Spring navigation over

Vi leverer vand til 40 procent af Bornholm

Vores fire vandværker leverer vand til 12.000 af øens husstande og virksomheder. Vi leverer til adresser i Allinge, Hasle, Nyker, Nylars, Aakirkeby, Boderne, Nylars, Vestermarie, Poulsker, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Melsted, Årsdale, Listed, Olsker, Rutsker og Bodilsker

 

 

1.300 mio.

liter vand producerer vi årligt

780 km

rør kræver det at forsyne øen med vand

+ 12.000

bornholmske husstande og virksomheder forsyner vi med vand

 

Fire vandværker. 665 km vandledninger. 29 vandboringer. 11 trykforøgere. 1.3 mio. m3 solgt vand. Vi udnytter 64% af vores indvindingstilladelse. Der er i 2022 foretaget investeringer på vandområdet i omegnen af  7,3 mio. kr.

Find dit vandværk

Bornholms Energi & Forsyning leverer vand til 12.000 af øens husstande og virksomheder. Derfor er det ikke sikkert, at du er kunde hos os. Rønne Vand og Varme leverer f.eks. vand i Rønne. Rundt om på øen er der desuden en lang række private vandværker.

 

 

Du kan også finde dit vandværk og vandforsyningsselskab ved at søge på Bornholms Regionskommunes geografiske kort

 

Når du er kommet ind på det geografiske kort, og skal finde Dit Vandværk, skal du åbne lagfunktionen i venstre side og under Vandforsyning klikke Vandforsyningsområde, så kan områderne ses.

 


Hvis du vælger søgefunktionen på adresse, zoomes der til den valgte adresse. Brug derefter Info-pilen til at klikke på ejendommen, hvorefter der åbnes et vindue med oplysninger om vandværk samt evt. link til vandværket.

Bornholms Energi & Forsynings vandværk, Smålyngsværket, er kåret som leverandør af Danmarks mest velsmagende drikkevand i en konkurrence arrangeret som et led i DR2-temalørdagen 'Kilden til alt liv'. Her er historien om, hvordan vandværket blev etableret...

Læs mere om Smålyngsværket