Spring navigation over

Hjælp til vand

På denne side kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om forbrug, vandmåleren, betaling og en række gode råd mv. 

Tilslutning & aftaler

Fremgangsmåde

A)  Ring til et VVS-firma.
B)  VVS-firmaet skal udfylde installationsblanket med en række oplysninger.
C)  Installationsblanketten sendes til Bornholms Energi & Forsyning.
D)  VVS-firmaet modtager blanketten retur med tilladelse og vilkår.
E)  Vi fremsender en faktura på tilslutningsbidrag.
F)  VVS-firmaet sørger for at du bliver koblet på vandforsyningen fra Bornholms Energi & Forsyning.

 

Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Bornholms Energi & Forsyning, inden du går i gang med installationsarbejde, som er omfattet af autorisationsloven - altså nybyggeri og større renoveringsopgaver. Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, der må udføre arbejde med vandinstallationer og jordledninger mm.

 

Tilslutningsbidrag
Når nye udstykninger og huse skal kobles på vandledningerne, koster det et tilslutningsbidrag.

 

Hvad prisen er, afhænger af boligtype, dimensionerne på vandledningerne og flere andre faktorer. Se priserne i vores takstblad og kontakt os for at få den præcise pris på netop dit byggeprojekt.

 

Vandanmeldelse
Vi skal modtage en vandanmeldelse fra en autoriseret vvs-installatør, inden han må gå i gang med:
• Tilslutning af nye vandinstallationer til en ejendom
• Etableringen af nye, nedlægning eller ændring af jordledning / vandstikledning
• Nedtagning af vandmåler
• Ændring af vandmålerinstallation
• Væsentlige vandinstallationsændringer

 

Opsætning af vandmåler
Der skal altid monteres en vandmåler i en ejendom for at måle ejendommes vandforbrug.


Opsætning af vandmåler skal foretages af Bornholms Energi & Forsyning. Kontakt os på 56 900 000 for at aftale nærmere. Vær opmærksom på, at vvs-installatøren skal være til stede ved opsætningen.
Måleren skal altid være monteret inden brug af vand.

 

Tilslutning for byggeri
Alle byggevandstilslutninger, både enfamiliehuse og større byggeri, skal forsynes med vandmåler og en afspærrings- og kontraventil.

 

Ved renovering og nyopførelse af bolig på matrikel med allerede etableret vandstik, skal den eksisterende vandmåler bruges som byggevandsmåler. Der betales normal vandtakst for byggeperioden.

 

Bornholms Energi & Forsyning leverer og monterer vandmåler med indbygget kontraventil.

Når du fraflytter en ejendom, du har solgt, skal du sammen med køberen/ejendomsmægleren aflæse vandmåleren. For at kunne lave flytteopgørelsen skal vi have følgende informationer:

 

  • Forbrugsadressen
  • Måleraflæsning
  • Dato for ny ejers overtagelse af ejendommen
  • Gerne købers kontaktoplysninger

 

Meld flytning her

Noget galt?

Problemet kan skyldes, at noget er galt med dit varmeanlæg. Har du ikke fjernvarme, kan du kontakte en VVS-installatør. Hvis du har fjernvarme, kan du forsøge følgende:

 

1. Åbn for vandhanerne
Prøv at åbne for flere vandhaner og lad dem løbe et par minutter.

 

2. Juster det varme vand på boksen
Prøv at skrue lidt op for det varme vand på styringsenheden. Husk at lade det varme vand løbe mens du indstiller temperaturen. Vær opmærksom på at temperaturen ikke må overstige 60 grader.

 

Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte en VVS-installatør.

Ledningsbrud opdages ved at vandet mangler i hanen og/eller fosser op på vejen gennem hul, revne eller stophane i vejen

 

Opdager du et brud på jordledningen på din egen grund, skal du kontakte en VVS-installatør for at få bruddet repareret. Vær opmærksom på, at dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at jordledningen på din grund er tæt og vedligeholdes.


Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte os på 56 900 000 (spørg efter vanddrift), så vi kan løse problemet.

Vi lukker for vandforsyningen, når vi ikke modtager betaling for din regning. Bemærk dog at vi kun lukker for vandet, hvis betalingsfristen er overskredet, og der ikke bliver reageret på to rykkere for betaling og varsel om lukning. Vi opkræver et gebyr for lukning og genåbning af din vandforsyning.

 

For at få åbnet for vandet igen skal du betale det skyldige beløb og fremsende dokumentation.

Det kan du gøre, når du mangler vand:

 

• Tjek om du har vand i hanen andre steder i huset.
• Tjek om du mangler både koldt og varmt vand. Hvis du kun mangler varmt vand kan problemet skyldes, at der er noget galt med dit varmeanlæg. I så fald skal du kontakte en VVS-installatør.
• Spørg naboerne, om de mangler vand. Hvis det er tilfældet, så kan det skyldes planlagte reparationer eller pludselige brud på vandforsyningens ledningsnet. Det fremgår på vores hjemmeside, hvis der er områder, hvor vi har lukket for vandet. Her kan du også tilmelde dig SMS-service, så du får besked, hvis vi lukker for vandet.


Hvis der ikke er en meddelelse om driftsforstyrrelser på vores hjemmeside skal du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 56 900 000, da bruddet lige kan være opstået.

Hvis du mangler tryk på vandet, kan det enten skyldes forkalkninger på dine installationer på din grund og i huset eller det kan skyldes fejl på vandforsyningens ledninger.

 

Forkalkning i installationer
Hvis der ikke er tryk nok på dit vand, kan det skyldes forkalkninger i dine installationer. Tjek også, om stophanerne ved vandmåleren er helt åbne. Du kan få en vvs-installatør til at måle dit vandtryk, og det er også vvs-installatøren, der kan hjælpe, hvis der er behov for at udskifte rør og stophaner.

 

Forkalkning i stikledning
Manglende tryk kan også skyldes en forkalkning af stikledningen, som går mellem vores vandledning og dit hus. Stikledningen er en del af dine installationer, så det er din vvs-installatør, der kan undersøge, om den trænger til at blive skiftet.

 

Lavt vandtryk i dit område
Hvis manglende tryk på vandet er et generelt problem i dit område, skal du os på 56 900 000.

Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand.


Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg.


For at løse problemet skal du kontakte en VVS-installatør.

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet. Det kan opstå i forbindelse med reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen.


Det er normalt et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes, at kalk og jern, som har aflejret sig i ledningssystemet, rives løs.


For at få rent vand skal du skylle ledningssystemet godt igennem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Det varer normalt et par minutter.

 

Skulle vandet, imod forventning, fortsætte med at være misfarvet, så kontakt os på 56 900 000.

Hvis dit tøj er rødt, kan det skyldes, at det har været forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet.

 

Sådan renser du rødt vasketøj
Læg tøjet i vand med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. Efter 30 minutter vrider du tøjet og vasker det i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skyller du tøjet og færdigbehandler det som efter en normal vask.

Hvis du oplever, at dit kolde vand er varmt, kan det være fordi, dine varmt- og koldtvandsledninger ligger for tæt på hinanden. Det kan du løse ved at isolere rørene. Du kan gøre det selv eller henvende dig til en VVS-installatør.

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt, at der luft i vandet. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt.

 

Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser væk­­­

Hvis der udstedes en kogeanbefaling, skyldes det, at embedslægen eller en myndighed har vurderet, at der kan foreligge en sundhedsrisiko af drikkevandet. I så fald bliver du omgående informeret via hjemmeside, SMS-service og medierne.

 

• Du skal koge alt vand, der anvendes til madlavning og til tandbørstning.

• En effektiv kogning kræver, at vandet spilkoger i mindst 2 minutter. Brug en almindelig kedel eller en gryde. Ved brug af elkedel bør der ske to opkog med 2 til 5 minutters mellemrum.

