Spring navigation over

Spildevand er mere end spildt vand

Vi sørger for spildevand, kloakker, septiktanke og klimatilpasning på Bornholm. Vi har renseanlæg i Rønne, Tejn, Melsted, Svaneke, Nexø, Boderne og Vestermarie.

 

 

Vi håndterer alt spildevand på Bornholm, dels i kloakerede områder, og dels via tømningsordninger i åbent land. Vi arbejder kontinuerligt på, at vores syv renseanlæg renser spildevandet, så det kommer  under 50 % af de gældende lovkrav. Det lykkes næsten hvert år at komme i mål med ambitionen. Her er et par udvalgte rensegrader for alle syv renseanlæg fra 2022.

 

 

 

7,0 mio. m3

spildevand renses årligt på vores renseanlæg.

 

17.000

ejendomme er tilsluttet kloaksystemet

23.500

ejendomme håndterer vi spildevand fra.

Bornholms Energi & Forsyning ejer den del af kloakstikledningen, der ligger fra skellet til hovedledningen ude i vejen. Derfor skal vi vedligeholde den del af kloakstikledningen, der ligger udenfor privat grund.

 

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også for vedligeholdelse af kloakstikledningen fra dit hus og ud til skellet og for rensebrønden. Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloaksystemet, skal du udbedre problemet for egen regning.

 

Har du en brønd der står højst to meter fra skellet (en såkaldt skelbrønd), er det dog ved denne brønd ansvaret skifter. Så er kloakstikledningen fra dit hus og frem til og med skelbrønden dit ansvar, mens vi har ansvaret fra brønden og ud i hovedkloakledningen.

 

Enkelte grundejere bor i et område, hvor kloakken og kloakstikledningen udenfor grænsen af grunden er et såkaldt fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakken og kloakstikledningen. Grænsen mellem den offentlige og den private del går da ved grundejerforeningens grundgrænse.

 

Er du i tvivl om, hvor og hvor langt din egen stikledning går, er du velkommen til at kontakte os på 56 900 000.

Du har selv ansvaret for at have tegninger af dit eget kloaksystem. Hvis du ikke har tegninger, kan du kontakte byggesagsarkivet i Bornholms Regionskommune, som måske har tegninger i din byggesag. 

 

Bornholms Byggesagsarkiv

Hvert år udarbejder vi et grønt regnskab for alle vores renseanlæg. Her kan du blandt andet se hvad og hvor meget vi udleder,  hvor meget strøm der går til og meget, meget mere.

 

Grønt regnskab 2021

 

Download pdf

 

 

Grønt regnskab 2020

 

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Grønt regnskab 2021 (pdf)

 

Grønt regnskab 2020 (pdf)

 

 

Vi foretager løbende ganske mange målinger af vores renseanlæg. Det er kontrolstyrelsen, som kigger os efter i kortene. 

 

Miljøstyrelsen kontrol af vores målinger 2021

 

Download pdf

 

 

Miljøstyrelsen kontrol af vores målinger 2020

 

Download pdf