Spring navigation over

Passer du på din kloak?

Der er flere ting, du skal være opmærksom på!

Man tømmer septiktank

 

Det er gift for din kloak, hvis du kaster vatpinde, vådservietter, bleer, karklude, kattegrus, hygiejnebind i toiletter, da det stopper kloaksystemet til. Brug din skraldespand til den slags. Bemærk, at vi nævner vådservietter her, fordi det ofte er en overset del, der bliver smidt i toiletter. Alle de nævnte ting er årsag til driftsstop og medfører store omkostninger for os. Hver år fjerner vi omkring 50 tons(!) affald fra vores kloaksystem, der skulle have været i skraldespanden.

 

Fedt er heller ikke god tone så det må du meget gerne undgå, da det størkner hurtigt og stopper til, hvis du hælder det i vasken. Det er også guf for rotter, så ingen fedt i vasken, tak. Et godt råd er at hælde fedtet i en mælkekarton eller lade fedtet blive stift på panden, så det kan skrabes af og smides i skraldepanden.

 

Den miljøvenlige måde som du kan anvende, hvis du skal rense et begyndende eller tilstoppet afløb, er at hælde kogende vand direkte i afløbet. Undgå afløbsrens så vidt muligt, det er hverken godt for miljøet, rørene eller bakterierne på renseanlægget.

 

Lugter det af kloak i dit hus, er det ofte fordi vandlåsen er udtørret. Hæld vand i afløbet, det afhjælper problemet. Det kan også være, du skal rense dit afløb for hår eller støv. Hvis der er problemer med afløbet, du ikke selv kan klare, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, da det kun er denne, der må reparere eller ændre på din kloak.

 

Som husejer kan du selv gøre noget for at vedligeholde din kloak og hindre lugtgener, fugtskader og tilstopning både indendørs og udendørs.

 

Indendørs

 • Rens regelmæssigt dine gulvafløb, vandlåse og nedløbsbrønde.
 • Få en autoriseret kloakmester til at installere et højvandslukke ved afløbet i kælderen for at forhindre oversvømmelser.
 • Hæld vand i dine afløb, hvis der lugter af kloak i huset, da lugten kan skyldes en udtørret vandlås.
 • Undgå at hælde fedt i køkkenvasken. Når det størkner, kan det give tilstopninger. Det er en god idé at hælde kogende vand i vasken en gang i mellem for at skylle afløbet igennem.
 • Hæld aldrig rester af medicin, olie, opløsningsmidler og andet miljøfarligt affald i kloakken.
 • Skyl ikke bleer, hygiejnebind, vatpinde osv. ud i toilettet. Kom det i stedet i din affaldsbeholder.

 

Udendørs

 • Undgå at feje grus, blade og andet ned i regnvandsbrønden.
 • Undlade at dække dæksler til med jord, asfalt eller fliser.
 • Undgå at plante træer med kraftigt rodnet på eller ved afløbsledningerne. Rødderne søger efter vand, og de kan ødelægge rørene eller give tilstopning.
 • Kontrollér at dæksler sidder forsvarligt. 
 • Rens gerne dine tagrenderne hvert efterår, så du undgår, at nedløbsrørene tilstoppes.
 • Rens dine sandfang for blade, sand og småsten mm., så disse ting ikke skylles videre ud og stopper ledningerne