Spring navigation over

Kan spildevandspumper afbalancere elnettet?

270 pumper skal der til for at drive det bornholmske spildevandssystem. Det kræver strøm i pæne mængder. Action-projektet tester, om man kan udnytte pumpernes strømforbrug til at afbalancere elnettet, hvis der er udfald på produktionen af strøm. 

Grafik. Spildevandspumpe påvirker frekvenskurve

Alle skal have strøm i kontakten. Hele tiden. Alle skal have adgang til store eller små mængder strøm. Hele tiden. Vi forventer, at der er strøm i stikkontakten, når vi tænder for den. Uanset om der er tale om en oplade til en iPhone eller en industriovn. 

 

100 procent forsyningssikkerhed kræver, at f.eks. Bornholms Energi & Forsyning hele tiden sørger for at forbrug  og produktion hænger sammen. At der er spænding i kontakterne, der hvor der er brug for strømmen.

 

Bornholms Energi & Forsyning råder over en bred værktøjskasse til at løse den udfordring: Lokalt produceret strøm fra sol, vind og biomasse, samt muligheden for at hente strøm via søkablet fra de øvrige nordiske lande. Derudover kan vi måske udnytte vores eget strømforbrug til f.eks. spildevandspumperne til at skabe balance i elnettet. 

 

 

Projektperiode: 01.04.2020 – 31.03.2022

Program:  Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Projektpartnere: DTU CEE, Danfoss, Bornholms Energi & Forsyning, EWII (tidligere El-Net Øst).

Projektformål: Demonstration af nyudviklet kontrolsystem til frekvensomformere til store pumper. Demonstreres primært i Bornholms Energi & Forsyning (spildevandspumper i Rønne og Tejn), samt i elproduktionen.  Styringen skal levere systemydelser til aflastning og balancering af bl.a. elnettet. EWII (tidligere El-Net Øst) deltager også for adgang til data mv. om lav- og mellemspændingsnet i områderne med demonstrationer.

Det primære sigte med projektet er at undersøge mulige ydelser til nettet, samt data-kvalitet, fra en ny type frekvens-omformer, der kan måle og justere strøm-kvalitet og belastning på faser, samt op- og ned-regulere effektforbrug.

Danfoss vil udvikle dette nye ”AFE-drive” og installere det ca. ti steder i forbindelse med frekvensregulerede pumper > 30 kW, primært i spildevands systemet. 

Gennem projektet vil primært et antal frekvens-omformere blive udskiftet. Bornholms Energi & Forsyning vil få et tæt samarbejde med teknologi-leverandøren Danfoss. Bornholms Energi & Forsyning vil komme på forkant af frekvens-omformer teknologien. Desuden vil projektet dække adskillige mandemåneder til data-analyser, der skal klarlægge hvordan det nye 'AFE-drive' aktivt kan hjælpe med at balancere el-nettet, og give ydelser til at forbedre strøm-kvalitet. 


Bornholms Energi & Forsynings rolle: Planlægning, drift, projektledelse og data-analyser. 

Nyhedsbrev sign up: 4 gange om året