kl. 17:00 – 18:00.

Der vil – naturligvis – være rig mulighed for at få svar på sine spørgsmål. Og mon ikke også der vil være en kop kaffe/the og lidt sødt.

Startskuddet til 1. etape går 29. august 2022. Vi forventer at være helt færdige inden årets udgang.

Etape 1: Torvegade 2 – 22, Torvevænget 1 – 4, Godthåbsvej 33 & 35, Almindingensvej 28 & 30, Rosenørns Allé 2A, 13, 15 & 17.  Etape 2: Kirkebyvej 1 – 16, Godthåbsvej 28 & 30, Hentregårdsvej 1 & 3, Vibevænget 2,4 & 6, Stærevej 1 – 8.  Etape 3: Udskifte/omlægning af eksisterende spildevandsledning fra Vibevænget og frem til fuglevænget.

Her kan du downloade den præsentation, som vi havde med på borgermødet den 28.06.2022. 

 

Download pdf

 

Har du spørgsmål? Er der noget, du i er tvivl om? Har du ris/ris eller et godt forslag, så tøv ikke med at kontakte vores projektleder Alexander Kaplan.

 

Ring 2117 4431.

 

Skriv aka@beof.dk  

 

Rutsker / Vandledning / 14.09.2022 - 31.10.2022

Vi er ved at udskifte vandledning fra Hasle vandværk til Rutsker beholderen, da den eksisterende ledning er ved at være udtjent.

Den eksisterende ledning er 110 mm i diameter og den nye bliver 160 mm, diameter, så vi kan sænke trykket i ledningen og derved spare strøm til at pumpe vandet.

Strækningen er på ca. 2,8 km og går i gennem Svartingedalen.

Strækningen under Svartingedalen udføres med pipeburstning, hvor vi udvider den eksisterende ledning og derved undgår at grave igennem Svartingedalen.

Andre dele at strækningen udføres ved styret underboring, så vi ikke skal grave over asfalteret veje.

Projektet forventes afsluttet i oktober 2022.