• Kogning i kaffemaskiner er ikke effektivt.

• Du kan forsat bruge vandet til at koge kartofler, spaghetti og lignende, da mikroorganismerne dræbes af kogningen. I særlige tilfælde kan vandet dog afgive smag eller lugt til fødevarerne.

• Vandet må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager. I stedet kan skylningen foretages med afkølet kogt vand.

• Vandet kan benyttes til bruse- og karbad, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.

• Vandet er ikke egnet til opvask i hånden, da der kan ske smitte via hænderne eller via genstande. 

• Grøntsager, der spises rå, må ikke skylles med vandet.

Regninger & betaling

Fast driftsbidrag betaler du til Bornholms Vand til dækning af udgifterne til at drive vandværk og vandledninger. Bidraget ændrer sig ikke uanset dit vandforbrug.

 

Variabelt driftsbidrag betaler du for det vand, Bornholms Vand leverer til dig. Du betaler pr. brugt m3 (1 m3 – kubikmeter = 1.000 liter).

 

Statsafgift betaler du pr. brugt m3. Bornholms Vand opkræver afgiften på vegne af Staten.

 

Drikkevandsbidrag betaler du pr. brugt m3. Bornholms Vand opkræver afgiften på vegne af Staten.

 

Hvis du har egen brønd, opkræver Bornholms Vand statsafgift og drikkevandsbidrag af det vand du bruger på vegne af Staten.

Der sendes regninger ud 4 gange årligt.

Årsafregning for foregående år + aconto for 1. kvartal udsendes i januar måned. Opkrævningerne forfalder til betaling i februar, maj, august og november.

Der er en del faste udgifter forbundet ved at levere vand til de bornholmske forbrugere. Uanset, hvor meget vand I forbruger, så er udgifterne det samme til at drive vandværk og vandledninger. Det faste bidrag går derfor til de faste udgifter, mens den faste kubikmeterpris dækker dit forbrug.

Det er som udgangspunkt ejer, der hæfter for forbrug af vand og spildevand. Kun i de tilfælde, hvor et boligselskab har indgået særlig aftale med Bornholms Energi & Forsyning om opkrævning direkte hos lejer, kan lejer hæfte for vandforbruget.

En ejendoms registrerede ejer hæfter for forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand. Bornholms Energi & Forsyning opkræver derfor disse forbrugsafgifter hos ejendommens ejer.

 

Bornholms Energi & Forsyning indgår ikke aftaler om opkrævning af forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand direkte hos lejer.

 

Hvis du vælger at leje din ejendom ud skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal sørge for at opkræve forbrugsafgifterne på vand og spildevand – fx a conto via huslejen.

Forbrug

Ligner dit vandforbrug den typiske danskers, bruger du 106 liter om dagen – eller cirka 39 kubikmeter om året. 

 

En husstands vandforbrug er dog meget individuelt, da det afhænger af forbrugsvaner og installationer. Forbruget kan dermed være vidt forskellig for to husstande med det samme antal personer. Men ligger vandforbruget for en husstand med 2 voksne og 2 børn på cirka 140 m3, så vil det være meget typisk.

Du kan selv gøre en aktiv indsats for at mindske dit vandforbrug til gavn for miljøet og økonomien:

- reparere dryppende vandhaner og toiletcisternere

- skifte til et toilet med stort og lille skyl.

- montere en vandsparer på din bruser og dine vandhaner.

- tage brusebad i stedet for karbad.

- lukke for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i brusebad.

- lukke for vandet, mens du børster tænder.

- undgå at vaske op under rindende vand.

- fylde vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem.

- holde øje med dit forbrug.

- aflæs måleren en gang om måneden.

