Spring navigation over

Virtual Power Plant for Islands

VPP4Islands – kan oversættes til virtual power plant for øer. Der er tale om et simulerings- og planlægningsværktøj, som kan estimere effekten af forskellige typer af investeringer. Desuden kan VPP vise, hvordan investeringerne performer i forhold til at afbalancere produktion og forbrug.

Grafik, der viser kompleksiteten i fremtidens forsyning.

VPP4Islands vil give Bornholm input til, hvordan vi kan sammensætte fremtidens forsyningssektor.

Hvad sker der, hvis vi får en 2 gigawatt vindmøllepark? Hvad sker der, hvis vi blot får tilført ekstra 100 megawatt vindmøllekraft? Power2x, overskudsvarme, brint, sammenkoblede energisystemer, fra vind til fjernvarme via dyppekogere, lagring, nye typer af vedvarende energi etc.

 

 

VPP4ISLANDS

Projektet skal fremme overgangen til vedvarende energi for øerne i EU  og demonstrere, hvordan det praktisk kan gribes an på to 'fyrtårns-øer': Formentera (spanien) og Gökçeada (Tyrkiet).

 

Projekt: VPP4ISLANDS Forsyningsområde: Energiplanlægning, vedvarende energi, sektorkobling, fjernvarme Projektperiode: 42 måneder med start 01.10.2020 og slut 31.03.2024

 

Program: EU - Horizon 2020: Decarbonising Energy Systems of Geographical Islands Projektpartnere: UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (leder), Bornholms Varme A/S + 17 andre partnere

 

Projektformål:  Fremme overgangen til vedvarende energi for øerne i EU  og demonstrere, hvordan det praktisk kan gribes an på to 'fyrtårns-øer': Formentera (spanien) og Gökçeada (Tyrkiet).

Derudover deltager tre følge-øer: Bornholm, Grado (Italien) og Bozcaada (Tyrkiet).

Desuden deltager en række europæiske energirelaterede virksomheder.

Projektet er en parallel til INSULAE-projektet, hvor Bornholm er 'fyrtårns-ø'.

For at nå disse mål vil der i VPP4ISLAND-projektet blive udviklet løsninger baseret på konceptet ”Digital Tvilling” (simulering af øernes energisystemer) og virtuelle energi-lagringssystemer.

 

VPP4ISLANDS vil øge fleksibiliteten og rentabiliteten i energisystemerne og muliggøre nye tjenester. Desuden vil de kvalificerede VPP4ISLANDS-løsninger blive overført til de tre følge-ø’er med henblik på at udvikle og igangsætte smarte og bæredygtige energiplaner. VPP4Islands vil også generere sociale og miljømæssige aktiver til fordel for forbrugerne af energi.