Det er muligt at få refusion, hvis en vandskade har forårsaget meget stort vandspild. Der er dog visse betingelser, før du kan få refusion.

 

Ejendomme tilsluttet offentlig kloak

Vandspild der ikke er tilført kloak – fx læk på rør i jord eller under gulv: Vandafledningsbidraget eftergives efter ansøgning herom, bortset fra en ”selvrisiko” på 25 m(jævnfør betalingsvedtægten for Bornholms Spildevand)

 

Vandspild der er tilført kloak – fx på grund af løbende WC eller vandhane: Vandafledningsbidraget eftergives efter ansøgning herom, bortset fra en ”selvrisiko” på 100 m3 (kutyme fra det tidligere Bornholms Forsyning)

 

Ejendomme med egen spildevandsudledning fra septiktank

Der skal ikke betales spildevandsafgift til staten af et vandspild (Jævnfør SKAT’s vejledning om spildevandsafgift) Spildevandsafgiften eftergives efter ansøgning herom, dog er det kutyme fra det tidligere Bornholms Forsyning at vi ikke behandler sager hvor spildet udgør mindre end 100 kr.

 

Hvis vandspildet er større end 300 m3 +normalforbrug, kan der for boliger søges om eftergivelse af betaling for det der ligger herover. Vandspildet skal være fra skjulte rør, og ejeren skal ikke have udvist forsømmelighed. (Jævnfør SKAT’s vejledning om afgift af ledningsført vand)

 

I tillæg er der desuden mulighed for eftergivelse af betaling for vand og statsafgiftet af vand.