Spring navigation over

Hvordan kan man blive tilsluttet kloaksystemet?

Mere end 5.000 bornholmske husstande ligger uden for de syv renseanlægs rækkevidde. Som grundejer har du pligt til at tilslutte ejendommens spildevand og regnvand til kloaknettet, så snart der er mulighed for det.

Der foretages løbende udbygning af kloaknettet for at få flest mulige husstande og erhvervsdrivende koblet på renseanlæggene - og ønsker du at blive tilsluttet det offentlige kloaksystem, så er du altid velkommen til at kontakte os. Ring 56 90 00 00