Spring navigation over

Nøglen til fremtidens intelligente energisystem skal findes på Kalbyvejen…

Den allersidste torsdag i marts måned 2020 blev Danmarks største batteri løftet på plads på transformatorstationen Kalbyvejen lidt syd for Åkirkeby. Én opladning kan sikre liv i stikkontakterne i tæt på tre måneder hos en gennemsnitsfamilie. En simpel kranoperation, javel. Men måske rummer den en af nøglerne til fremtidens intelligente energisystem

 

Projektet hedder BOSS og har et samlet budget på 30 mio. kroner.  Bag projektet står DTU, Danfoss, European Energy, TREFOR (tidl. El-Net Øst), Lithium Balance, Sensata Technologies, PowerLabDK og Bornholms Energi & Forsyning.

 

Ambitionerne er store. Projektet er blevet kaldt nøglen til fremtidens energisystem.  For kan man løse balanceudfordringen med at kombinere store batterier med vedvarende energi? Hvad sker der, når man kobler Danmarks største batteri på elnettet? Kan batterier være med til at reducere de investeringer, der ellers skal forstærke elnettet? I hvor høj grad kan batteriet være med til at sikre den vigtige balance mellem produktion og forbrug?

Projektformål Projektets formål er at bidrage til muliggørelsen af et grønt energisystem og fremme udviklingen indenfor lagring af elektrisk energi.

Elektricitet fra vedvarende energi (VE) er i sagens natur svingende, og ubalance mellem produktion og forbrug er kendetegnet ved at frekvensen afviger fra 50 Hz.

Stabiliseringen af el-systemet er med til at fastholde kvalitet og forsyningssikkerhed i nettet, på trods af fremtidens stigende mængder fluktuerende energi fra VE og dermed bidrager projektet til en positiv kundeoplevelse.

Omdrejningspunkt for projektet er at etablere et af Danmarks største nettilsluttede batterier (1 MW/1 MWh), placeret ved transformeren i Kalby.

EWII (tidl. El-Net Øst) vil få flere værktøjer, og bliver fx i stand til at kunne afveje investering i enten netforstærkning eller et batterilager som kan udjævne kapacitetsudnyttelsen i eksisterende kabler.

Projektet involverer forventelig Aakirkeby 60/10 kV st. som interessant sted at opsætte et batterilager, da stationen har tilsluttet betydelig VE produktion fra biogas, vind og sol, og forsyner kunder i et bysamfund (Aakirkeby) og et landdistrikt.

Trefor (tidl. El-net Øst) og Bornholms Energi & Forsynings rolle 
Trefor deltager med et lille økonomisk engagement, men med stort læringspotentiale, og indsats ligger hovedsagelig omkring forberedelserne, og den praktiske etablering og integrering af batterianlægget i Kalby 60/10 kV station.

 

Budget: Totalt 30 mio. kroner. EUDP - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram under Energistyrelsen - har bevilliget 19 mio. kroner.

  

Batterikapacitet: 1 MWh

 

Projektpartnere: DTU Institut for Vind og Energisystemer, Danfoss, European Energy, Lithium Balance, Sensata Technologies, TREFOR (tidl. El-Net ØST), PowerLabDK og Bornholms Energi & Forsyning.

Jeppe Eimose Waagsten

+ 45 56 900 125
+ 45 51 605 817
jw@beof.dk

Sign up. Nyhedsbrev fire gange om året.