Spring navigation over

Symsites

Opskriften er enkel. Gevinsten kan være stor. Man tager spildevand fra et bryggeri. Tilsætter lidt lokalsamfund, noget madaffald, nogle grejer, magisk støv og to trylleord: Symbiose og cirkulær økonomi. Og vupti – så har man et anlæg, der både renser spildevand fra bryggeriet, producerer supergødning og laver mere energi, end det forbruger. 

 

Bornholms Energi & Forsynings direktør Claus M. Andersen vurderer, at Symsites er en god case – en af mange trædesten på vej frem mod fremtidens forsyning:

 

- Fremtidens forsyning kræver, at vi samarbejder på kryds og tværs, bruger de ressourcer vi har, kombinerer dem på alle mulige måder og hele tiden kigger efter muligheder for at koble forskellige teknologier og systemer. Nøgleordene for fremtidens forsyning er intelligente, skalérbare, fremsynede og robuste løsninger.  

Hvad: Stort EU-udviklingsprojekt fra Horizon Europe puljen med 30 partnere fra blandt andet fra Spanien, Italien, Grækenland, Tyskland og Østrig. Bornholm er ét af projektets fire ’EcoSites’, der vil udvikle nye cirkulære strømme af energi, behandlet affald (konverteret til nye ressourcer) og renset spildevand mellem by- og industri, samt understøtte digitale løsninger.  

Projektstart: Medio 2022

Varighed: Projektet løber over fire år.

Effekt: Projektet vil medvirke til, at Bornholm på sigt kan rense vores spildevand både billigere og mere effektivt. Projektet er en trædesten på vej mod en klima- og energineutral vandsektor i 2030 (Målsætning i Regeringens Klimaplan), samt en klimaneutral affaldssektor. Bornholm vil få viden om nye teknologier til spildevandsrensning og energiproduktion på rensningsanlæg, om bedre håndtering af stærkt forurenet spildevand fra industrier og erhverv og om anvendelse af renset spildevand til vanding. Derudover vil Bornholm også få en bredere viden om lokal værdiskabelse blandt øens borgere. Erfaringer med ’cirkulære strømme af energi, affald og spildevand fra de tre andre ’EcoSites’ vil skabe grobund for nye initiativer og planer. 

Finansiering: Projektet finansieres 100 procent af Horizon Europe, EU's mest fornemme forsknings- og innovationssprogram.

Budget: Projektets samlede budget løber op i 91,5 mio. kroner. Bornholms Spildevand, datterselskab til Bornholms Energi & Forsyning er tildelt en EU-støtte på i alt ca. 5,3 mio. kr. BOFA får ca. 2,5 mio.kr. kroner i EU-støtte. Svaneke Bryghus og Frennegård får hver ca. 300.000 kroner i EU-støtte.

 

- Det er indlysende sund fornuft at bruge vores spildevand til at lave energi og gødning

 

Direktør Steen Jespersen er ikke i tvivl. Svaneke Bryghus er med i Symsites – et udviklingsprojekt, hvor opskriften er enkel og gevinsten kan være stor. Man tager spildevand fra et bryggeri. Tilsætter lidt lokalsamfund, noget madaffald, nogle grejer, magisk støv og to trylleord: Symbiose og cirkulær økonomi. Og vupti – så har man et anlæg, der både renser spildevand fra bryggeriet, producerer supergødning og laver mere energi, end det forbruger. 

 

Projektet går i gang i til sommer. I Svaneke. Den lokale forankring er til at få øje på. Med på startlinjen er Svaneke Bryghus, BOFA, Bornholms Energi & Forsyning, Frennegård og Svanekeborgerne, der bliver koblet på senere. 

 

Hvis alt går vel, så vil forsøget i løbet af de næste fire år resultere i et koncept for, hvordan man kan rense spildevand og få overskud på klimakontoen – samtidig. Nærmere bestemt: Et decentralt og skalérbart biogasanlæg. Anlægget vil producere biogas. Affald og spildevand skal ikke transporteres særligt langt. Restprodukterne – gødningen – udnyttes lokalt. Man kalder det regional industriel urban symbiose. Og det kan spare rigtig mange penge – nye og større spildevandsanlæg koster ’knapper’.

 

- Jeg synes bare, at det er indlysende sund fornuft. Projektet flugter rigtig godt med vores økologiske og bæredygtige profil, hvor al brygning foregår CO2-neutralt, siger direktør i Svaneke Bryghus, Steen Jespersen og fortsætter:

- I forvejen produceres der strøm og varme på vores mask og vores gærrester hos Bornholms Bioenergi i Aakirkeby. Men vores spildevand belaster fortsat vores grønne regnskab. Det kan projektet måske på sigt være med til at lave om på. 

 

Bornholms Energi & Forsynings direktør Claus M. Andersen vurderer, at SYMSITES er en god case – en af mange trædesten på vej frem mod fremtidens forsyning:

 

- Fremtidens forsyning kræver, at vi samarbejder på kryds og tværs, bruger de ressourcer vi har, kombinerer dem på alle mulige måder og hele tiden kigger efter muligheder for at koble forskellige teknologier og systemer. Nøgleordene for fremtidens forsyning er intelligente, skalérbare, fremsynede og robuste løsninger.  

 

Steen Jespersen mener, at projektet viser en ny dimension af Bornholm som test-ø: 

- Man inddrager både lokale virksomheder og lokale borgere til at løfte en lokal udfordring. Mere virkelighedsnært bliver det ikke. Det tror jeg er en stor styrke – og en model til efterfølgelse.

 

Projektet giver gode muligheder for at fremme cirkulær økonomi, udtaler direktør fra BOFA, Jens Hjul-Nielsen, og tilføjer:

- Madaffald har vi ikke hidtil gjort noget særligt ved på Bornholm, altså andet end at vi bare har brændt det. Her kan vi arbejde med en spændende måde at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Herudover skal BOFA stå i spidsen for at undersøge muligheder for social innovation i projektet. Altså hvordan lokalsamfundet og parterne kan drage værdi af hinanden

 

Jens Hjul-Nielsen fortæller, at BOFAs arbejde med Symsites sender et klart signal om, at affaldsselskabet tager den nye nationale affaldsplan seriøst og bakker op om affaldssektorens mål om at begrænse CO2 belastningen, f.eks. ved at det bornholmske madaffald genanvendes til gødningsprodukter.  

 

Med projektet forsøger Bornholms Energi & Forsyning også at leve op til regeringens klimaplan, der har som mål, at vandsektoren skal være klima- og energineutral i 2030. 

 

- Decentrale biogasanlæg kan være en del af løsningen. Rensningsanlæg kræver meget energi, fordi der skal tilføres store mængder af ilt. Biogasanlægget vender det hele på hovedet og renser spildevandet i et iltfrit miljø, fortæller biolog Torben Jørgensen fra Bornholms Energi & Forsyning og fortsætter:

 

- Den såkaldte membran-reaktor teknologi, vi skal afprøve, er samtidig mere robust i forhold til forskellige typer af spildevand og belastning, desuden man kan tilføre forskellige typer af affald og biomasse som supplement og på den måde øge produktionen af biogas.