Spring navigation over

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået rotter

Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at bekæmpe rotterne. Bornholms Energi & Forsyning og kom­munen yder en stor indsats, men vi har også brug for, at du hjælper til. Du kan hjælpe ved at holde øje med spor fra rotter og ved at give kommunen besked så hurtigt som muligt, hvis du får den mindste mistanke om, at der er rotter på din grund. 

Anmeld rotter her
Rotte i naturen.

Ser du en rotte på din ejendom..

Ring til BRK på 56 92 20 80

Mandag eller onsdag mellem kl. 7.30-8.30

Sådan bekæmper du rotter...

1.

Undgå at smide spiseligt affald ud i haven og på kompostbunken.

2. 

Placer udendørs skraldeposer i metalspande med forsvarligt monteret låg.

3. 

Lad ikke foder stå fremme, og undgå at overfodre fugle, så der er mad til overs.

4.

Undgå rod på din ejendom (løft opbevarede genstande 35 cm over jorden)

5.

Sørg for at døre og vinduer slutter tæt (også stalddøre o. lign.)

6.

Fjern eller beskær bevoksning der er tæt på huset

7.

Tjek om der er brud på kloaksystemet

8.

Skru metalriste til gulvafløb fast 

9.

Hold øje med tegn på rotter

Ofte stillede spørgsmål til rotter

Opdager du rotter på din grund, har du pligt til at melde det til kommunen. Rotter er skadedyr, der ødelægger kloakkerne og spreder sygdomme. Du skal derfor kontakte Bornholms Regionskommune hurtigst muligt. Klik her, så kommer du direkte til en anmeldelsesformular - eller ring mandag eller onsdag mellem kl. 7.30-8.30 på 56 92 20 80.

Rotter er mest aktive om natten. Derfor vil du sjældent se dem om dagen, selvom der er rotter på din grund. Hold i stedet øje med de spor de efterlader:

 • Umotiverede gnavehuller i jorden og vægge
 • Brune løbespor på bjælker og langs vægge
 • Pibelyde og skraben på lofter, i mure og under gulve
 • Stærk lugt af kloak
 • Rotteekskrementer

Fjerner du rotternes levemuligheder, er du nået langt. For at trives skal rotter have adgang til tre ting:

 • Vand
 • Føde
 • Gode rede- og skjulesteder

 

Du skal derfor sørge for, at din ejendom og dens omgivelser fremtræder renholdte. Jo mindre affald – spiseligt som ikke spiseligt – der ligger og flyder, desto mindre er risikoen for at få rotter på besøg. Så undgå rod på din ejendom og sørg for, at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter.

 

Du skal ligeledes sørge for, at dine bygninger er rottesikre. Det vil bl.a. sige:

 • Sokler og facader er uden beskadigelser. Husk på, at rotter kan komme gennem revner og sprækker, blot disse er større end 20 mm
 • Ventilationsåbninger og andre åbninger i ydermure skal være sikret med metalplade eller med rottenet (metalnet med en maskevidde på 20 mm eller mindre)
 • Kloaksystemet skal holdes i forskriftsmæssig stand

 

Bornholms Regionskommune har lavet en folder om rottebekæmpelse. Læs folderen

Rottebekæmpelse skal altid foretages af en professionel skadedyrsbekæmper. Du skal aldrig selv udlægge rottegift.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen revideres minimum hvert 3. år.

 

Handlingsplanen indeholder en række fokuspunkter, hvoraf hovedpunkterne er:

 • Rottespærre på kommunens bygninger
 • Registrering af vildtfoderpladser
 • Sikringsfirmaer skal bruge samme gift som anvendes i kommunen

 

Find handlingsplanen på BRKs hjemmeside 

Rotte på tag.