Spring navigation over

Tømningsordning

 

Mange sommerhuse og fritliggende huse er ikke koblet på kloaknettet - og benytter sig i stedet af septiktanke. På Bornholm har vi en ø-dækkende tømningsordning, der sikrer, at alle septiktanke bliver tømt regelmæssigt. Opgaven varetages af Bornholms Kloakservice på opdrag af Bornholms Energi & Forsyning

Mest stillede spørgsmål

Tømningsplanen offentliggøres løbende i Ugeavisen Bornholm.

 

Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank, skal du ringe til Bornholms Kloakservice på tlf. 5695 9105. De udfører opgaven på opdrag af Bornholms Energi & Forsyning.
 

Bornholms Regionskommune har lavet et regulativ for kontrol og tømning af septiktanke. Du kan downloade det her. 

 

Du kan se mere om tømningsordningen hos Bornholms Kloakservice

Hvis din ejendom ligger uden for kommunens kloakerede områder, og husspildevandet på din ejendom bliver ledt til en eller flere bundfældningstanke, skal tankene være tilmeldt Bornholms Regionskommunes obligatoriske tømningsordning.

Det indebærer, at Bornholms Kloakservice aflægger tømningsbesøg én gang årligt ved helårsboliger og én gang hvert 2. år ved sommerhuse. Tankene besøges efter en fastlagt rute.

 

Under normale omstændigheder vil en årlig tømning af en bundfældningstank være tilstrækkelig.

 

Hvis du har behov for mere end ét årligt tømningsbesøg, skal du selv lave en aftale med Bornholms Kloakservice, og det ekstra tømningsbesøg vil blive udført på regning.

 

Det kan også være, at du ønsker at få spulet/renset kloakrør og/eller har en køkken- eller sivebrønd, der også skal tømmes. Aftale om udførelse af ekstraopgaver i forbindelse med ordinært tømningsbesøg, skal du også aftale med Bornholms Kloakservice.

Du skal som grundejer sørge for, at bundfældningstanken fungerer godt. Forrådnelsesprocessen foregår bedst, når temperaturen i tanken er høj. Dette sikres ved varmt vand fra bad og vask.

 

Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke tanken, men overdreven brug af for eksempel wc-rens og kalkfjerner kan føre til, at processerne i tanken går i stå. Undgå desuden at komme engangsvaskeklude, hygiejnebind og lignende i tanken.

 

Det er derudover en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 35-50 kg.

Når din bundfældningstank bliver tømt, afvandes slammet, og vand ledes tilbage i bundfældningstanken. Så selvom der er vand i din bundfældningstank, er den tømt korrekt. Det er den også, hvis der er skum eller et tyndt slamlag på overfladen. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vandet tilbage - eller at der er skum på overfladen.

Det skal myndigheden tage stilling til. Kontakt derfor Bornholms Regionskommunes spildevandsafdeling.

Vil du vide mere?

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål omkring tømning af din septiktank, kan du ringe til Bornholms Kloakservice på 5695 9105.