Spring navigation over

Hjælp til el

På denne side kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om el, skift af leverandør, priser, produkter, levering, regning, forbrug og mere.

Regninger & betaling

Du kan finde dine regninger ved at logge ind på minforsyning.beof.dk. Når du er logget ind, kan du se, om dine regninger er betalt, du kan betale straks med kort, og se hvornår de skal betales.

 

Er du tilmeldt Betalingsservice, kan du på din betalingsserviceoversigt i din Netbank også se din seneste regning, og hvornår den er betalt eller skal betales.


Er du i tvivl, om du skylder os penge, eller om du har penge til gode, kan du se det på din regning.

Er du i en situation, hvor du ikke har mulighed for at betale din regning, kan du ringe til os på 56 900 000 eller sende en mail til kundeservice@beof.dk. Så vil vi undersøge, om vi kan dele regningen op i flere bidder, så du undgår konsekvenserne ved ikke at betale. Du har også mulighed for at oprette betalingsaftale på minforsyning.beof.dk

 

Bemærk at det koster et gebyr at få oprettet en afdragsordning.

Vi udbetaler som udgangspunkt ikke dit tilgodehavende, men modregner det i stedet på din næste regning. Slutopgørelser udbetales altid.

 

I tilfælde af at du stopper med at være kunde hos os, udbetaler vi dog et eventuelt tilgodehavende. Har vi dit cpr-nummer udbetales beløbet automatisk til din NemKonto. Hvis vi ikke har dit cpr-nummer, kontakter vi dig for at få dine kontooplysninger, så vi kan udbetale pengene.

På indbetalingskortet der er fremsendt med din regning, finder du dit Betalingsservice nr., Debitor gruppe nr. og Betalingsservice kundenummer. Disse oplysninger skal bruges til at tilmelde Betalingsservice via netbank.

Du kan også tilmelde til betalingsservice via Min Forsyning

Du kan modtage vores regninger på fire måder.

Hvis du ikke foretager dig noget, vil du modtage regninger med posten, som et girokort.

Har du tilmeldt dine regninger til Betalings Service, vil regningen være at finde på din Betalings Service-oversigt.

Har du tilmeldt Bornholms Energi & Forsyning som afsender i e-boks, vil du modtage din regning via e-boks.

Har du på MinForsyning tilmeldt notifikationer via mail, vil du modtage en mail med et link, hvor du kan hente din regning på minforsyning.beof.dk.

 

Vær opmærksom på at du godt kan modtage din regning på mail eller e-boks selvom den er tilmeldt Betalingsservice.

Noget galt?

Forsyningssikkerheden på Bornholm er ganske høj. Men fra tid til anden, så kniber det med enten søkablet eller resten af elnettet. Når du har tjekket dine sikringer og set, at naboen heller ikke har lyst, så orientér dig på www.trefor.dk, www.beof.dk, DRP4Bornholm eller de lokale netmedier.

 

Du kan også tilmelde dig en sms-alarm ved driftsforstyrrelser. Det gør du lige her.

 

Kontakt os på tel. 56 900 000 hvis du er i tvivl om, hvorvidt din elmåler fungerer korrekt, eller hvis der er fejl på måleren. Vi kontakter netselskabet, som tager hånd om et eventuelt problem med din elmåler.

Hvis du oplever fejl på gadebelysningen skal du henvende dig til Bornholms Regionskommune, 56 92 00 00.

Hvis du har fået lukket for strømmen, er din elaftale også blevet lukket. Du skal derfor tilmelde dig som kunde igen for at kunne få leveret strøm. Men inden du kan blive tilmeldt som kunde hos os, skal du have betalt, hvad du skylder os samt stillet sikkerhed.

 

Vær opmærksom på, at det koster et gebyr at få genåbnet for strømmen.

Hvis du i lang tid ikke har betalt, hvad du skylder os, eller et depositum for dit fremtidige elforbrug, er vi nødt til at ophæve din elaftale, hvilket kan medføre, at der bliver lukket for strømmen.

 

I en fremsendt skrivelse fortæller vi, hvornår der kan blive lukket for strømmen, og at du kan undgå, at strømmen afbrydes, hvis du betaler et depositum eller det, du skylder os. Du kan også se, hvad du mangler at betale, og hvad du skal gøre, hvis du ønsker at betale det skyldige beløb.

Hvis du beskadiger et elkabel, bør du gøre følgende:

 

  • Advar andre
  • Gør andre opmærksomme på elektrisk fare
  • Rør ikke blottede kabler eller nedfaldne ledninger
  • Sørg for at alle holder sig 10 m fra nedrevne luftledninger eller kabler
  • Kontakt straks dit netselskab.

 

Hvis du bor på Bornholm, skal du kontakte TREFOR El-Net Øst på tlf. 56 930 950.

Solceller

Hvis dine solceller producerer mere strøm, end du kan nå at bruge, kan du sælge din overskydende el. Efter ny lovgivning skal nye solcelleejere efter den 3. maj 2016 ansøge om at sælge overskudsproduktion på markedsvilkår. Markedsprisen er den pris, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool.

 

For at kunne gøre det skal du som solcelleejer indgå en aftale med en godkendt balanceansvarlig aktør, som køber og sælger strøm på vegne af anlægsejere. Du skal selv sikre tilsagn fra en balanceansvarlig, før du påbegynder projektet. Du finder en liste over balanceansvarlige på Energinet.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Bornholms Energi & Forsyning ikke kan tilbyde at være balanceansvarlig for nye mindre solcelleanlæg eller produktionsenheder på Bornholm. Der er for få solcelleanlæg på øen og derved er volumen for lille til at afdække risiko for ubalancer mellem forventet og reel produktion i driftsdøgnet.

Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg. Alt afhængigt hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på.


Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne, og hvordan du skifter gruppe på Energistyrelsens hjemmeside

Siden 1. april 2016 er du blevet opkrævet et abonnement, der dækker 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

Udover rådighedsbetalingsabonnement betaler du også det sædvanlige abonnement til dit netselskab.

Vi viderefakturerer de to abonnementer fra dit lokale netselskab.

For at du kan få reduceret elafgift ved solceller, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Dit solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Din bolig skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en helårsbolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal du være registret som elvarmekunde hos dit lokale netselskab. 

 

Du kan se en detaljeret beskrivelse på SKATs hjemmeside.

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.