Spring navigation over

Priser og gebyrer

Her får du et overblik over gældende priser, gebyrer og leveringsbetingelser.  

Kat, der ligger på en varmeapparat.

Varmetakster 2024
Gældende fra 1.1.2024
Alle priser inklusiv moms.

           
  Fast afgift   kr./enhed 2782,50 1
           
  Rumafgift   kr./m2 43,00  
           
  Variabel afgift   kr./mWh 697,50   
           
  Garantiprovision   kr./mWh 30,00 2
           
  Eksperter skønner, at en familie med et gennemsnitligt 130 kvadratmeter stort hus typisk bruger 18 mWh fjernvarme om året. Det svarer alt i alt til en årlig udgift på lidt over 21.000 kroner til varme og varmt vand.
 
           
  1. Rumafgiften for boliger beregnes ud fra boligarealet i BBR, dog maks. 175 m2 pr. bolig. 2. Garantiprovision er et beløb, der tilfalder Bornholms Regionskommune for at stille garanti for belåning.   
           
           
           
           

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

Gebyrer 2024
Gældende fra 1.1.2024
Alle priser inklusiv moms medmindre andet er angivet.

           
  Gebyr fremsendt regning (papir)   kr./stk 25,00  
           
  Udskrift af regningskopi   kr./stk 62,50  
           
  Flytteopgørelse   kr./stk 81,25   
           
  Rykkergebyr*   kr./stk 100,00  
           
  Kortvarig betalingsordning*   kr./stk. 125,00   
     
  Lukkebesøg*   kr./stk  870,00   
           
  * Ikke momsbelagt.         
           

 

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

           
  Tilslutning        
           
           
  Eksisterende enfamiliehus/boliger
Pr. enhed
    40.000,00  
           
  I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere 750 kr. inkl. moms pr. meter.  
           
           
  Etage- og flerfamiliehuse
Pr. enhed
    40.000,00  
           
  I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere 1.000 kr. inkl. moms pr. meter. Der opkræves 1 standardbidrag for første bolig og 40 % af standardbidraget for de efterfølgende enheder på samme ejendom.  
           
           
           
  Køb og installation af fjernvarmeunit  
           
           
  Køb og installation af fjernvarmeunit
Pr. enhed
    40.000,00  
           
  Ovenstående regnestykke tager afsæt i en løsning, hvor dit hus kan kobles til fjernvarmesystemet via en max 10 meter lang stikledning. Er der behov for en længere stikledning, så fixer vi en pris på det!  
           
           
 

Abonnementsløsning

       
           
           
  NYE 2024 PRISER PÅ VEJ        
  Installationsabonnementet betales i x årlige rater i x år. Aftalen inkluderer en serviceordning, hvor Bornholms Energi & Forsyning sørger for service og vedligehold af dit fjernvarmesystem.   
           
  Installations-abonnement
Pr. år.
    0.000,00  
           
  Nødvendig tingløsning     0.000,00  

 

Alle priser inklusiv moms.

 

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

 

 

Her kan du downloade en pdf af vores fjernvarmeregulativ.

 

Download pdf

Her kan du finde 'gamle' takstblade med  takster, gebyrer og tilslutningspriser.

 

2023 Takstblad 1. kv (pdf)

 

2023 Takstblad 2-3-4. kv (pdf)

 

2022 Takstblad (pdf)

 

2021 Takstblad (pdf)