Spring navigation over

Tømningsordning

 

Mange sommerhuse og fritliggende huse er ikke koblet på kloaknettet - og benytter sig i stedet af septiktanke. På Bornholm har vi en ø-dækkende tømningsordning, der sikrer, at alle septiktanke bliver tømt regelmæssigt. Opgaven varetages af Bornholms Kloakservice på opdrag af Bornholms Energi & Forsyning

Vand, der løber ud af en køkkenhåndvask: Spildevand.

 

Her finder du en lang række spørgsmål og svar om tømningsordningen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Ring 56 90 00 00.

 

Tømningsplanen offentliggøres løbende på Bornholms Kloakservices hjemmeside.  

 

Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank, skal du ringe til Bornholms Kloakservice på tlf. 5695 9105. De udfører opgaven på opdrag af Bornholms Energi & Forsyning.

 

Læs mere om tømningsordningen på Bornholms Kloakservices hjemmeside.

 

Bornholms Regionskommune har lavet et regulativ for kontrol og tømning af septiktanke. Du kan downloade det her. 

 

 

En bundfældningstank (også kaldet septiktank, hustank, trixtank og emscherbrønd) er en beholder til spildevand. I bundfældningstanken bliver de faste dele af spildevandet holdt tilbage, det vil sige afføring, papir, fedt osv. Den vandige del spildevandet siver ned i jorden eller bliver ledt til sø, vandløb eller hav. Når tanken er fyldt op med slam, skal den tømmes af en slamsuger, som kører slammet til et renseanlæg.

 

Vær opmærksom på, at der altid vil være vand i din bundfældningstank – også selvom den lige er blevet tømt. Det skal der være for at tanken kan fungere.

Hvis din ejendom ligger udenfor de kloakerede dele af kommunen, og den ikke har en opsamlingstank, skal du være tilmeldt en tømningsordning. Den indebærer, at Bornholms Energi & Forsyning tømmer din bundfældningstank én gang om året.

 

Under normale omstændigheder vil en årlig tømning være tilstrækkelig. Hvis der er behov for tømning hyppigere, skal du tilkalde en slamsuger. Hvis der er tale om et tilbagevendende problem, skal du overveje om tanken er stor nok og om den er i god stand.

Det skal den af miljømæssige årsager og for at undgå, at slammet løber over og ud i naturen.

Det er muligt, at det ikke er nok med én årlig tømning af din bundfældningstank. I så fald kan du aftale ekstra tømninger med entreprenørfirmaet.

 

Det kan også være, at du ønsker at få spulet/renset rør og/eller har en køkken- eller sivebrønd, der af og til skal tømmes. Disse opgaver udfører entreprenørfirmaet også.

 

For at få en ekstra tømning, skal du selv lave en aftale med entreprenørfirmaet og betale direkte til det.

 

Kontakt Bornholms Kloakservice

Du skal som grundejer sørge for, at bundfældningstanken fungerer godt. Forrådnelsesprocessen foregår bedst, når temperaturen i tanken er høj. Dette sikres ved varmt vand fra bad og vask.

 

Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke tanken, men overdreven brug af for eksempel wc-rens og kalkfjerner kan føre til, at processerne i tanken går i stå. Undgå desuden at komme engangsvaskeklude, hygiejnebind og lignende i tanken.

 

Det er derudover en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 35-50 kg.

Når din bundfældningstank bliver tømt, afvandes slammet, og vand ledes tilbage i bundfældningstanken. Så selvom der er vand i din bundfældningstank, er den tømt korrekt. Det er den også, hvis der er skum eller et tyndt slamlag på overfladen. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vandet tilbage - eller at der er skum på overfladen.

Det skal myndigheden tage stilling til. Kontakt derfor Bornholms Regionskommunes spildevandsafdeling. Ring 56 92 00 00.