Spring navigation over

Fjernvarme til 80.000 kroner

Vi leverer fjernvarme til mere end 6.700 adresser i Allinge, Balka, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Listed, Lobbæk, Melsted, Muleby, Nyker, Nylars, Nexø, Olsker, Sandvig, Snogebæk, Svaneke, Tejn, Vestermarie, Østerlars, Østermarie, Aakirkeby og Aarsdale. 

 

Det kan være svært at give retvisende priseksempler. Faktorer som by/land, livsstil og den tekniske konstruktion af varmesystemet spiller også ind.

Derfor: Ring. Book et besøg. 56 900 000.

Vi tilbyder et gratis og uforpligtende besøg på din bopæl af en fjernvarme-ekspert fra Bornholms Energi & Forsyning - når det passer dig. Under besøget kan du bl.a. få en konkret beregning på, hvad der kan spares på varmeregningen i netop dit hus ved at skifte til fjernvarme.

            
  Tilslutning        
           
           
  Eksisterende enfamiliehus/boliger
Pr. enhed
    40.000,00  
           
  I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere 750 kr. inkl. moms pr. meter.  
           
           
  Etage- og flerfamiliehuse
Pr. enhed
    40.000,00  
           
  I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere 1.000 kr. inkl. moms pr. meter. Der opkræves 1 standardbidrag for første bolig og 40 % af standardbidraget for de efterfølgende enheder på samme ejendom.  
           
           
           
  Køb og installation af fjernvarmeunit  
           
           
  Køb og installation af fjernvarmeunit
Pr. enhed
    40.000,00  
           
  Ovenstående regnestykke tager afsæt i en løsning, hvor dit hus kan kobles til fjernvarmesystemet via en max 10 meter lang stikledning. Er der behov for en længere stikledning, så fixer vi en pris på det!  
           
           
 

Abonnementsløsning

       
           
           
  NYE 2024 PRISER PÅ VEJ        
  Installationsabonnementet betales i x årlige rater i x år. Aftalen inkluderer en serviceordning, hvor Bornholms Energi & Forsyning sørger for service og vedligehold af dit fjernvarmesystem.   
           
  Installations-abonnement
Pr. år.
    0.000,00  
           
  Nødvendig tingløsning     0.000,00  

 

Alle priser inklusiv moms.

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

Varmetakster 2024
Gældende fra 1.1.2024
Alle priser inklusiv moms.

           
  Fast afgift   kr./enhed 2782,50 1
           
  Rumafgift   kr./m2 43,00  
           
  Variabel afgift   kr./mWh 697,50   
           
  Garantiprovision   kr./mWh 30,00 2
           
  Eksperter skønner, at en familie med et gennemsnitligt 130 kvadratmeter stort hus typisk bruger 18 mWh fjernvarme om året. Det svarer alt i alt til en årlig udgift på lidt over 21.000 kroner til varme og varmt vand.
 
           
  1. Rumafgiften for boliger beregnes ud fra boligarealet i BBR, dog maks. 175 m2 pr. bolig. 2. Garantiprovision er et beløb, der tilfalder Bornholms Regionskommune for at stille garanti for belåning.   
           
           
           
           

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

Gebyrer 2024
Gældende fra 1.1.2024
Alle priser inklusiv moms medmindre andet er angivet.

           
  Gebyr fremsendt regning (papir)   kr./stk 25,00  
           
  Udskrift af regningskopi   kr./stk 62,50  
           
  Flytteopgørelse   kr./stk 81,25   
           
  Rykkergebyr*   kr./stk 100,00  
           
  Kortvarig betalingsordning*   kr./stk. 125,00   
     
  Lukkebesøg*   kr./stk  870,00   
           
  * Ikke momsbelagt.         
           

 

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

 

Her kan du downloade en pdf af vores fjernvarmeregulativ.

 

Download pdf

"Min erfaring er, at når folk kigger på en potentiel ny bolig, så er opvarmningsformen en meget vigtig del, og i nogle situationer kan det være en afgørende faktor i forhold til en handel. Så hvis du en dag skal sælge dit hus, så er det ofte en stor fordel, at der er installeret fjernvarme"

 

Dan Dellgren, EDC BornholmerBo.

Vores fjernvarme er grøn. I 2022 var andelen af vedvarende energi på vores fire værker mellem 99,98 og 99,99 procent: Halm, flis og biogas.

 

Det betyder et meget lavt CO2-udslip. CO2-udslippet for vores fire fjernvarmeværker lå i 2022 mellem 2,0 og 4,5 kg CO2 pr. gigajoule. Til sammenligning udleder en individuel luft til vand varmepumpe 40 kg CO2 pr. gigajoule. 

 

Fjernvarmedeklarationer 2023
Alle vores fjernvarmedeklarationer er grønne. Det betyder, at vi producerer varme med et minimalt udslip af CO2. Du kan downloade alle fjernvarmedeklarationerne her.