Som udgangspunkt skal du IKKE indberette dit vandforbrug. Langt størstedelen af Bornholms Energi & Forsynings vandmålere er elektroniske og kan derfor fjernaflæses. Hvis din vandmåler ikke er skiftet til en elektronisk version, sender vi dig et aflæsningskort i december måned og beder dig om en aflæsning. Du kan læse på kortet, hvordan du afleverer din årsaflæsning til os.

Vi beregner dit forbrug ud fra dit faktiske forbrug i det foregående år. Hvis dit forbrug ændrer sig, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan vurdere om der er basis for en ændring af vores acontoopkrævninger.

Vandmåler

Stort set alle husstande på Bornholm har vandmåleren Kamstrup Multical 21. Det er en ren elektronisk måler, der måler vandforbrug ved hjælp af ultralyd. Måleren er hermetisk lukket, og der er dermed ingen dele, der skal serviceres i målerens levetid.

 

Du kan altid kontrollere på måleren, om der er forbrug af vand i din installation. Det lille display i venstre side af måleren (markeret med grønt) viser et varierende antal trekanter, afhængigt af hvilken vandmængde der løber igennem måleren.
Har du lukket for alle vandhaner, vaskemaskine, opvaskemaskine mm. skal displayet være tomt (uden trekanter).

 

 

Se brugervejledning til Kampstrup Multical 21

Bornholms Energi & Forsyning bruger mange ressourcer på at stikprøvekontrollere vandmålerne. Vi har lige så stor en interesse i at de fungerer korrekt som dig. Du kan læse mere om, hvordan vi kvalitetsikrer vandmålerne i vores vandregulativ. Download regulativet her

 

Du kan ved skriftlig henvendelse forlange at få kontrolleret vandmålerens nøjagtighed. 

 

Hvis det viser sig, at vandmåleren måler korrekt  i forhold til de krav, som Sikkerhedsstyrelsen har fastsat, skal du selv betale testen.

 

Hvis måleren ikke måler korrekt i forhold til de krav, som Sikkerhedsstyrelsen har fastsat, betaler Bornholms Energi & Forsyning for testen. Herefter tager vi en forhandling med dig og foretager en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vi skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

Det sker, at der sætter sig aflejringer og snavs i måleren, så den ikke kan aflæses. Hvis du ikke kan aflæse måleren, skal du kontakte os på 56 900 000 med henblik på at få skiftet måleren.

Hvis din vandmåler er gået i stå, skal du kontakte os, så den kan blive udskiftet. Gør du ikke dette, vil du blive afregnet for et aconto forbrug ved årsafregning.

Hvis stophanen ikke virker, så kontakt en VVS-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer. Vær opmærksom på, at dette sker for din egen regning. For at undgå problemer med stophanen, er det en god ide at motionere den et par gange i løbet af året.

Om vores vand

På Bornholm bruger vi grundvand som drikkevand. Vandet siver langsomt ned gennem de geologiske lag, som også beskytter vand og sikrer en ensartet temperatur.

Faktisk er det ikke så svært at rense vandet. Når vandet rammer vandværket har det en temperatur på 8-9 grader. Vandet er næsten helt fri for ilt - og dermed uden bakterier, som kræver ilt for at leve.

Vandet indeholder jern, mangan, methan og svovlbrinte - stoffer, som vi ikke vil have i vores drikkevand. 

Disse stoffer slipper vi af med ved blot at ilte og filtrere vandet. Methan og svovlbrinte forsvinder op i luften. Jern og mangan-partiklerne bliver til sidst fanget af et finkornet sandfang.

Det korte svar er nej.

Det bornholmske vand har generelt et relativt højt indhold af kalk og magnesium. Hårdhedsgraden svinger mellem 13 og 16 - hårdest i nord.

HÅRDHEDSGRADER        
Allinge    16 °dH     Temmelig hårdt
Rø-Gudhjem   16 °dH   Temmelig hårdt
Hasle   16 °dH    Temmelig hårdt 
Nyker   16 °dH   Temmelig hårdt
Aakirkeby-Nexø-Svaneke   13 °dH   Temmelig hårdt


Fakta: °dH er den tyske standard for måling af vands hårdhed. Skalaen går fra meget blødt til meget hårdt - fra 0 til over 30. Alle målinger er foretaget i 2014. 

