Spring navigation over

Insulae projektet skal vise veje til, hvordan udvalgte europæiske øer kan blive grønnere

Tre øer er fyrtårne i projektet: Bornholm og Madeira, samt den kroatiske ø Unije. På Bornholm er det primære fokus at finde nye veje til at blive 100 procent fri for fossile brændstoffer. 

Grafik, der viser jævnspændingsmodel.

Hvis Bornholm skal være en grøn ø, så er der to ting, der skal løses.

 

Vi skal have gjort noget ved dét CO2-udslip, der stammer fra vores transport. Vi skal gøre os helt uafhængige af fossile brændstoffer.

 

Den første udfordring kræver en yderligere elektrificering af vores vognpark, altså flere elbiler.

 

Bornholm råder over sol, vind og biomasse i store mængder, men er fortsat afhængige af enten strømkablet til Sverige eller i særlige situationer fossile brændstoffer for at kunne afbalancere vores elnet, når der er fluktuationer mellem produktion og forbrug. Løsningen kan være batterier, nye typer af vedvarende energikilder og optimering af elnettet med ny teknologi.

 

Insulae-projektet vil adressere tre temaer: jævnspænding, biogas og energisimulering.

 

Vindmøller, solceller og biogasanlæg producerer jævnstrøm. Man er nødt til at bruge en inverter for at konvertere jævnstrøm til vekselstrøm, så den kan transporteres gennem vores elnet. Der er gode fordele at høste ved at springe inverteren over. Man sparer både penge og strøm, da inverteren giver et effekttab.

Danmarks Tekniske Universitet vil etablere et lille jævnspændingsnet, som får strøm direkte fra og solceller. Jævnspændingsnettet skal så teste, hvad der sker, hvis man lader elbiler og andre batterier. Projektet vil med andre ord forsøge at tilslutte solceller, batterier og ladere uden invertere.

 

Et jævnspændingsnet betyder, færre investeringer, øget effektivitet og reduktion af nødvendige komponenter. Denne type af net vil desuden reducere den tid, det tager at lede en elbil – og medføre en mulighed for mere fleksibel brug af lade stationer og batterier. Løsningen vil især være interessant i afsidesliggende områder uden el-net, eller med et svagt elnet, fx sommerhusområder

 

Biogas / Insulae vil også fokusere på biogas og undersøge mulighederne for at øge produktionen og producere biobrændstof til transport.

 

Energisimulatoren /I  Insulae-projektet er er den bornholmske energisimulationsmodel blevet opgraderet, og der er tillige udviklet et såkaldt Investment Planning Tool (IPT) til at beregne effekter, økonomi, investeringer, rentabilitet med videre i planlægningen af de fremtidige energisystemer hos partnerne i projektet.

 

Projektperiode: 48 måneder med forventet start 01.04.2019 og slut 28.2.2023

 

Program: EU - Horizon 2020: Decarbonising Energy Systems of Geographical Islands Projektpartnere: CIRCE (Lead), DTU, BEOF, EWII (tidl. EL-Net Øst), Bornholms regionskommune + 22 andre partnere

 

Projektformål: Hovedindholdet er at skabe en simuleringsmodel for øer, the INSULAE Investment Planning Tool, IPT. Denne opgave løses centralt i projektet, men vi vil selvfølgelig bidrage med vores erfaringer med den bornholmske simuleringsmodel.

IPT skal anvendes til at lave en Action Plan for energiudviklingen for alle de deltagende øer, også Bornholm – dermed får vi som en del af projektet eksterne øjne på vores muligheder for at gøre vores energisystem CO2-neutralt.

 

Deltagere: Tre øer er ”fyrtårne” i projektet: Bornholm og Madeira, samt den kroatiske ø Unije. Derudover deltager fire ’følger’-øer, Menorca (Spanien), Norderney (Tyskland), Psara (Grækenland) og Bonaire (de hollandske Antiller). Dermed repræsenterer øerne et bredt udsnit af størrelse og energistruktur.

Desuden deltager en række europæiske energirelaterede virksomheder, i alt deltager således 27 europæiske partnere.

 

Bornholms Energi & Forsynings og de danske partneres rolle Bornholms Energi & Forsyning og EWII (tidligere El-Net Øst) vil se på, hvordan de forskellige energikilder biogas, vindenergi, solenergi og fjernvarme kan udnyttes bedst muligt i samspil.

Kommunen skal bl.a. levere kommunale data, og informere om projektet, og deltage i udarbejdelsen af action-planen for energiudviklingen for Bornholm.