Spring navigation over

Vi leverer vand til 40 procent af Bornholm

Vores fire vandværker leverer vand til 12.000 af øens husstande og virksomheder. Vi leverer til adresser i Allinge, Hasle, Nyker, Nylars, Aakirkeby, Boderne, Nylars, Vestermarie, Poulsker, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Melsted, Årsdale, Listed, Olsker, Rutsker og Bodilsker

 

 

1.300 mio.

liter vand producerer vi årligt

780 km

rør kræver det at forsyne øen med vand

+ 12.000

bornholmske husstande og virksomheder forsyner vi med vand

 

Fire vandværker. 665 km vandledninger. 29 vandboringer. 11 trykforøgere. 1.3 mio. m3 solgt vand. Vi udnytter 64% af vores indvindingstilladelse. Der er i 2022 foretaget investeringer på vandområdet i omegnen af  7,3 mio. kr.

Vandet fra Smålyngsværket blev i 2019 kåret som Danmarks bedste.

Læs DR's omtale.

Bornholms Energi & Forsynings vandværk, Smålyngsværket, er kåret som leverandør af Danmarks mest velsmagende drikkevand i en konkurrence arrangeret som et led i DR2-temalørdagen 'Kilden til alt liv'. Her er historien om, hvordan vandværket blev etableret...

Læs mere om Smålyngsværket