Spring navigation over

Hvordan kan man blive tilsluttet kloaksystemet?

Der foretages løbende udbygning af kloaknettet for at få flest mulige husstande og erhvervsdrivende koblet på renseanlæggene - og ønsker du at blive tilsluttet det offentlige kloaksystem, så er du altid velkommen til at kontakte os. Ring 56 90 00 00.Mere end 5.000 bornholmske husstande ligger uden for de syv renseanlægs rækkevidde. Som grundejer har du pligt til at tilslutte ejendommens spildevand og regnvand til kloaknettet, så snart der er mulighed for det.

Mere end 5.000 bornholmske husstande ligger uden for de syv renseanlægs rækkevidde. Som grundejer har du pligt til at tilslutte ejendommens spildevand og regnvand til kloaknettet, så snart der er mulighed for det.

 

En hel del bornholmere bor op til de kloakerede byområder. De får nu mulighed for indgå en frivillig aftale om at blive tilsluttet det bornholmske spildevandssystem.

 

Aftalen indgås med Bornholms Energi & Forsyning (Bornholms Spildevand A/S) og Bornholms Regionskommune.

 

Aftalen indgås under følgende betingelser:

 

 • Indbetaling af tilslutningsbidrag til Bornholms Spildevand A/S.
 • Betaling af de faktiske omkostninger for gravning og rør fra ejendommens skel til det offentlige kloaksystem. Arbejdet udføres af Bornholms Spildevand A/S til markedspris.
 • Efterfølgende ejes og drives kloakrørene frem til ejendommen af Bornholms Spildevand A/S.
 • Din kloakmester tilkobler på din regning spildevandet fra ejendommen til skelbrønden.

 

 

Bornholms Spildevand A/S tager følgende forbehold:

 

 • Tilslutningen skal kunne fungere alene ved gravitation.
 • Terræn, klipper m.m.
 • Nødvendige tilladelser med myndigheder
 • nødvendige tilladelser fra andre lodsejere.

 

Her følger en kort oversigt over de næste 3 skridt:

 

 • Du underskriver en aftale med Bornholms Spildevand A/S om etablering, overdragelse og økonomi.

 

 • Bornholms Regionskommune godkender aftalen mellem dig og Bornholms Spildevand A/S – og der skal udarbejdes et tillæg til den bornholmske spildevandsplan.
 • Når din ejendom er tilsluttet, skal du eller din kloakmester indsende en færdigmelding af tilslutning til kloak.

 

Hvis du af forskellige årsager ikke er i stand til eller har mulighed for at indgå en frivillig aftale med Bornholms Spildevand A/S, så vær opmærksom på, at Bornholms Regionskommune kontinuerligt samler ønsker om tilslutning til kloak sammen, så nye områder kan blive inddraget, hvis der er et bredere ønske om tilslutning, og det er samfundsøkonomisk forsvarligt.

 

Du kan læse mere om spildevandssystemet, spildevand, tilslutningsbidrag og priser med mere her på siden.

 

Kontakt os
Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på 56 90 00 00. Vi er altid friske på en 'spildevands-snak'.