Vandets hårdhed betyder, at du f.eks. skal være opmærksom på doseringen af vaskemiddel ved tøjvask. Hårdt vand kan kræve mere sæbe end blødt vand.

Det hårde vand stiller også krav til, at f.eks. vandkogere og kaffemaskiner skal afkalkes oftere end ellers.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet en vandforsyning, der skal
•  sikre en tilstrækkelig vandforsyning
•  sikre en god drikkevandskvalitet
•  sikre den billigst mulige vandforsyning


Du kan se hele vandforsyningsplanen her

Vi kontrollerer løbende drikkevandet på Bornholm og udfører en lang række akkrediterede prøver for at sikre kvaliteten.

 

Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter reglerne for tilsyn med vandværkerne og er garant for, at vandet løbende kontrolleres. Selve testene er udført af Eurofins Miljø, der er Danmarks største laboratorium for drikkevandsanalyser.  

 

Foruden disse kvalitetstests, stiller vi en lang række kvalitetskrav til både vores medarbejdere og de håndværkere, som beskæftiger sig med installation og vedligehold. 

Værd at vide

Legionella-bakterier findes primært i varmt brugsvand. I lunkent og stillestående vand formerer bakterierne sig meget og kan så være sygdomsfremkaldende. Der er især risiko for smitte ved bruse- eller spabade. Bakterierne kan udløse både en influenzalignende sygdom og en voldsom (og nogle gange) livstruende lungebetændelse. 

 

Du reducerer riskoen for problemer med legionella-bakterien ved, at:

• temperaturen i varmtvandsbeholderen er mindst 60o C.
• det varme vand i vandhanen inden 20 sek. opnår en temperatur på mindst 50o C. Et stegetermometer kan bruges til at måle temperaturen.
• blinde rørender og vandhaner, der ikke bliver brugt regelmæssigt fjernes.
• det kolde vand må ikke stå i rørene og blive lunkent ved at være tæt på varmekilder (varme vandrør, varme rum, gulvvarme mv.).
• børste tænder i koldt vand.
• lade vandet løbe et par minutter, hvis det er længe siden der har været tappet for eksempel efter ferierejser eller reparationer.Download evt. Bornholms Regionskommunes pjece om legionella. (pdf)

Send en mail til os på kundeservice@beof.dk så vil vi vende tilbage med svar hurtigst muligt.

Kort sagt, så markerer din matrikelgrænse ejerskabet. Det vil sige, at Bornholms Energi & Forsyning ejer vandledningen frem til matrikelgrænsen for din ejendom. Fra matrikelgrænsen ejer du som kunde både jordledning og alle vandrør – det der samlet bliver kaldt for ejendommens vandinstallation.

 

Du har dermed selv ansvaret for ledninger og installationer fra skel til bygning. Vi drifter og vedligeholder ledning og stophane uden for matrikelskellet.

I Danmark er grundvandet så rent, at vi kun skal ilte og filtrere det på vandværket, før vi kan pumpe det ud til kunderne. Derfor skal vi behandle vores grundvand som en værdifuld ressource og passe godt på det. 


Her er tre gode råd: 

  1. Hæld aldrig rester af maling, lak, terpentin og andre kemikalier ud i toilettet eller vasken. Aflever i stedet resterne på genbrugspladsen som farligt affald. 
  2. Vær opmærksom på, at dunke med olie, benzin og kemikalier ikke er utætte, så indholdet løber ud i kloakken eller ned i jorden. 
  3. Brug ikke sprøjtegifte i haven.

Stadig brug for hjælp?

Ring 56 900 000

Vi sidder klar hverdage kl. 10-15 (fredag 10-13)

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.