Spring navigation over

Hvad er offentlig og hvad er privat kloak

Hvem har ansvar for kloakstikledninger og rensebrønde? 

Bornholms Energi & Forsyning ejer den del af kloakstikledningen, der ligger fra skellet til hovedledningen ude i vejen. Derfor er det os, der vedligeholder den del af kloakstikledningen, der ligger udenfor privat grund.

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloaksystemet, skal du udbedre problemet for egen regning.

Der er dog en undtagelse. Hvis du ha ren skelbrønd med Bornholms Energi & Forsynings logo indenfor skel på din grund, så har du kun ansvar for kloakstikledningen fra dit hus og frem til skelbrønden. Bornholms Energi & Forsyning håndterer drift og vedligehold fra skel til skelbrønden.

 

Her kommer fire grafikker, der viser hvem, der har ansvar for hvad.

 

 

 

 

 

 

Enkelte grundejere bor i et område, hvor man har fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakken og kloakstikledningen. Grænsen mellem den offentlige og den private del går da ved grundejerforeningens grundgrænse.

 

Tagnedløb på huse, der ligger midt i skellet
Ligger dit hus helt ude i skel og dit tagnedløb ender i en nedløbsbrønd ved fortov eller vej, er nedløbsbrønden dit ansvar, ligesom det er dit ansvar at etablere en nedløbsbrønd med sandfang, hvis Bornholms Energi & Forsyning forlanger det.  

 

Tvivl, spørgsmål...?
Er du i tvivl om, hvor og hvor langt din egen stikledning går, er du velkommen til at kontakte os på 56 900 000.