Spring navigation over

Effektivisering af forsyningssektoren med Power-to-X?

Bornholms Energi & Forsyning deltager i det kommende år i en undersøgelse af Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm i tilknytning til den fremtidige energiø.

Bæredygtig lokal produktion af Power-to-X på Bornholm

Bornholms Energi & Forsynings vigtigste rolle i projektet, Feasibility Study for Power-to-X Production on Bornholm, bliver at kortlægge og analysere de lokale kilder, mængder og priser på nøgleinput til Power-to-X-produktion, som er grøn strøm, vand og potentielt kuldioxid.

 

Desuden bidrager BEOF til en undersøgelse af, hvem der kan aftage produkterne fra et Power-to-X-anlæg. For eksempel ammoniak, brint, oxygen, spildvarme og potentielt methanol.

 

Det skal ligeledes undersøges, hvordan et Power-to-X-anlæg kan indarbejdes i elnettet og fjernvarmesystemet, og her skal de optimale forhold kortlægges for at maksimere det økonomiske output af den energi, der leveres af den fleksible drift.

 

Projektstøtte på 6,4 mio. kr.

Projektet er støttet med REACT-EU midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den samlede støtte lyder på 6,4 mio. kr. til et konsortium med Rønne Havn A/S i spidsen.

Desuden deltager en række lokale og nationale partnere bl.a. Ørsted, Skovgaard Energy, Topsoe, Danfoss Drives, Rambøll, DTU Management, DTU Wind and Energy Systems, Bornholms Regionskommune, Gate 21 og Bornholms Energi & Forsyning. I alt har konsortiet investeret 2,5 mio. kroner, så det samlede budget løber op i 8,9 mio. kr.

 

Parterne skal som udgangspunkt undersøge en række aspekter af Power-to-X-produktion lige fra produktion og økonomi til muligheder for overskudsvarme til fjernvarme og stabilisering af elsystemer på Bornholm og på tværs af Østersøen.

 

Projektets samlede undersøgelser forventes gennemført i løbet af et år og vil munde ud i en business case, som inkluderer dimensionering, indtægtsstrømme, omkostninger til bygning og drift samt en potentiel placering, hvilket vil anskueliggøre og mindske risici for etablering af Power-to-X-produktion på Bornholm.