Spring navigation over

Kan man optimere solcelle-parker ved at koble dem med fjernvarmen?

Re Empowered / Energi fra solceller er billig energi. Solcelleparkerne bliver større og større - og skaber mere og mere ustyrlig energi. Både solcelle-invertere og elnettet bliver udfordret. Er løsningen, at man parrer solcelleparker med fjernvarmeværker? 

 

Med Re Empowered vil Bornholms Energi & Forsyning undersøge, hvordan solcelleparker kan interagere med det samlede energisystem og skabe synergi begge veje. Kan vi gøre fjernvarmen billigere? Hvor meget skal der til, før vi kan slippe med at fyre med biomasse? Kan vi udnytte de af solcelleparkernes gemte potentiale?

 

Projektets fokuspunkt er en planlagt solcellepark - Kildevad - sydvest for Østerlars. Solcelleparken er planlagt med en kapacitet på 20 MW. Parken vil producere mere strøm end biogasanlægget i Åkirkeby og Bornholms Energi & Forsynings kraftvarmeværk i Rønne hver især gør. Groft omregnet vil solcelleparken Kildevand årligt producere strøm svarende til 100 mio. km kørt med elbiler.

 

I 2020 kom 17% af Bornholms samlede elproduktion fra solceller, dels på tage og mindre landanlæg, men i særdeleshed fra de to parker på Sydbornholm. Hvis Kildevad solcellepark realiseres, vil denne mængde næsten blive fordoblet. Det er altså ganske mange kræfter, der bliver sluppet løs. Og det gør Re Empowered til et vigtigt projekt.

 

Over hele verden er solcelleparkerne ved at blive så store, at de er en vigtig brik i den grønne omstilling. Prisen på solceller er nemlig faldet eksponentielt siden 1970’erne og prisfaldet spås at ville fortsætte for solcelleparker flere år endnu. Det betyder, at solcelleparker er blevet den billigste kilde til strøm, og at de derfor opstilles i så stor skala, at energimængderne bliver substantielle.

 

1) Solcelleparker er ustyrlige. Det ene øjeblik skinner solen. Det næste øjeblik trækker, der et skysystem forbi og effekten falder drastisk. Skyen trækker forbi, og fra det ene sekund til det næste, så er der fuld effekt. Det giver udfordringer, fordi der altid skal være en sammenhæng mellem den strøm, man tilfører elnettet, og det forbrug, der efterspørges.  

 

2) Solcelleparker vil uanset størrelse - i perioder - producere mere strøm, end der kan samles op i elnettet.

 

3) Solcelleparker taber effekt, når strømmen konverteres fra jævnstrøm til vekselstrøm for at kunne bruges i elnettet. Og det er ikke altid, at konverterne kan følge med.

 

Solcelleparker giver både udfordringer og tilbyder muligheder. Re Empowered vil undersøge om, man kan opsamle overskudsstrømmen og bruge den til at aktivere de hurtigt reagerende elkedler på Østerlars Varmeværk, som ligger blot en kilometer mod øst. Kan man bruge elkedlerne til at opfange de strømudsving, som sol og skyer kontinuerligt medvirker til? De hurtigtreagerende kedler på Østerlars Varmeværk har en kapacitet på 2,3 MW.

 

Re Empowered  vil  endvidere forberede Bornholm til de næste 10 års udfordringer, hvor der vil ske en øget digitalisering og elektrificering af fjernvarmen.

Re Empowerd: Renewable Energy EMPOWERing European and InDian communities.

 

Program: Horizon 2020.

 

Programperiode: 01-07-2021 – 31.12.2024.

 

Projekt mission: Re Empowered  skal udvikle og demonstrere ny teknologier til at indpasse ny vedvarende energiproduktion i øsamfunds energisystemer, såkaldte multi-microgrids. 

 

Platform: Re Empowered er et internationalt samarbejde mellem danske, engelske, græske, spanske og indiske universiteter, organisationer og virksomheder. Imperial College of Science, technology and medicine (UK), Danmarks Tekniske Universitet (DK), Bornholms Energi & Forsyning (DK), Deloite (ES), Protasis (GR) and Dafni – network of sustainable greek islands.

 

Projektindhold: Bornholms Energi & Forsyning og DTUs Center for Electric Power and Energy, sammen med projektets øvrige partnere, udvikle og afprøve teknologi, der kan levere korttidsprognoser af produktionen fra en solcellepark og styre hurtigreagerende elkedler i en form for modfase til produktionen. På Østerlars Varmeværk, som vil danne rammen for projektet, er der allerede installeret 2,3 MW hurtigreagerende elkedler. I udredningen anvendes Bornholms Energi & Forsynings simuleringsmodel for det bornholmske energisystem til at afdække det optimale samspil mellem fjernvarmeforbruget og overskudsstrømmen. Derudover samarbejdes der med DTUs Center for Electric Power and Energy om at kortlægge de tekniske forhold ved udnyttelse af jævnstrøm fra solcelleparken.

 

Perspektiver: Teknologien anvendes for den bornholmske case til fjernvarme, men har anvendelsesmuligheder alle steder i verden, hvor der opsættes solcelleparker og findes hurtigreagerende elforbrug, f. eks. batterier og som i fremtiden også tæller elektrolyse (P2X). Konklusionerne fra udredningen kan dels føre til nye udviklings- og demonstrationsprojekter, dels give et vigtigt input til fremtidig placering af solcelleparker, så sektorkoblingen til fjernvarmen tænkes med i planarbejdet.

 

Budget: Re Empowered er finansieret af EU kommissionens H2020-program med ca. 2,6 mio. kr. (€350.000) til Bornholms Energi & Forsyning. Udredningsarbejdet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto med 100.000 kr. Det totale budget for Re Empowered er 5 mio. €.

For mere information:

Chef for Strategi og Forretningsudvikling, Jeppe Eimose Waagstein, tlf. +45 5160 5817 og jw@beof.dk

 

 

 

Sign up. Testisland nyhedsbrev. Fire gange om året.