 

 

Download pdf

Fjernvarmdeklaration
Hasle

 

Download pdf

Fjernvarmdeklaration
Nexø

 

Download pdf

Fjernvarmdeklaration
Østerlars, Østermarie
og Gudhjem

 

Download pdf

Fjernvarmdeklaration
Aakirkeby og Lobbæk

 

 

Med klimaaftale af 22. juni 2020 besluttede Folketinget, at fjernvarmeselskaber skal offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner. 

 

Målet var blandt andet

  • at øge din opmærksomhed om din fjernvarmeforsyning
  • at sammenligne din fjernvarme med andre opvarmningsformer
  • at give dig indsigt i, hvilke planer dit fjernvarmeselskab har planer om at udbygge og optimere fjernvarmen.

 

Grønne omstillingsplaner 2024
Bornholms Energi & Forsyning har ikke aktuelle planer om at udbygge fjernvarmenettet.

Vi driver forskellige udviklingsprojekter, hvor vi forsøger at optimere fjernvarmen. Vi effektiviserer og optimerer i Listed, Svaneke og Årsdale. Vi tester sektorkobling (el fra sol/vind til varme) i Østerlars. I Rønne har vi kickstartet et 100 mio. kr. projekt, som vil kunne lagre store mængder af energi.   

 

Det kan være svært at give retvisende priseksempler. Faktorer som by/land, livsstil og den tekniske konstruktion af varmesystemet spiller også ind.

Derfor: Ring. Book et besøg. 56 900 000.

Vi tilbyder et gratis og uforpligtende besøg på din bopæl af en fjernvarme-ekspert fra Bornholms Energi & Forsyning - når det passer dig. Under besøget kan du bl.a. få en konkret beregning på, hvad der kan spares på varmeregningen i netop dit hus ved at skifte til fjernvarme.

 10 gange om året sender vi en aconto-regning baseret på dit varmeforbrug de foregående år. Hvert år ved årsskiftet fjernaflæser vi din måler og opgør dit faktiske forbrug. Har du brugt mere end forventet, betaler du det ekstra – har du brugt mindre, bliver det modregnet på næste aconto-regning. Opgørelsen over årets forbrug modtager du som udgangspunkt i januar måned.

For 80.000 kr. får du: Etablering af stikledning (op til 10 meter) og indføring til husets ydre fodmur. Opgravning, tilfyldning og retablering. Fjernvarmeunit med varmtvandsbeholder og vejrkompensering. VVS (demontage) og el-arbejde. Bortskaffelse af oliefyr, varmtvandsbeholder samt overjordisk olietank.

 

Prisen inkluderer ikke: Lapning af huller i gulv og væg efter det gamle fyringsanlæg, påfyldningsrør mv. Tømning/afblænding af nedgravet olietank. Afblænding af skorsten.

Mange spørger sig selv om vi ikke bare lægger landet Bornholm øde igen, når vi nu skal bruge flis til at holde varmen. Flis er affald. Fra træfældning og træproduktion. Vores flis er endvidere 99 procent bæredygtigt certificeret - og 86 procent af vores biomasse (halm og flis) er lokalt produceret.

 

Læs om flis og bæredygtighed

 

 

Bornholms Energi & Forsyning eller VVS-firmaerne kan hjælpe dig med at få energitilskud.

 

Læs mere om energitilskud

1. Før vi graver

 

Før vi begynder gravearbejdet, kontakter vi dig for at aftale et opstartsbesøg, hvor én af vores medarbejdere kommer forbi. 

Under besøget laver vi en skitse over, hvor på grunden der skal graves, og hvor stikket skal ind i huset. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres.

I huse med kælder føres stikket normalt ind dér. Hvis du ikke har en kælder, stilles der normalt et indføringsskab op ad husets ydermur.

Du kan få fjernet fyr og olietank som en del af standardprisen. Der ydes ikke betaling for olierester.

 

 

2. skridt: Mens vi graver

 

Vi graver en rende helt ind til dit hus for at føre en stikledning derhen. Vi rydder selvfølgelig op efter gravearbejdet ved at dække renden og lægge fliser på plads eller så nyt græs.

Vi gør vores bedste for at genere mindst muligt under gravearbejdet, men der må forventes lidt gener fra støv og støj.

Hvis du har bestilt arbejder, der kræver adgang for køretøjer, skal du give os besked i god tid, så vi har mulighed for at tage højde for det i planlægningen.

 

3. skridt: Efter vi har gravet

 

Når vi har gravet ledningen ned er vi klar til at starte konverteringen til fjernvarme.

 

VVS-installatøren vil kontakte dig for at aftale, hvornår vi skal slutte din ejendom til. Selve installationen tager normalt kun én dag. Du vil ikke have varme og varmt vand, mens installationen udføres.

 

Efterfølgende kommer vi forbi og giver instruktion i måler og fjernvarme unit. Du har nu miljørigtig varme i haner og radiatorer.


Vi byder dig varmt velkommen som kunde hos Bornholms Varme A/S.

 

 

Her kan du finde 'gamle' takstblade med  takster, gebyrer og tilslutningspriser.

 

2023 Takstblad (pdf)

 

2022 Takstblad (pdf)

 

2021 Takstb lad (pdf)